Auton päivä 2013

Kiitos kutsusta saapua viettämään kansallista Auton Päivää. Tulin autolla!

Suomi on pitkien etäisyyksien maa – Kesän aikana olen ajellut paljon ympäri maakuntaa. Etelä- Savossa teitä riittää ja teiden kuntoon on tullut tutustuttua hyvin.

Kaiken kaikkiaan maantieverkon pituus maassamme on lähes 80 000 kilometriä. Toimivien ja turvallisten tieliikenneyhteyksien merkitys korostuu. Valtion harjoittama liikennepolitiikka vaikuttaa elinkeinoelämän toimintaedellytyksiin, talouden kasvuun sekä työllisyyteen ja alueelliseen kehitykseen. Liikenteen turvallisuudella, sujuvuudella ja toimintavarmuudella on suora yhteys kilpailukykyymme.

Valtion liikenneturvallisuustyön tavoitteena on jatkuva liikenneturvallisuuden parantuminen. Pyrkimyksenä on puolittaa liikennekuolemien määrä ja vähentää loukkaantumisten määrää neljänneksellä
vuoteen 2020 mennessä. Vertailukohtana käytetään vuoden 2010 tasoa.

Tavoitetta silmälläpitäen, viime vuosina kehitys näytti hetkellisesti epäsuotuisalta. Pitkäjänteisen turvallisuustyön tuloksena tieliikenteen turvallisuuskehitys kuitenkin kääntyi parempaan suuntaan viime vuonna. Tieliikenteessä kuolleiden määrä (254 henkilöä) oli alhaisin sotien jälkeen. Turvallisuus tieliikenteessä on pitkällä aikavälillä parantunut, vuosi vuodelta, merkittävästi.

Kansainvälisessä liikenteen turvallisuusvertailussa olemme pärjänneet kohtuullisesti. Huomionarvoista kuitenkin on, että vertailuissa käytetään asukaslukuun suhteutettuja laskelmia. Ajokilometrejä kohti laskettuna olemme eurooppalaisessa vertailussa hyvällä tasolla (4. sija).

Hyvät autoilijat,

Liikenneturvallisuuteen vaikuttaa moni asia. Tiestömme vaatii pitkäkestoista ja jatkuvaa kunnossapitoa. Erityisesti ilmastostamme johtuvat tekijät haastavat tiestön kunnossapitoa entisestään. Vaikka täällä emme hätkähdä muuttuvaa keliä kuten pääkaupunkiseudulla.

Vallitseviin sääolosuhteisiin emme voi vaikuttaa, mutta huolehtimalla toimivasta infrasta sekä omista ajotavoistamme ja tottumuksistamme, voimme varautua olosuhteiden muutoksiin ja vaikuttaa paitsi omaan myös muiden tielläliikkujien turvallisuuteen.

Tieverkon turvallisuus ja toimivuus edellyttää ylläpitotoimia, jotta kunto ja suojarakenteet ovat asianmukaiset. Riittävistä resursseista huolehtiminen on meidän päättäjien vastuulla. Hallitus teki viime viikolla merkittäviä ratkaisuja Suomen kilpailukyvyn eteen ja hyvinvoinnin turvaamiseksi. ja erityisesti velkakehityksen pysäyttämiseksi. Tulot ja menot on saatava tasapainoon. Siitä huolimatta rahaa on luvassa teiden kunnossapitoon ja tiehankkeisiin. Nyt olisi tärkeää, että asiat etenisivät eduskunnassakin Mikkelin torilla vannotussa hengessä. Riitelyn sijaan suomalaisetkin ovat kesätoreilla kannustaneet sopuun ja yhteistyöhön.

Ensi vuoden talousarvioesityksessä valtion omistaman liikenneverkon ylläpitoon, eli perusväylänpitoon käytetään yli miljardi euroa (1,061 milj. €) bruttona – yli puolet tästä tienpitoon. Lisäksi liikenneverkon kehittämiseen esitetään yli puolta miljardia euroa (566 milj. €). Tämä pitää sisällään kolme tänä vuonna aloitettavaa uutta väylähanketta, yhtenä Vt5:n Mikkelin kohta.

