Yrittäjänpäivän juhla

Lenita Toivakka
5.9.2006 Mikpoli, Mikkeli

Yrittäjänpäivän juhla


Arvoisat Yrittäjät, Hyvät Naiset ja Miehet!

Haluan aluksi kertoa teille aiheesta, joka minua on tämän hetken yrittäjyydessä askarruttanut.

Meilläkin täällä Mikkelin seudulla on keskusteltu paljon siitä, ettei yrittäjyys riittävästi kiinnosta nuoria. Yrittäjät hakevat jatkajaa elämäntyölleen ja seudulle pitäisi perustaa uusia yrityksiä. Mutta missä ovat tulevaisuuden yrittäjät?

Onko yrittäjyys aito vaihtoehto nuorillemme? Olen sitä mieltä, että ehdottomasti on. Kun keskustelee nuorten kanssa, he suhtautuvat tulevaisuuteensa pääosin positiivisesti ja hiukan huolettomina.
Kotona omien nuorteni ja heidän ystäviensä kanssa otin asian puheeksi, kysyin heiltä voisivatko he kuvitella olevansa tulevaisuudessa yrittäjiä?

Vastaukset olivat myönteisiä, hiukan epäröiviä. He sanoivat mm, että oman alan löytäminen on tärkeintä. Kun sen tietää, voisi vaikka ryhtyä yrittäjäksi. Saisipahan ainakin päättää itse, milloin pitää lomaa. Yhtäkään ehdottoman kielteistä vastausta en saanut.
Kysyin heiltä myös, millaista on olla yrittäjän lapsi. Siihen sain aika hämmentävän vastauksen. En minä muista sinua ja isää hirveästi lapsuudesta kuin vain lomilta, mehän oltiin aina hoitajan kanssa tai hoidossa. Mutta ei meistä tämän huonompia silti ole tullut. No piston tunsin sydämessäni, vain lomamuistoja äidistä ja isästä. Onneksi sentään pystyimme pitämään lomia.

Puhutaan paljon työn ja perheen yhteensovittamisesta, mutta yrittäjyyden ja perheen yhteensovittamisessa on myös omat haasteensa. Voiko tällä lasten kokemuksella olla vaikutusta haluun ryhtyä yrittäjäksi vai haluavatko nykynuoret helpompaa, ei niin työkeskeistä elämää? Pitäisikö meidän yrittäjienkin katsoa peiliin, millaisen kuvan itsestämme annamme. Haluavatko nykyajan nuoret elämältään vain työtä. Lähestyykö yrittäjäjärjestö nuoria nuorten kielellä, oikealla asenteella?

Vai onko niin, että nuorten ei asiaa tarvitse vielä niin murehtia, tehköön ensin työtä, kerätköön kokemuksia, ammattitaitoa ja ryhtyköön yrittäjiksi sitten vahvempina, kokeneempina ja motivoituneempina. Se on heidän ratkaisunsa, ohjata voimme ja antaa tietoa, mutta painostaa emme voi.

Tärkeintä on yrittäjyyden arvostus yhteiskunnassamme. Työnteon ja yrittäjyyden tulee aina olla se kannattavin vaihtoehto. Se ohjaa nuoria parhaiten oikeaan suuntaan, työn arvostamiseen.
Tästä voisin puhua pitempäänkin, mutta nyt Mikkelin seudun elinkeinoelämään!

Miset Oy, Mikkelin Seudun Elinkeinoyhtiö aloitti vihdoin toimintansa. Moni ehti tätä syntymää jo odottelemaankin. Miset on tällä hetkellä 6 seudun kunnan ( Haukivuoren , Hirvensalmen, Pertunmaan, Puumalan, Ristiinan ja Mikkelin ) elinkeinoasioita kehittävä yhtiö. Osakkaita ovat myös Kangasniemen ja Mäntyharjun kunnat, mutta heidän kanssaan yhteistyön sisällöstä neuvotellaan vielä erikseen.

Yhtiö aloitti toimintansa 1.7. ja sen alkutaival on ollut työntäytteinen. Miset on Mikkelin seudun elinkeinotoimintaa edistävä yhtiö, joka pääsee pureutumaan seudun elinkeinoelämän haasteisiin
ja mahdollisuuksiin tehokkaammin kuin kuntien alaisuudessa toimineet edeltäjänsä.

