Alkoholiasenteemme

Mikkelin Kaupunkilehti 12.7.2008

Alkoholiasenteemme kaipaavat päivitystä

Kesän aikaan alkoholin aiheuttamat ongelmat kärjistyvät monissa perheissä ja tulevat taas näkyvämmiksi kaduillakin. Asenteet humalaa ja juomista kohtaan ovat Suomessa poikkeuksellisen hyväksyvät, alaikäisten julkinen juopottelu kaduilla hiljaa hyväksytään ja vanhemmat saattavat jopa kipaista pullot lapsilleen Alkosta. Perjantaipullokulttuuri periytyy surullisella tavalla sukupolvelta toiselle ja syrjäytymiskierre uhkaa.

Alkoholiasenteet ovat syvällä suomalaisessa kulttuurissa. Humalahakuinen juominen on kummallisella tavalla yhdistetty eurooppalaiseen viinin maisteluun sillä seurauksella, että perjantaikännien lisäksi pienessä sievässä ollaan myös viikolla. Tässä tilanteessa edellisen hallituksen päätös alentaa alkoholiveroa kolmanneksella on osoittautunut virheeksi, sillä kulutus kasvoi jopa 15 % ja alkoholihaitat vieläkin enemmän. Sisäministeriö onkin Sisäisen turvallisuuden ohjelmassaan listannut alkoholin ja syrjäytymisen yhdeksi yhteiskuntamme suurimmista turvallisuusriskeistä. Alkoholi aiheuttaa yhteiskunnalle miljardin euron vuotuiset suorat kustannukset, joista suuri osa jää kuntien maksettaviksi. On selvää, että alkoholihaitat koskettavat kaikkia suomalaisia. Esimerkiksi yhä useammat vanhukset tarttuvat pulloon, koska ovat yksinäisiä. Vielä itseään etsivät nuoret ovat myös alttiimpia aloittamaan alkoholikokeilut kuin hyvällä itsetunnolla varustetut ikätoverinsa. Yhteiskunnan toimien lisäksi kaivataankin roima annos aktiivisuutta ja yhteisöllisyyttä voidaksemme auttaa heitä, joille alkoholista saattaa muutoin muodostua ongelma.

Myös sinivihreä hallitus on ottanut alkoholinkulutuksen vähentämisen vakavasti. Hallitusohjelmaan kirjattu ensimmäinen alkoholiveronkorotus on jo toteutettu ja seuraavan korotuksen mahdollisuuksia selvitetään parhaillaan. Uusi veronkorotus onkin tärkeää toteuttaa pikaisesti, sillä ensimmäinen korotus ei ole ollut riittävä vähentämään haittoja ja kulutusta. Hallitus on myös kiinnittänyt huomiota alkoholin mainontaan, johon on tulossa tiukennuksia. Erityisesti markkinoinnissa käytettyyn mielikuvamainontaan tulee puuttua, sillä se tuntuu purreen lapsiin ja nuoriin valistusta tehokkaammin. Ei ole syytä antaa lasten ja nuorten luulla, että alkoholi on olennainen osa menestyvien ihmisten vapaa-aikaa. Alkoholin aiheuttamat ongelmat koskettavat kaikkia suomalaisia, joten kaikkien panosta alkoholihaittojen vähentämiseksi tarvitaan. Ennaltaehkäisevään päihdetyöhön tarvitaan jokaisen panosta!

Lenita Toivakka (kok)
Kansanedustaja
Mikkeli