Vastuuta vanhuksista

Vastine Itä-Savossa 29.2.2008, Länsi-Savossa 1.3.2008 
 

Vastuuta vanhuksista ei siirretä

Kansanedustaja Pauliina Viitamies käsitteli kirjoituksessaan (23.2.) vanhustenhuollon laatusuosituksia ja väitti mm., että vastuu vanhusten selviämisestä työnnetään omaisten ja läheisten harteille. Tämä ei kuitenkaan pidä paikkansa. Vastuuta ei todellakaan siirretä, vaan tarjotaan kunnille "kättä pidempää" ikäihmisten palvelujen kehittämiseksi ja arvioimiseksi. Tarvitsemme erityyppisiä palveluja ikäihmisten erilaisten elämänvaiheisiin ja tarpeisiin.

Suositus painottaa hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja ehkäisevän toiminnan merkitystä, kuten ehkäiseviä kotikäyntejä, kuntoutusta ja neuvontapalveluja. Tästä vanhusneuvolat ovat yksi hyvä esimerkki. Ikäihmisten kotona asumista tuetaan ja palvelutarpeet arvioidaan yksilökohtaisesti. Terveyttä, toimintakykyä ja kuntoutumista tuetaan kaikissa palveluissa. Suosituksen avulla kunnat voivat kehittää ikäihmisten palveluita pitkäjänteisesti, paikallisista tarpeista ja voimavaroista lähtien ja yhteistyössä järjestöjen, seurakuntien ja yksityisten palveluntuottajien kanssa.

Tutkimusten mukaan suositukset toimivat hyvin, kun tavoitteet ovat tarpeeksi konkreettisia ja kun niiden toteutumista ne sisältävät arvioidaan säännöllisesti. Suositusten toimeenpano on ensisijaisesti kuntien vastuulla. Siinä tarvitaan eri tahojen yhteistyötä ja myös päättäjien sitoutumista palvelujen kehittämiseen.

Viitamiehen olisi syytä tutustua paremmin suosituksiin ennen kuin muodostaa kantansa niistä. Tämän laatuisia suosituksia tarvitaan kuntatasolla, jotta voimme kehittää vanhustenpalveluja laadukkaasti, ikäihmisiä kunnioittaen samalla varautuen tulevaan väestörakenteen muutokseen.

Siitä olen Viitamiehen kanssa samaa mieltä, että vanhustenhoidon tason nostamiseksi tarvitaan toimenpiteitä. Siihen olisi SDP:lläkin ollut mahdollisuus hallituksessa ollessaan.

Lenita Toivakka
kansanedustaja (kok)
Mikkeli