On kuitenkin valitettavaa, että monet asiat olivat keskeneräisiä, kun yhtiö perustettiin. Kaikki hankkeesta alun perin kiinnostuneet kunnat eivät myöskään lähteneet täysillä yhtiön toimintaan mukaan. Nämä seikat viivästyttivät yhtiön syntyä ja ovat aiheuttaneet haasteita yhtiön perusrahoituksen järjestämiselle. Omistajina ja rahoittajinahan ovat alueen kunnat, Mikkeli pääomistajana.

Mitä nyt on tehty: Kuntien kanssa on solmittu palvelusopimukset (näytä kalvo) ja alustavia neuvotteluja yhteistyön laadusta on käyty myös Kangasniemen ja Mäntyharjun kuntien kanssa. Kesän aikana kuntien edustajien kanssa on keskusteltu kunkin kunnan odotuksista ja tarpeista yhtiön suhteen

Yhtiön hallituksessa ovat : Juhani Kettunen, Kimmo Mikander, Aarno Puttonen, Jarmo Räsänen, Kristina Wessman, ja Lenita Toivakka. (kalvo) Kuten näkyy, on hallituksessa hyvä kombinaatio yritysmaailman ja kunnallisen vaikuttamisen osaamista.

Parhaillaan on menossa yhtiön strategian luominen sekä tavoitteiden määrittely. Strategiatyöskentelyyn ovat hallituksen jäsenten lisäksi osallistuneet kaupunginjohtaja Jyrki Myllyvirta, Mitecin tj Vesa Sorasahi, tj Heikki Piiroinen ja konsulttina mikkeliläinen Markku Ruuska. Tavoitteena on että strategia saadaan tehdyksi syyskuun aikana jonka jälkeen yhtiön toiminta ja organisaatio voidaan muodostaa strategian mukaiseksi ja sitä tukevaksi.

Seuraavaksi omia näkemyksiäni yhtiön tavoitteista

Kaiken lähtökohtana on yhtiön perustehtävä: Seudun kilpailukyvyn vahvistaminen
sekä sijaintimme hyödyntäminen ( pääkaupunkiseutuun ja myös Pietariin nähden )
Tärkeitä tavoitteita ovat:
1. Alueen yritystoiminnan kehittäminen (olemassa olevien ja uusien, riippumatta toimialasta)
- eri vaiheessa olevien yritysten kehittäminen ja tukeminen (aloittelevat yritykset, kasvuhakuiset yritykset)
- uusyrityshankinta,

2. Alueelle keskeisten toimialojen kehittäminen,
- seudullinen matkailun kehittäminen
- vapaa-ajan asutukseen liittyvän yritystoiminnan kehittäminen
- palveluyrittäjyyden kehittäminen
- muiden avaintoimialojen kehittäminen (esim. hoivayrittäjyys, kulttuuri )

3. Alueen vetovoiman kehittäminen
- mielestäni todellinen aikaansaapa toiminta on parasta imagomainontaa, lisäksi on tehtävä seutumarkkinointia, imagomarkkinointia ( erityisesti matkailun kehittämiseksi )

4. Perusedellytysten kehittäminen elinkeinoelämälle( tarttuminen tilaisuuksiin ja ajan haasteisiin )
- tämä vai olla vaikka mitä, mutta mainittakoon vaikka:
- kansainvälistymisen edistäminen, kaavoittamiseen vaikuttaminen, erilaiset rekisterit ( yritysreksiterit, seudullinen tonttivaranto ) luottamuksellisten kuntasuhteiden rakentaminen, seudullisen yhteistyön kehittäminen ( verkottuminen ). ja tärkeänä elinkeinopoliittinen edunvalvonta. Tai vaikkapa vaikuttaa ammattitaitoisen työvoiman saatavuuden parantamiseen, venäjänkielen osaamisen lisäämiseen. Kehitettävää myös , Misetin aktiivinen ulostulo, tiedottaminen !
Kuten jo mainitsin, yhtiön organisaatio muodostetaan strategiaa tukevaksi. Yhtiön palvelukseen siirtyivät omistajakuntien elinkeinopalvelun henkilökunta, jonka osaamista ja kokemusta voidaan hyödyntää yhtiön kehittämisessä. Jokaiselle työntekijälle luodaan uusi, yhtiön strategiaan perustuva toimenkuva, jossa on vastuutehtävien lisäksi määritelty vastuukunta. Tätä on kunnissa pidetty erityisen tärkeänä.

