Lapset ensin tapahtuma

Lenita Toivakka
Mikkelin Rantakeidas

Lapset ensin-tapahtuma 19.11.2006

Hyvät ystävät, pienet ja vähän suuremmat!

Täällä Mikkelissä vietetään tänään, päivän varaslähdöllä Lapsen Oikeuksien Päivää. Päivä perustuu YK.n Lapsen oikeuksien sopimukseen joka solmittiin 20.11.1989. Sopimus määrittää lasten oikeudet eri puolella maapalloa. Hienoa on se, että vuonna 2002 Lapsen oikeuksien päivästä tuli virallinen lapsille omistettu päivä. Eri puolilla Suomea Mannerheimin Lastensuojeluliitto haluaa juhlistaa ja muistuttaa kaikkia tästä tärkeästä päivästä. Mikkelissä vietämme ensimmäistä kertaa päivää tämäntyyppisen tapahtuman muodossa, yhdessä ja toivottavasti vapaapäivän kiireettömyydestä nauttien, siksi jo päivä etuajassa.

YK:n Lapsen oikeuksien sopimukseen on artiklaan 31 kirjattu lapsen oikeus leikkiin --- lepoon ja vapaa-aikaan. Se on myös tämän päivän teemamme. Lapsella on oltava aikaa olemiseen, unelmointiin, haaveiluun, pohdiskeluun – yksin ja yhdessä toisten lasten, vanhempien ja muiden aikuisten kanssa. Lapsille on oltava tarjolla kivoja kulttuuri – ja virkistystapahtumia lähellä kotia . Meidän aikuisten vastuulla on varmistaa turvalliset olosuhteet lapsen mielekkäälle vapaa-ajalle ja hyvälle leikille – ja meidän olisi hyvä leikkiä itse lapsen kanssa.

Meidän aikuisten tehtävä on suojella lapsuutta, antaa lasten olla lapsia ja leikkiä mahdollisimman pitkään. Lapsuus on ainutkertainen elämänvaihe. Oikeus olla lapsi on lapsen perusoikeus. Kaikkien lasten pitäisi saada aikuisilta aikaa ja tukea ja heillä pitää olla oikeus nauttia lapsuudestaan ilman aikuisten maailmaan kuuluvia hämmentäviä asioita. Esimerkiksi lasten suojeleminen median haitoilta tai päihteiden käytön vaikutuksilta lähtee kotoa.

Jotta suomalaiset vanhemmat jaksavat myös iloita vanhemmuudestaan, on yhteiskunnan aktiivisesti tuettava vanhemmuutta ja perheiden arkea. Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvoinnin edistäminen on koko suomalaisen yhteiskunnan asia.

Vanhemmuuden arvostuksen on näyttävä päätöksenteossa. Köyhyys lapsiperheissä on lisääntynyt lamavuosien jälkeen. Lapsiperheet ovat siirtyneet tulonjaossa alaspäin ja toimeentulovaikeudet ovat monen lapsiperheen, kuten yksinhuoltajaperheiden jokapäiväisenä huolena. Köyhät perheet syrjäytyvät helpommin. Lapsiperheiden taloudellinen asema onkin turvattava entistä paremmin. Köyhyys ei ole koskaan lapsen syy. Pidänkin tärkeänä, että lapsilisä sidotaan elinkustannusindeksiin ja lapsilisän yksinhuoltajakorotuksen tasoa nostetaan nykyisestä.( Vuoden 2004 rahassa lapsilisän reaaliarvo vuonna 1994 oli 133,30 €/kk/lapsi ja vuonna 2004 114,50 €/kk/lapsi)

Lasten hyvinvoinnin turvaaminen vaatii määrätietoisia toimia ja päätöksiä väestöltään ikääntyvässä Suomessa. Lapset ja nuoret eivät saa jäädä väliinputoajiksi ja säästökohteeksi. Heidän hyvinvoinnistaan tinkiminen on paitsi inhimillisesti kallista, mutta myös erittäin huonoa tulevaisuuden suunnittelua. Tämän päivän hyvinvoivat lapset ovat huomisen työkykyisiä aikuisia. Vaikka enemmistö lapsistamme ja nuoristamme voi hyvin, yhä useampi kärsii kasaantuvista ongelmista. Ennaltaehkäisevää toimintaa on vahvistettava yhteiskunnassamme.

Mikkelissä voimme olla iloisia siitä, että lasten ja perheiden hyvinvointiin on panostettu merkittävästi. Elokuussa toimintansa aloittanut Lähemäki-talo toimii kotina erilaisille julkisille palveluille sekä muutaman kansalaisjärjestön toiminnalle.

Mannerheimin Lastensuojeluliiton Etelä-Savon piiri toimii myös Lähemäki-talossa. Toimintaa on paljon. Talossa toimii monenlaisia vanhemmuutta tukevia ryhmiä, joissa vanhemmat ja lapset voivat tavata toisiaan; viettää yhdessä vapaa-aikaa, leikkiä ja keskustella. Talossa toimii tällä hetkellä mm Avoin perhetupa, Vauvatupa, Läksynurkka koululaisille, ryhmiä erityistä tukea tarvitseville perheille, isälapsitoimintaa ja paljon muuta.

Lasten Oikeuksien Päivän juhlallisuuksiin on jo seitsemättä kertaa Mikkelissä kuulunut Lasten Oikeuksien Päivän Huoneentaulun luovuttaminen henkilölle tai organisaatiolle, joka on ansioituneesti tehnyt työtä lasten hyvinvoinnin eteen. Lasten Lautamiehet tulevat taulun tänäkin vuonna luovuttamaan. Kenelle, sen saamme pian tietää.

Tässä vaiheessa haluan lämpimästi kiittää tapahtuman järjestelyyn osallistuneita yhteistyökumppaneitamme Mikkelin kaupunkia, Lähivakuutusta ja Benettonia.

Haluan kutsua teitä kaikkia mukaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton toimintaan. Tänään on hyvä tilaisuus täällä Rantakeitaassa tutustua toimintaamme lähemmin. Tähän vapaaehtoistyöhön liittyy paljon iloa ja hyvää mieltä, Yhdessä tekemisen riemua tärkeän asian hyväksi!

Omasta puolestani toivotan kaikille rentouttavaa, lapsenmielistä ja iloista päivää. Nauttikaa hyvistä hetkistä yhdessä!