Maaliskuu 2008

28.3.2008

Hyvät ystävät,

Terveiset lumisesta Helsingistä! Tämä viikko on ollut eduskunnassa hyvin mielenkiintoinen ja edelleen työntäyteinen. Ministeriin Kanervaan liittyvä kohu ei täällä puhututa niin kuin lehtien palstoilla. Ministerillä on edelleen ryhmän luottamus tehtäviinsä ulkoministerinä. Jos jotain uutta asiassa ilmaantuu, tilanne harkitaan luonnollisesti uudelleen. Henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että jokaisen kansanedustajan ja ministerin tulee asemassaan käyttäytyä asiallisesti ja harkitusti. Tällaiset kohut vievät uskottavuutta politiikalta ja se on erittäin huolestuttavaa. Myös median rooli on nousemassa aikamoiseksi, he ohjaavat päivittäisillä lööpeillään ihmisten kiinnostuksen kohteita.

Täällä kuitenkin tehdään edelleen työtä täysillä ja asioihin keskittyen. Tällä viikolla olemme keskustelleet valtiontalouden kehyksistä vuosille 2009–2012. Eteläsavolaisina voimme olla erittäin tyytyväisiä siihen, että viitostien parannus Lusin ja Mikkelin välillä vihdoin toteutetaan. Samoin Savonlinnan ohikulkutie toteutetaan ja samassa yhteydessä myös syväväylän siirto Kyrönsalmesta Laitaatsalmeen. Liikenneturvallisuuden kannalta hankkeet ovat tärkeitä. Lisäksi Mikkelin ja Juvan välinen osuus lisättiin vuoden 2011 jälkeen toteutettavien hankkeiden joukkoon. Tämän osalta budjettipäätöstä ei kuitenkaan vielä ole, joten sen eteen saadaan tehdä vielä töitä. Etelä-Savon liikenneväylien peruskorjaukseen saamme tällä hallituskaudella yli 220 miljoonaa euroa!

Kehysneuvotteluissa sovittiin muutenkin historiallisen suuresta väyläpaketista, jossa on enemmän uusia liikenneinvestointeja kuin koskaan aikaisemmin. Paketti on myös alueellisesti aiempaa tasapainoisempi. Väyläverkostomme kunnossapito on viime vuosikymmenien aikana ollut alimitoitettua ja liikennemäärät ovat kasvaneet nopeammin kuin väyläinvestoinnit. Vuosikausia rahoitusvajeesta kärsineeseen perustienpitoon hallitus ohjaa kehyskaudella yhteensä 60 miljoonaa euroa.

Niin tiehankkeiden kuin hyvinvointipalvelujen rahoitukseen tarvitaan työllisyyttä. Hyvä työllisyyskehitys luo hyvinvointia meille kaikille. Työllisyysasteemme on nyt lähes 70 %, ja työttömyysaste on painunut 6,5 %:iin. Kuluvan vuoden talousarviossa varmistetaan työllisyyden edelleen suotuisaa kehitystä monin tavoin. Työntekoon tulee kannustaa kaikin keinoin, niin tuloveron kevennyksillä kuin työn alla olevalla sosiaaliturvauudistuksella.

Erityisen kiitoksen ansaitsevat mielestäni panostukset nuorten työllistymiseen. Työttömiä nuoria on tällä hetkellä vähemmän kuin vuosi sitten, mutta kuitenkin edelleen 49 000. Nuorten työllistymiseen ja syrjäytymiseen hallitus onkin nyt kiinnittänyt huomiota muun muassa päättämällä jo viime syksynä erityisestä toimenpidekokonaisuudesta nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn ja työllisyyden parantamiseen. Tälle vuodelle on jo lisätty ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja. Lisäksi vuosittain on varattu 15 miljoonaa euroa nuorten syrjäytymisen ehkäisyä ja työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin. Näitä toimia tarvitaan jatkossakin.

Myös poliisien työllisyystilanne on viime aikoina puhuttanut. Onkin erittäin hyvä, että hallitus nyt panostaa poliisien työllistymiseen. Viime vuosina tarpeellisia kehityshankkeita on jouduttu lykkäämään, eikä poliisimiehiä ole kyetty työllistämään koulutustaan vastaaviin tehtäviin. Tämä kestämätön tilanne on jatkunut jo vuosia. Hallitus on nyt päättänyt, että tästä kikkailusta tulee loppu esittää poliisien toiminnan vakiinnuttamiseksi ja työttömänä olevien poliisien palkkaamiseksi peräti 35 miljoonaa euroa lisää tälle kehyskaudelle. Hyvä näin.

Kuluva kevät tuo hieman muutoksia omaan työhöni. Avustajani Emmi Suomilammi jää äitiyslomalle. Emmin sijaisena 15.4. aloittaa Anniina Iskanius. Hänet tavoittaa sähköpostitse anniina.iskanius(ät)eduskunta.fi ja puhelimitse 09–432 4191.

Aurinkoisia kevätpäiviä toivottaen
Lenita Toivakka