Lisäksi valtiovarainministeriön ehdotuksessa esitetään 5 miljoonaa euroa yksityisteiden kunnossapitoon ja parantamiseen.

Hyvien päätösten viikon kruunasi tärkeä sopu. Työmarkkinaosapuolet pääsivät sopuun maltillisesta palkkaratkaisusta. Yhteisymmärryksen löydyttyä valtio tulee vastaan omilla toimenpiteillään, yhtenä kilometrikorvauksen lisäkiristyksestä luopuminen. Kilometrikorvaukseen suunnitelluista kiristyksistä on tullut runsaasti yhteydenottoja. On selvää, että muutos olisi vaikuttanut erityisesti paljon työkseen ajaviin. Nykyisellään kilometrikorvausjärjestelmä kuitenkin johtaa ylikompensaatioon. Kaikkein järkevin ratkaisu olisi jonkinlainen kompromissi, porrastettu järjestelmä. Tärkeintä tässäkin on, ettei työntekoa hankaloiteta. Tärkeää täällä Itä-Suomessa missä etäisyydet pitkiä.

Hyvät kuulijat,

Liikenneverkon turvallisuuteen vaikuttavat inhimilliset tekijät. Olosuhteisiin nähden liian suuret nopeudet, riittämätön havainnointi, kommunikoinnin puute, epärealistiset arviot omista kyvyistä tai muutoin vastuuton toiminta vaarantavat kaikkien tielläliikkujien turvallisuuden. On selvää, että turvallisuus lähtee siitä, että yhteisiä pelisääntöjä, liikennesääntöjä noudatetaan. Ne ovat sitä varten.

Yksi  liikenneturvallisuuden olennanen osa on sosiaalisen ajamisen tärkeys – se miten omalla liikennekäyttäytymisellämme otamme muut liikkujat huomioon. Tässä näkee valitettavan usein puutteita. Huolestuttavimpana esimerkkinä kenties kevyenliikenteen huomiointi, tai paremminkin siinä nähtävät puutteet. Aina suojatietä ei voi edes suojatieksi kutsua.

Samalla vastuu on myös kevyenliikenteen. Käyttämällä asianmukaisia heijastimia ja valoja autamme muita ottamaan meidät paremmin huomioon. Myös mopoilijoiden ja pyöräilijöiden on muistettava, että he ovat osa liikenneturvallisuutta.

Erityisinä haasteina liikenteessä ovat rattijuoppous, ylinopeus, punaista päin ajaminen sekä turvalaitteiden käytön laiminlyönti, jotka viestivät vastuuttomasta liikennekulttuurista. Asenteisiin on hyvä ja pitää vaikuttaa.  Henkilökohtaisesti alkoholin ja autoilun suhteen olen ehdoton. Jos otat et aja ja kannatan sitä, että promillerajaa laskettaisiin alemmaksi esim 0,2:een. Tällä vaikutetaan asenteisiin ja liikenneturvallisuuteen. Baarissa ei lasketa, kuinka monta voi juoda ennen kuin lähdetään ajamaan kotiin.

Kokoomuslainen liikennevaliokunnan pj Kalle Jokinen on vaatinut kovempia rangaistuksia rattijuopumuksesta tuomituille. Hän on esittänyt, että vakavaan rattijuopumusrikokseen syyllistynyt menettäisi autonsa, ja tämän auton arvo ohjattaisiin rikosuhrirahastoon tukemaan rikoksen uhrien asemaa. Tätä esitystä kannatan täysillä!

Keski-ikäisiin autoilijoihin verrattuna nuorilla autoilijoilla (18–20-vuotiailla) on kolminkertainen riski kuolla liikenteessä. Nuorena ajokokemusta ei ole vielä ehtinyt karttua ja autonkäsittely on vielä kehittymässä. Toisaalta innostuneisuus, vertaispaine ja epärealistiset arviot omista kyvyistä lisäävät onnettomuusriskiä.

