Etelä-Savo on täynnä mahdollisuuksia

Etelä-Savo on täynnä mahdollisuuksia

Viikkojen mittainen eduskuntavaalikampanjointi maakunnassa teki hyvää. Saappaani juurtuivat entistä syvemmälle eteläsavolaiseen maaperään. Kova työ tuotti tulosta ja olen äärettömän kiitollinen äänestäjilleni suuresta äänimäärästäni. Se oli merkki luottamuksesta, mutta myös velvoittaa kovaan työhön jatkossakin.

Vaalihumuun ei ollut aikaa jäädä. Työ alkoi täysillä saman tien. Eduskuntaryhmämme järjestäytyi ja jatkan toistaiseksi ryhmämme varapuheenjohtajana.

Uusi eduskunta aloittaa työt tällä viikolla. Suuri joukko uusia kansanedustajia perehdytetään talon työtapoihin. Samaan aikaan Jyrki Kataisen johdolla käydään hallitustunnusteluja. Kokoomus suurimpana puolueena on ensimmäisen kerran historiansa aikana  vahvasti ehdolla pääministeripuolueeksi.

Ennen kuin tähän päästään on puolueiden tavoitteissa yhteen sovittelemista. Sosiaalidemokraattien ja perussuomalaisten kanssa suurimpia näkemyseroja on euroalueen talouden vakauttamisessa ja verolinjauksissa sekä kestävyysvajeen umpeen kuromiseksi tarvittavista keinoista. Alijäämää on kurottava kiinni taloudellista toimeliaisuutta vaikeuttamatta.

Kokoomukselle on tärkeää, että työnteko ja yrittäminen kannattavat. Työttömyys pienenee, kun syntyy uusia työpaikkoja. Yrittäjämyönteinen toimintaympäristö ja verotus kannustavat kasvamaan ja luomaan uusia työpaikkoja.

Työ on paras lääke tuloerojen kasvuun ja köyhyyteen. Kaikilla työkykyisillä ja työhaluisilla on oltava jatkossa työtä. Työelämässä on paremmin huomioitava työntekijöiden jaksamiseen liittyvät haasteet. Samalla on tärkeää, että niistä huolehditaan, jotka eivät iän tai sairauden vuoksi tee työtä. Kokoomus haluaa hallitusneuvotteluissa uudella lainsäädännöllä varmistaa, että vanhuksille turvataan toimintakyvystä ja asuinpaikasta riippumatta hyvät ja oikeudenmukaiset palvelut.

Etelä-Savossa yritysten toimintaedellytysten vahvistaminen on erityisen tärkeää. Suuri joukko yrittäjiä eläköityy lähivuosina ja nuorille olisi tarjolla mielenkiintoista työtä. Yrittäjiä ei pidä kadehtia vaan kannusteiden on oltava riittäviä, jotta yrittäjyys jatkossakin kiinnostaa. Moni palvelu maaseudulla on yrittäjän työpanoksen varassa.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi tarvitaan uutta ajattelua. Eteläsavolaisten on saatava jatkossakin laadukkaat palvelut läheltä. Tähän tarvitaan aitoa kuntien välistä yhteistyötä ja laajempia hartioita. Valtionosuusuudistuksessa on huomioitava maakunnalle tyypilliset olosuhdetekijät, kuten pitkät etäisyydet ja muuta maata heikompi verotulopohja. Valtionosuusjärjestelmän on myös kannustettava kuntia luomaan toimintatapoja, joilla ehkäistään ongelmia ja kannustetaan edistämään terveyttä.

Maakunnan osaamista on vahvistettava, sillä Etelä-Savo on täynnä mahdollisuuksia. Ammattikorkeakoulun ja yliopistokeskusten rooli on suuri maakunnassa, jossa omaa yliopistoa ei ole. Ympäristö- ja metsäosaaminen on tärkeää, opettajan koulutuksen on säilyttävä Savonlinnassa ja tarvitsemme panostusta kapeisiin osaamisaloihin, kuten matkailuun ja digitointiin. Laadukas ja monipuolinen eriasteinen koulutustarjonta on välttämätöntä, jotta osaajia on eri alojen tarpeisiin jatkossakin.

Tavoitteita uudelle hallituskaudelle on paljon. Jotta maakunta menestyy, tarvitaan maakunnan kaikilta toimijoilta rakentavaa yhteistyötä ja koko maakunnan kattavaa näkemystä tulevaisuuden turvaamiseksi. Eripura on syönyt liikaa voimiamme ja heikentänyt ääntämme. Uudet kansanedustajat tulevat eri puolilta maakuntaa aiempaa kattavammin. Yhteistyöllä saamme parempia tuloksia.

Lenita Toivakka (kok) Etelä-Savo

Kansanedustaja, eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja