Elokuu 2011

Tervehdys Hyvät Ystävät!

Eduskunnan kesätauko on lopuillaan ja odotan innolla alkavaa istuntokautta. Kesätauko piti luonnollisesti sisällään työtä omassa maakunnassa. On ollut avartavaa viettää useampi viikko Etelä-Savossa erilaisissa tapahtumissa sekä tavata ihmisiä ja keskustella mieltä askarruttavista asioista.

Laajemmin kesän uutisointia ovat hallinneet traagiset tapahtumat Oslossa ja Utoyn saarella sekä talouden epävarmuus ja velkakriisi. Näistä käytävä keskustelu varmasti osaltaan vaikuttaa ihmisten turvattomuuden ja epävarmuuden tunteeseen myös meillä Suomessa. Tämä on huomioitava syksyn poliittisessa keskustelussa ja asioista on keskusteltava avoimesti ja rakentavasti, ei sormella osoittaen. Valtion ja viranomaisten toimien ohella on korostettava suvaitsevaisuutta ja välittämistä. Toisistamme huolehtimalla lisäämme yhteenkuuluvuuden ja turvallisuuden tunnetta.

Elokuu on mennyt alkavaan istuntokauteen valmistautuessa. Suuri valiokunta on kokoontunut keskustelemaan taloustilanteesta. Ministeriryhmän kesäkokous pidettiin viime viikolla Tampereella ja eduskuntaryhmämme kokoontuu tällä viikolla Loviisaan, Porvooseen ja Espooseen pitämään kesäkokoustaan. Kokouksessa perehdytään budjetin sisältökysymyksiin. Jokainen ministeri esittelee hallinnonalansa ja seurantavastuusektoreidensa keskeisimmät budjettiin ja hallitusohjelman toteutumiseen liittyvät kysymykset.

Talouskysymykset tulevat puhuttamaan

Syysistuntokausi pyörähtää käyntiin tiistaina 6.9. Syksyn isoja asioita ovat velkakriisin hallinta ja budjettikäsittely sekä kuntauudistus.

Talousnäkymät ovat tällä hetkellä erittäin epävakaat ja vaikeasti ennustettavat. Kokoomuksen vaatimuksesta hallitusohjelmaan kirjattiin kolme perälautaa, joiden lauetessa hallitus on sitoutunut tekemään uusia, taloutta tasapainottavia toimia. Toimiin ryhdytään, mikäli valtion velan bkt-osuus ei näytä kääntyvän laskuun vaalikauden loppuun mennessä, valtiontalouden alijäämä näyttää asettuvan yli yhteen prosenttiin bkt:stä, tai Suomen paras mahdollinen luottoluokitus on uhattuna.

Talousankkurilla varmistetaan, että valtiontalous saadaan kestävälle pohjalle. Tämä on myös välttämätön edellytys tärkeille tavoitteille köyhyyden, eriarvoisuuden ja syrjäytymisen vähentämiselle.

Valitettavasti julkisesti käyty keskustelu Suomen vakuuksista on vienyt huomion pois asian ytimestä. Päällimmäisenä tavoitteena on velkaantumiskehityksen pysäyttäminen ja julkisentalouden vakauttaminen.

Valtiovarainministeri antoi ehdotuksensa ensi vuoden talousarvioksi viime viikolla. Säästöt tullaan tekemään etupainotteisesti. Huolenani kuitenkin on miten kunnissa ehditään reagoimaan tuleviin säästöihin. Kaikesta huolimatta, palveluiden tarjonnasta on huolehdittava.

Palvelut turvataan

Keskustelua kuntien tulevaisuudesta on käyty pitkään. Harmillista on, että asiaa on käsitelty vääristä lähtökohdista. Kuntamäärän vähentäminen ei ole olennaista ? tärkeintä on, että laadukkaat peruspalvelut turvataan kaikille. Hallinto on väline kohti laadukkaita ja kustannustehokkaita palveluita.

Työssäkäyntialueista muodostuvat vahvat peruskunnat pystyvät itsenäisesti tarjoamaan peruspalveluita, pois lukien erikoissairaanhoito sekä vaativammat sosiaalihuollon palvelut. Vahvat peruskunnat kykenevät kantamaan palveluvastuun leveillä harteillaan paremmin kuin pienet kunnat yksinään. Kokoomus haluaa varmistaa vahvat ja laadukkaat julkiset palvelut. Samalla on huolehdittava alueiden erilaisuudesta ja ominaispiirteistä. Lainsäädännöllä ei voida kehittää jotain aluetta muiden kustannuksella ? on mahdollistettava eri alueiden kehitys omista lähtökohdistaan.

Hallinto- ja kuntaministeri Henna Virkkunen kertoo vielä lähiaikoina miten ja millä aikataululla uudistus tullaan toteuttamaan.