Liikenneturva on aloittanut turvavyökiertueen, jonka aikana teemapäiviä järjestetään kaikkiaan 18 paikkakunnalla (Mikkeli 11.9. – Savonlinna 12.9. – Pieksämäki 13.9.). Päivän aikana on luvassa paljon tietoa liikenneturvallisuudesta ja turvavyön merkityksestä.

Vastaavasti iäkkäillä autoilijoilla (yli 75-vuotiailla) riski kuolla liikenteessä on kaksinkertainen keski-ikäisiin autoilijoihin verrattuna. Ikääntymisen myötä ihmisen fyysinen suorituskyky heikkenee. On tärkeää tiedostaa omat rajansa.

Liikenteessä onkin monenikäistä liikkujaa, joilla on erilainen kyky ennakoida etäisyyksiä ja nopeuksia sekä hahmottaa liikennettä. Liikenteessä korostuu suvaitsevaisuus ja muiden huomioiminen. MINÄMINÄMINÄ-ajattelu  sopii huonoimmin yhteisille teillemme. Liikenneturvallisuus on yhteistyötä.

Hyvät ystävät,

Yksi viimepäivinä runsaasti keskustelua aiheuttanut uudistusesitys on Jorma Ollilan johtaman työryhmän ehdotus tieveroista. Lähtökohtaisesti ajatus siirtymisestä auton käytön verotukseen on myönteinen. Tästä uudistuksesta autoilijalle järjestelmästä koituva hintalappu olisi kuitenkin kohtuuttoman suuri.

Lisäksi on huomioitava satelliittipaikannuksesta koituvat tietoturvaongelmat. Paikannuksen toteuttamiseen liittyy myös niin lukemattomia yksityiskohtia, että sen kanssa ei yksinkertaisesti pidä hötkyillä. Järjestelmä on siis raskas ja kallis ja sille ei tässä taloudellisessa tilanteessa paljon tukea löydy. Samaan tavoitteeseen eli siihen, että auton hankinnan sijaan auton käytöstä maksetaan enemmän, voidaan päästä kevyemmillä ratkaisuilla.

Kokonaisuudessaan ehdotettu hanke vaikuttaa turhan massiiviselta saavutettaviin hyötyihin suhteutettuna.

Jos jonkinlaiseen muutoksen verotuksessa joka tapauksessa päädytään, on tärkeää ottaa huomioon haja-asutusalueet. Pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen maana auton käytöstä koituvat kustannukset on pidettävä kohtuullisina, varsinkin alueilla, joilla vaihtoehtoa ei ole.

Teknologiaa soveltamalla voidaan kuitenkin lisä´tä liikenneturvallisuutta. Euroopan unionissa valmistellaan säädöstä, jonka mukaisesti uusissa autoissa olisi oltava törmäysvoimakkuutta mittaava laite, joka samalla tekisi ilmoituksen hätäkeskukselle tapahtuneesta kolarista sekä paikantaa onnettomuuden. Asia on parhaillaan eduskunnassa liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunnolla. Kuulostaa mielenkiiintoiselta turvallisuutta lisäävältä teknologian kehityskululta.

Hyvät Auton Päivän juhlijat,

Liikenteessä on monenlaista ja monenikäistä kulkijaa: pientä ja isoa, kevyttä ja raskasta, uusia ja kokeneita, nuoria ja vanhoja. Jokainen on vastuussa omista toimistaan ja liikennekäyttäytymisestään. Muistetaan, että ne vaikuttavat meidän kaikkien turvallisuuteen.

Illat pimenevät ja talvi mustine jäineen kesän helteiden jälkeen saapuu väistämättä. Nyt on syytä jokaisen lähteä liikenteeseen maltillisin mielin.

Toivotan teille kaikille turvallisia kilometrejä ja kaunista Syksyä! Tehdään yhteistyötä liikenteessäkin!