Vappu2008

Paluu

Vappupuhe 1.5.2008
Kansanedustaja Lenita Toivakka
Kokoomuksen vappujuhla Mikkelin Kirkkopuistossa

Hyvä vappua juhliva väki, hyvät naiset ja miehet!

Tervetuloa perinteiseen porvarivappujuhlaan tänne kauniiseen Kirkkopuistoon. Puisto onkin erityisen kaunis tänään, olihan meistä moni täällä reilu viikko sitten Toivotalkoissa haravoimassa puistoa juhlakuntoon. Tapahtuma oli erittäin onnistunut ja siitä vielä kerran kiitos kaikille. Toivotalkoot jatkuvat edelleen ja talkookohteita on ympäriltämme helppo löytää lisää. Kokoomus onkin Toivotalkoiden myötä käynnistänyt tärkeän keskustelun yhteisöllisyyden merkityksestä yhteiskunnassamme.

Sinivihreä hallitus täytti vastikään vuoden. Tämä yksivuotias onkin kehittynyt aikamoista vauhtia, sillä harvoin jos koskaan hallituksen ensimmäisenä vuonna on toimeenpantu niin monia suuria uudistuksia ja hankkeita kuin kuluneen vuoden aikana. Hallitustaipaleen alussa sovimme että tavoitteemme on kannustava, välittävä ja vastuullinen Suomi. Noiden sanojen merkitys ei ole jäänyt pelkäksi sanahelinäksi, vaan ne ovat käytännössä toteutuneet päätösten sisällöissä.

Ensi töikseen hallitus päätti yhdistää työministeriön sekä kauppa- ja teollisuusministeriön uudeksi elinkeinoministeriöksi. Tavoitteena on luoda kattavampaa elinkeinopolitiikkaa ja luoda uusia työpaikkoja. Tämä on työllisyyskehityksemme kannalta äärimmäisen tärkeä muutos. Kokoomus on vuosia saanut työttömien keskuudesta korkeimmat kannatusluvut muihin puolueisiin verrattuna, mikä johtuu siitä, että meidän politiikallamme luodaan uutta työtä. Joissain muissa puolueissa työttömyyteen keskitytään työttömyyden hoitamisella, kun tosiasiassa pitäisi luoda juuri niitä uusia työpaikkoja.

Työ on tärkeää. Vappu on työn juhla – suomalaisen työn juhla. Kaikki tiedämme, että työllä me pidämme tämän yhteiskuntamme rattaat pyörimässä. Sinivihreän hallituksen ensi sijainen tehtävä onkin ollut suomalaisen työn turvaaminen. Työn tekeminen ja yrittäminen säilyy tulevaisuudessakin yksilön ja yhteiskunnan hyvinvoinnin perustana. Työn tekemisestä saatava tulo, sen kaikissa muodoissa, on toimeentulon ensisijainen lähde. Vaikka työtä ei tehdäkään pelkästään toimeentulon vuoksi, on sen oltava aina, kaikissa tilanteissa, kannattavaa. Meidän tehtävämme on huolehtia, että näin on myös todellisuudessa.

Ehdottoman tärkeää on pitää huolta siitä, että Suomi on tulevaisuudessa myös palkkojen ja verotuksen kannalta entistä kannustavampi maa tehdä työtä ja luoda uraa. Odotettavissa onkin tuloveron kevennyksiä, joita valtiovarainministeri Katainen on linjannut tehtäväksi jo ensi vuoden puolella.

Myös työssä jaksamiseen on satsattava entistä enemmän. Työn tekemisen muotoja ja työn mielekkyyttä on entisestään parannettava. Yksi keskeinen työssä jaksamista tukeva tekijä on työn ja perheen yhteensovittaminen nykyistä paremmin. Perhearvojen ja lähimmäisistä huolehtimisen on mahduttava työn rinnalle. Vastuun jakaminen perheenjäsenten välillä ja tasa-arvon kehittäminen työelämässä ovat yhtä lailla suuria haasteita tulevaisuudessa.

Hyvä juhlaväki,

Sinivihreän hallituksen sosiaalinen omatunto on kohdallaan. Hallituskumppanimme keskustan suunnalla on vertailtu tämän ja edellisen hallituksen sosiaalipoliittisia ratkaisuja ja päädytty siihen, että nykyinen politiikka on sosiaalisempaa kuin punamullan aikaan. Syy tähän on helppo löytää. Tämä hallitus on päättänyt tehdessään sosiaaliturvaan jo monia parannuksia, kohdentaa ne erityisesti kaikkein vaikeimmassa asemassa oleville. Niistä kansalaisista, jotka eivät työtä ikänsä tai sairauden vuoksi pysty tekemään on pidettävä huolta.

Viime vuosiin saakka lapsiköyhyys syveni maassamme. Viimeisimpien tietojen mukaan lapsiköyhyyden kasvu on nyt taittunut, ja se on hiljalleen kääntymässä laskuun. Lapsiperheiden hyvinvoinnin lisääminen onkin kokoomukselle tärkeä tavoite ja monia toimenpiteitä heidän hyväkseen ollaan tekemässä. Yksinhuoltajille on kohdistettu jo korotus lapsilisiin ja monessa perheessä päivähoitomaksut alenevat elokuussa. Lisäksi minimiäitiys-, isyys- ja -vanhempainpäivärahat sekä minimisairauspäivärahat nousevat lähes 160 euroa kuukaudessa.

Pienituloiset eläkeläiset ovat vuoden alussa saaneet reilut korotukset kansaneläkkeisiin ja opiskelijat saavat viimein sitten vuoden 1992 korotuksen opintorahaan ja tulorajat nousevat.

Hyvät eteläsavolaiset,

Etelä-Savossa on usein suhtauduttu kriittisesti uusiin ideoihin ja keskustelunavauksiin. On kyseessä sitten kuntaliitokset, sairaanhoitopiirien yhteistyö, Mikkelin keskustan kehittäminen tai vaikka viimeisimpänä energialaitosten omistajajärjestelyt. Meillä kaikkea nykyistä ja olemassa olevia rakenteita puolustetaan kuin talvisodassa, mikään ei saisi muuttua.

Yhteiskunta kuitenkin muuttuu ympärillämme ja meidän on välttämätöntä tarkastella kriittisesti hallintorakenteitamme ja tapaamme tuottaa palveluja. Asiaa tuleekin aina tarkastella kuntalaisen näkökulmasta. Meidän on kyettävä tuottamaan laadukkaat palvelut eteläsavolaisille myös tulevaisuudessa. Toimiva terveydenhuolto, laadukkaat ikäihmisten palvelut, hyvät koulut ja päiväkodit ovat kaikkein tärkeintä meille jatkossakin.

Sen sijaan että kritisoimme uusia ideoita ja mahdollisuuksia, meidän tulisi tarkastella kriittisesti nykyrakenteita ja tapoja toimia.

Olen ihaillen seurannut kuntaliitoskeskustelua muualla maassamme. Esimerkiksi Kouvolan ja Salon seudulla on tehty suuria kuntaliitoksia tavoitteena nimenomaan turvata laadukkaat palvelut kuntalaisille jatkossakin. Mikkelin seudulla keskustelua aiheesta ei tällä hetkellä juuri käydä, ja Savonlinnan seudulla ei kuntaliitos valitettavasti toteutunut.

Erikoissairaanhoidon järjestelymme herättää kummastusta maakuntamme ulkopuolella. Kaksi sairaanhoitopiiriä näin vähäväkisessä maakunnassa on meille kuntalaisille kallis ratkaisu. Terveydenhoidon kustannukset ovat kunnillemme todella raskaita. Aidon toiminnallisen yhteistyön lisääminen sairaanhoitopiirien välillä on välttämätöntä.

Kuntataloutemme ei kestä nykymallia pitkään. Tässäkin kuntalaisen edun tulisi olla ensisijainen kannustin. Nyt asia kärjistyy Savonlinnan ja Mikkelin väliseksi kädenväännöksi. Onneksi käytännön toimijat pyrkivät viemään asiaa eteenpäin, yhteistyön esteet ovat poliittisia.

Etelä-Savon onkin otettava tulevaisuus omiin käsiinsä; on luotava uusia tapoja toimia ja tuottaa palveluja. Meidän on opittava luottamaan itseemme ja toisiimme. Meidän on itse määriteltävä tulevaisuudensuuntamme ja tehtävä yhteistyötä tavoitteiden saavuttamiseksi. Etelä-Savo ei halua olla vähäväkinen, taantuva maakunta eikä Mikkeli kriisilistalla oleva kaupunki. Tähän voimme kaikki yhdessä vaikuttaa.

Kiitoksen ansaitsevat uusi maakuntajohtajamme sekä Mikkelin kaupunginjohto rohkeista avauksistaan ja selvityksistään seutujemme kehittämiseksi.

Sinivihreää hallitusta eteläsavolaiset saavat kiittää liikennepoliittisista päätöksistä. Viitostien Lusi-Mikkeli-tieosuuden perusparantaminen alkaa ensi vuonna, viimeinkin ja Savonlinnan keskustan liikennejärjestelyt vuotta myöhemmin. Etelä-Savo saakin tällä hallituskaudella ennätyksellisen paljon rahaa liikennehankkeiden toteuttamiseksi.

Hyvät vapunviettäjät!

Kunnallinen ja alueellinen päätöksenteko on tavallisten ihmisten yhteistoimintaa ryhmässä. Meillä kaikilla on mahdollisuus ja myös velvollisuus vaikuttaa siihen miten kotiseutumme kehittyy. Yhteisten asioiden hoitoon tarvitaan aktiivisia ja avarakatseisia ihmisiä. Arvostelijoita ja jarrumiehiä on jo tarpeeksi.

Näin kunnallisvaalivuonna on mahdollisuus lähteä mukaan vaikuttamaan. Kuntapolitiikassa tarvitaan meitä kaikkia; naisia ja miehiä, nuoria ja eläkeläisiä, talouden taitajia ja kulttuurin osaajia. Nyt on oikea hetki lähteä yhdessä rakentamaan tulevaisuuden Etelä-Savoa ja Mikkeliä. Meidän kokoomuslaisten tulee tässä työssä olla aktiivisia.

Ja vielä aivan lopuksi hyvät porvarivapun juhlijat!

Mielenkiinnolla olemme seuranneet puheenjohtajaa hakevan SDP:n viimeaikaisia toimia. Puheenjohtajaehdokas Erkki Tuomioja on viime viikolla todennut olevansa valmis luopumaan vappumarsseista ja samanaikaisesti olemme kuulleet SDP:n julistautuvan yrittäjäpuolueeksi. Kaikki on näköjään mahdollista nykyään. Koska hallitus on onnistunut hyvin viemään tavoitteitaan eteenpäin, on opposition näköjään käytettävä kaikenlaisia keinoja saadakseen äänensä kuuluville.

Toivotan teille kaikille aurinkoista ja porvarillisen iloista vappua!

Paluu