Ilmastotavoitteet ovat mahdollisuus

Puheenvuoro Itä-Savossa 18.3.2008, Länsi-Savossa 19.3.2008
 

Ilmastotavoitteet mahdollisuus Etelä-Savolle

Euroopan komissio esitteli kunnianhimoisen ilmasto- ja energiapakettinsa tammikuussa. Vuoteen 2020 mennessä tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 20 prosentilla, lisätä uusiutuvia energianlähteitä 20 prosenttia sekä lisätä energiatehokkuutta 20 prosenttia EU:n laajuisesti.

Varsinkin Suomelle asetettu tavoite nostaa uusiutuvan energian osuus nykyisestä 28,5 prosentista 38 prosenttiin on haastava. Uusiutuvan energian lisäysvelvoite koskettaa myös Etelä-Savoa. Etelä-Savon pinta-alasta yli 80 prosenttia on metsien peittämää, ja uusiutuvan energian osuus alueella on 43 prosenttia.

Suomen tulee avoimin mielin kehittää ja ottaa käyttöön erilaiset kustannustehokkaat tavat tuottaa energiaa. Suurimmat mahdollisuudet uusiutuvan energian lisäämiseen Suomessa tarjoaa metsäpohjainen bioenergia. Etelä-Savolle tämä tarkoittaa lisääntyvää metsävarojen käyttöä, niistä kilpailun kovenemista sekä lisää työpaikkoja. Ilmastopaketti luo mahdollisuuksia alueen elinkeinoelämän kehittämiselle.

Suomen tulisi asettaa kunnianhimoisemmat tavoitteet puutuoteteollisuuden lisäämiseksi. Vuonna 2006 puutuotteiden osuus viennistä oli ainoastaan 1,7 prosenttia. Viennin voisi hyvinkin kymmenkertaistaa. Puutuoteteollisuuden edistäminen puun polton sijaan olisi Suomelta erittäin viisasta ilmastopolitiikkaa, sillä puusta valmistetut tuotteet sitovat ilmakehän hiilidioksidia kuten metsät. Myös Euroopan komissio on ottanut puutuotteiden hiilivarastoina toimimisen asialistalleen. Se selvittää asiaa osana hanketta, jossa pohditaan metsäteollisuuden kilpailukykyä. Myös puutuotteita valmistavien yritysten kilpailukykyä tarkastellaan ilmastopaketin vaikutusten valossa.

Etelä-Savolle on strategisesti tärkeää, että puutuotannon ja puunjalostuksen merkitys lisääntyy, sillä kasvava puutuoteteollisuus vahvistaa maakunnan taloutta ja luo lisää työpaikkoja. Etelä-Savossa jo toimiikin Euroopan suurin vaneritehdas. Maakuntaohjelman mukaisestikin halutaan tehostaa maakunnan omien energiavarojen käyttöä hyödyntämällä tehokkaammin mm. metsiä sekä kehittämällä biopohjaisten raaka-aineiden jalostusta ja laatua. Myös puutuoteteollisuuden kehittäminen on maakuntaohjelmassa.

Metsävarojen lisääntyvä käyttö niin energiaksi kuin teollisuuden raaka-aineeksi edellyttää tehostettuja toimia metsän kasvun lisäämiseksi kestävällä tavalla sekä korjuu- ja hankintaketjun kehittämistä ja ylläpitoa koko maassa. Uusiutuvan energian tavoitteen saavuttaminen edellyttää myös metsäteollisuuden toimintaedellytysten turvaamista, sillä n. 80 prosenttia Suomen nykyisin käyttämästä bioenergiasta syntyy metsäteollisuuden tuotantoprosessien yhteydessä. Hallituksen kehysriihessä päätettiin varautua Venäjän puutullien mahdolliseen nousuun panostamalla voimallisesti ja suurin euromäärin kotimaisen puuntuotannon saatavuuteen. Myös uusiutuvan energian lisääminen vaatii tukitoimia, sillä harva uusiutuvan energian lähde on sellaisenaan kannattava.

Erityisen tärkeää on myös energiatehokkuus. Tarvitaan kannustimia, joilla asenteita ja käyttäytymistä aktiivisesti muokataan energiaa säästävämpään suuntaan. Säästetty energia on halvinta energiaa.

Ilmastotavoitteet vahvistavat Etelä-Savon taloutta ja luovat työpaikkoja. Ilmastotavoitteiden täyttämisessä on sekä voittajia että häviäjiä. Etelä-Savo taitaa kuulua ilmastonmuutoksen voittajiin.

Lenita Toivakka, kansanedustaja (kok)
Sanna Perkiö, tekniikan tohtori, kansanedustaja (kok)