Yhteistyötilaisuus

Lenita Toivakka
9.11.2006

Etelä-Savon Kauppakamarin, Mikkelin Yrittäjien, Mikaelin ja Miset Oy:n yhteistyötilaisuus

Hyvät Naiset ja Miehet!

Miset Oy Mikkelin seudun elinkeinoyhtiö on nyt toiminut 4 kuukautta.

Seudullisen yhtiön syntyminen ja käynnistäminen on ollut vaiherikasta aikaa. Miset on nyt 7 kunnan (Hirvensalmen, Pertunmaan, Puumalan, Ristiinan, Mikkelin ja vielä Haukivuoren ja uusimpana Kangasniemen kunnan) yhteinen elinkeinoasioita kehittävä yhtiö.

Kangasnimi on tehnyt päätöksen mukaan lähtemisestä yhteistyöhön viime viikolla. Osakkaana edellisten lisäksi on myös Mäntyharjun kunta, mutta sen kanssa yhteistyön sisällöstä neuvotellaan erikseen.

Yhtiön alku on ollut työntäytteinen ja mielestäni olikin valitettavaa, että monet asiat olivat keskeneräisiä, kun yhtiö perustettiin. Kaikki hankkeeseen alun perin sitoutuneet kunnat eivät myöskään lähteneet täysillä yhtiön toimintaan mukaan. On kuitenkin itsestään selvää, että elinkeinoelämän kehittämisessä yhteistyö on välttämätöntä. Yksi kunta on usein liian pieni yksikkö ja resurssit ovat rajalliset. Yhdessä ollaan kilpailukykyisempiä ja vahvempia kisassa muiden seutujen kanssa. Ja se kisa on kovaa.

Yhtiön alkutaipaleella kesällä kuntien edustajien kanssa on keskusteltu kunkin kunnan odotuksista ja tarpeista yhtiön suhteen sekä solmittu palvelusopimukset kuntien kanssa. Alkusyksystä on luotu yhtiön strategiaa sekä määritelty tavoitteita. Strategiatyön pohjalta on valmisteltu yhtiön organisaatiota ja henkilökunnan toimenkuvia.

Kuntien ja yritysten odotukset seudulliselle elinkeinoyhtiölle ovat oikeutetusti kovat.

Meidän on löydettävä uusia ajatuksia Mikkelin seudun ja elinkeinoelämän kehittämiseksi. Mahdollisuuksiahan meillä on paljon. Mutta on myös muistettava, että kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, hokkuspokkustemput olisi jo varmasti käytetty.

Odotuksiin vastataksemme yhtiössä on käynnistetty toimitusjohtajahaku. Haku päättyi lokakuun lopussa ja hakemuksia tuli yhteensä 26 eri puolelta Suomea. Hakijoissa oli monen alan asiantuntijaa ja paljon kokeneita elinkeinoelämän kehittäjiä, miehiä ja naisia.

Ensi viikolla valitus henkilöt on kutsuttu Mikkeliin haastatteluun ja pyrimme saamaan asian päätökseen joulukuun alussa. Tavoitteena on, että uusi tj voisi aloittaa jo pian vuoden vaihteen jälkeen.

Toimitusjohtajan osaamisella ja kokemuksella pyrimme luonnollisesti vahvistamaan yhtiön perustehtävää, joka on seudun kilpailukyvyn vahvistaminen sekä sijaintimme hyödyntäminen (pääkaupunkiseutuun ja myös Pietariin nähden).

Mitä hyötyä Misetistä on Mikkelin seudulle, yrityksille ja asukkaille?

Seudullinen yhtiö tarjoaa kattavamman palvelun alueen yrityksille. Seudun yrittäjien käytössä on koko yhtiön henkilökunnan osaaminen.

Puhutaan sitten seudun markkinoinnista, tai vaikkapa hanketoiminnasta panokset yhdistämällä päästään parempiin ja vaikuttavampiin tuloksiin kuin yksittäisissä kunnissa.

Yhtiölle strategiatyössä asetettuja tavoitteita ovat:

 

1. Varmistetaan alueella toimivien yritysten kasvu ja kehittyminen

* eri vaiheessa olevien yritysten kehittäminen ja tukeminen (aloittelevat yritykset, kasvavat ja kasvuhakuiset yritykset) Yksikään kunta ei menesty ilman menestyvää yritystoimintaa ja kehittämistoiminnan on oltava kiinteästi olemassa olevaa yrityskantaa tukevaa ja siihen perustuvaa.

* uusyrityshankinta

* Mikkelin seudulla tulee olla hyvä ja innostava ilmapiiri yrittää!


2. Alueelle keskeisten toimialojen kehittäminen, kuten

* seudullisen matkailun kehittäminen ( kaikkia seudun kuntia yhdistävä elinkeinoala)

* vapaa-ajan asutukseen liittyvän yritystoiminnan kehittäminen

* muiden toimialojen, kuten hoivapalvelujen tai kulttuurialojen kehittäminen.


3. Alueen vetovoiman kehittäminen

* mielestäni todellinen aikaansaapa toiminta ja teot ovat parasta imagomainontaa, lisäksi on tehtävä seutumarkkinointia ja imagomarkkinointia, erityisesti matkailun kehittämiseksi.


4. Perusedellytysten kehittäminen elinkeinoelämälle

* esimerkkinä vaikka kaavoittamiseen vaikuttaminen, kansainvälistymisen edistäminen, verkottumisen edistäminen, seudullisen yhteistyön kehittäminen, ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden parantaminen

* Erittäin tärkeänä pidän Misetin roolia seudullisena elinkeinoelämän edunvalvojana.

* Tärkeä kehittämiskohde yhtiölle on viestinnän kehittäminen, tiedottaminen, aktiivinen ulostulo Linnakadun toimistosta!

* Miset voisi toimia jatkossa isännän äänenä seudulla ja seudulta ulospäin, rakentaa hedelmällisempää yhteistyötä seudullamme ja olla äänenä seudulta ulospäin. Voisi toimia myös äänenä päättäjien ja elinkeinoelämän välillä.


Painavaa lisäarvoa yhtiölle tuo sen tytäryhtiö Teknologiakeskus, joka omalla osaamisellaan ja verkostollaan antaa seudun elinkeinoelämälle paljon.

Mutta hyvin tärkeätä olisi nyt päästä rakentamaan luottamuksellista, aitoa yhteistyötä Mikkelin seudulle niin kuntien, yrittäjien ja muun elinkeinoelämän kesken.

Nyt esittelen Miset Oy:n henkilökunnan.