Työnteon tulee aina kannattaa

Puheenvuoro Itä-Savossa 23.2.2008, mielipidekirjoitus Länsi-Savossa 26.2.2008
 

Työnteon tulee aina kannattaa

Eräs sinivihreän hallituksen tärkeimmistä hankkeista on sosiaaliturvan kokonaisuudistus. Uudistamiskomitean työ on käynnistynyt ja ensimmäisiä esityksiä odotetaan syksyksi. Komitean työ on erittäin haastava. Tavoitelista on pitkä eikä monimutkaisen järjestelmän selkeyttäminen ole helppoa. Valmistelutyössä halutaankin kuulla eri tahoja. Esimerkiksi otakantaa.fi -sivustolla kuka tahansa voi käydä kertomassa oman näkemyksensä, miten sosiaaliturvaa tulisi kehittää.

On välttämätöntä, että sosiaaliturvasta luodaan selkeämpi kokonaisuus. Kansalaisilla tulee olla käsitys, mihin sosiaaliturvaan heillä on oikeus, eikä apua tarvitsevan pyynnöt saa hukkua byrokratiaan. Selkeyttäminen parantaa tukien saajan asemaa ja lisää läpinäkyvyyttä.

Avaimet hyvinvoinnin ylläpitämiseen löytyvät työnteosta. Työn tekemisen pitää aina olla kannattavampaa kuin joutenolon. Työikäisten ja -kykyisten suomalaisten osalta sosiaaliturva-uudistuksen keskeisin sisältö on kannustavuuden lisääminen. Sosiaaliturvan nykyrakenne ei suosi aktiivisuutta, kun asian pitäisi olla juuri päinvastoin. Tulo- ja kannustavuusloukut pitääkin purkaa.

Esimerkiksi työtulojen, verotuksen ja sosiaalitukien yhteensovitusta on parannettava niin, että lisätuloista jää aina myös jotain käteen. Samoin viivästyksiä tukien maksatuksissa on vähennettävä, jotta työttömät voivat ottaa vastaan myös määräaikaista työtä. Päätöksiä sosiaalituista täytyy tehdä nykyistä nopeammin. Järjestelmän on joustettava ihmisten ehdoilla eikä päinvastoin.

Sosiaaliturvauudistus tähtää myös köyhyyden vähentämiseen. Perusturvan on kaikissa olosuhteissa taattava ihmisarvoisen elämisen edellytykset. Vähimmäisturvaa ja palvelutasoa pitää parantaa niiden osalta, jotka eivät itse kykene pitämään itsestään huolta. Esimerkiksi vammaisten ja pitkäaikaisasunnottomien juoksuttaminen luukulta toiselle täytyy saada loppumaan.

Kokoomus odottaa komitealta suurten linjojen lisäksi konkreettisia toimenpiteitä. Kotitalousvähennystä pitää kehittää, mikä on myös hallitusohjelmaan kirjattu. Esimerkiksi Kelan maksamat hoitotuet, kotitalousvähennys ja omaishoidon tuki voitaisiin yhdistää yhdeksi palvelupaketiksi. Tämä helpottaisi erityisesti seniorikansalaisten asemaa.

Paljon terveyspalveluita tarvitsevien kannalta on olennaista, että lääkekorvausten ja muiden terveydenhoitopalvelujen maksukatot ovat selkeitä. Niiden yhdenmukaistaminen helpottaisi muun muassa maksukattojen täyttymisen seurantaa. Yhtenäistämistä tarvitaan myös tulokäsitteisiin ja perhekäsitteisiin. Ne tulee eri tukimuodoissa yhdistää. Yhdistäminen helpottaisi etenkin lapsiperheitä.

Vahvistuvan sosiaaliturvan vastinpariksi sopii hyvin vastikkeellisuus. Käytännössä se tarkoittaa esimerkiksi osallistumista työkykyä ylläpitävään toimintaan, mikä parantaa myös työllistymismahdollisuuksia. Tällaisiin toimiin voisi kuulua kuntouttavan työtoiminnan velvoittavuuden ikärajan poistaminen. Näin yhä useampi pääsisi yksilöllisesti räätälöidyn työtoiminnan piiriin. Nuorten toimeentulotukiasiakkaiden kohdalla voitaisiin vastaavasti pohtia velvoitetta koulutukseen hakeutumisesta.

On ensiarvoisen tärkeää, että uudistuksessa otetaan huomioon ihmisten erilaiset tarpeet eri elämänvaiheissa ja elämäntilanteissa. Kansalaisten perusturvasta on huolehdittava ja aivan erityisesti on pidettävä huolta niistä, jotka eivät itse siihen kykene. Työkykyiset ja työikäiset kansalaiset on saatettava koulutukseen tai työelämään sosiaaliturvan kannustavuutta ja vastikkeellisuutta parantamalla. Etuisuuksien hakemista ja saamista on helpotettava ja nopeutettava järjestelmää yksinkertaistamalla. Kokoomus on sitoutunut pitkäjänteiseen työhön sosiaaliturvan uudistamisessa.

Lenita Toivakka
kansanedustaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen
Mikkeli