Painavaa ja mielenkiintoista lisäarvoa tuo yhtiölle sen tytäryhtiö Teknologiakeskus, joka omalla osaamisellaan ja verkostollaan antaa seudun elinkeinoelämälle paljon ja hyvää. Äskettäin saimme kaikki lukea paikallislehdestä merkittävästä arvostuksen osoituksesta, kun Mikkelin Teknologiakeskus hyväksyttiin Suomen Teknologialiiton TEKEL:n jäseneksi.

Misetin rahoitus perustuu kuntien kanssa tehtyihin sopimuksiin ja kunnat maksavat tietyn summan per asukas saamistaan palveluista. Tärkeä osa yhtiön toimintaa ja rahoitusta on ulkopuolelta, rahoittajilta tuleva hankerahoitus. Hankkeet ovat tärkeä keino tuoda seudulle uutta osaamista, uusia ideoita, uutta elinkeinotoimintaa. Misetin hankkeista tässä seuraavaksi:
Meneillään: ( kalvo )
- Seuty-YP, seudullisten yrityspalvelujen kehittäminen; Tämä on kauppa- ja teollisuusministeriön rahoittama hanke, jonka tavoitteena on koota yhteen ja järkeistää eri toimijoiden tuottamaa, moninaista palvelutarjontaa yrittäjille.

- Yrittäjänpolvenvaihdoshanke, tavoitteena sukupolven vaihdoksien helpottaminen, jatkajan etsiminen ja toisaalta nykyisten ikääntyvien yrittäjien valmistaminen tulevaan sukupolvenvaihdostilanteeseen
Valmistelussa:
-Klemmari- konsepti , hanke, jonka tarkoituksena kehittää hyvinvointi – ja kotipalveluyritystoimintaa seudullamme.
- Ekoteollisuuspuistohanke, tavoitteena parantaa yritysten ekokilpailukykyä.

Jotakin siis tapahtuu koko ajan. Tiedän, että odotukset ovat korkealla ja yhtiön tuomaa hyvää toivotaan jo kovasti.
Luottavaisena voin sanoa, että näin tapahtuukin. Usko Mikkelin seutuun ja sen mahdollisuuksiin on Misetissä niin hallituksessa kuin henkilökunnankin keskuudessa kova.
Mutta ennen kaikkea nyt olisi hyvin tärkeää rakentaa luottamuksellista, aitoa yhteistyötä Mikkelin seudulle niin kuntien, yrittäjien kuin muun elinkeinoelämän kesken.

Miset voisi jatkossa toimia Isännän Äänenä seudulla ja seudulta ulospäin, rakentaa tätä hedelmällisempää yhteistyötä maakunnassamme ja olla äänenä kun valvotaan seudun etua.
Miset voisi toimia kanavana päättäjien ja elinkeinoelämän välillä.

Toivoisin, että Mikkelin seudulla ajoittain vallitseva yhteistyökyvyttömyys ja sisäänpäin lämpiävyys muuttuisi yhteiseksi tahdoksi tehdä työtä seudun eteen. Meidän kaikkien tavoitteena tulisi olla: Tehdä Mikkelin seudusta menestyksekäs, viihtyisä, kehittyvä seutu, jossa on hyvä asua, tehdä työtä, yrittää, opiskella ja viettää vapaa-aikaa laadukkaasti puhtaan luonnon ja hyvien palvelujen äärellä.

Tässä vielä lopuksi katsaus Misetin syksyn toimintasuunnitelmaan: ( kalvo )

Lopuksi kiitän kaikkia teitä Miset Oy:n puolesta kiinnostuksesta ja osallistumisesta tilaisuuteen. Hyvää Yrittäjänpäivää !