Työtä tekemällä syntyy hyvinvointia

Vieraskynä Juvan lehdessä 31.1.2008
 

Työtä tekemällä syntyy hyvinvointia

Työttömyys Etelä-Savossa on vähentynyt lähes muun Suomen tahtiin. Työllisten määrä on viime vuodesta lisääntynyt 1400 hengellä. Juvalla, Heinävedellä, Mäntyharjulla ja Mikkelissä työttömyysaste on jo alle 10 %. Koko maassa työllisiä oli joulukuussa 2007 Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 32000 enemmän kuin vuotta aiemmin. Työttömyysaste oli 6,0 %.

Avain hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja palvelujemme rahoittamiseen on työn tekemisessä ja työllisyysasteen nostamisessa. Työllisyystoimenpiteitä on suunnattava erityisesti alueille, joissa työllisyyskehitys on jäänyt vaatimattomammaksi. Tavoitteena oleva 75 % työllisyysaste edellyttää myös alueellisen työvoimapolitiikan onnistumista. Väestön ikääntymisen tuomat haasteet ja nuorten ikäluokkien väheneminen ovat saaneet meidät ymmärtämään työn tekemisen merkityksen aivan uudella tavalla.

Sinivihreän hallituksen kuluvan vuoden talousarviossa varmistetaankin työllisyyden suotuisaa kehitystä monin tavoin. Hallitus panostaa erityisesti yrittäjyyteen ja osaamiseen. Yksi suurimmista haasteista on saada avoimet työpaikat ja työntekijät kohtaamaan entistä paremmin. Yritysten kanssa toteutettavaa koulutusta lisätään, samoin yksityisen sektorin tukityöllistämistä. Nämä ovat osoittautuneet tehokkaimmiksi keinoiksi työllistyä ja nimenomaan luoda pysyvämpiä työsuhteita. Yhä useammalle on annettava mahdollisuus päästä mukaan työelämään. Keskeistä onkin työn tekemisen kannustavuuden lisääminen, johon mm. sosiaaliturvauudistuksella pyritään. Työn tekemisen on aina oltava houkuttelevampaa kuin joutenolon.

Ammattitaitoisen työvoiman tarjontaa parannetaan lisäämällä myös ammatillisen peruskoulutuksen opetuspaikkoja 2200 opiskelijalla. Etelä-Savoon saadaan lisäpaikkoja mm. metsäkonekoulutuksen puolelle. Samanaikaisesti aikuiskoulutuksen kehittämiseen kohdennetaan lisämäärärahaa ja työttömien toiveiden mukaisesti myös ammatillista työvoimapoliittista koulutusta lisätään.

Nuorten työllistymisen ja syrjäytymisen kiinnitetään erityistä huomiota. Tämä on yksi sinivihreän hallituksen painopisteistä. Viime viikolla opetusministeriö ja työministeriö yhteistyössä kertoivat täsmätoimista, joilla nuoria lähdetään ”hakemaan” työelämään. Niihin kuuluvat mm. oppisopimuskoulutuksen lisäys, työpajatoimintaan panostaminen, ammatillisen valmistavan koulutuksen tehostaminen sekä nykyistä pidemmät työjaksot ammatillisessa koulutuksessa. Viimeksi mainittu onkin erittäin hyvä keino saada nuoret mukaan työelämään. Tarvitaan yksilöllisimpiä tapoja opiskella ammattiin. Kaikille kun ei se koulunpenkillä istuminen samalla tavalla maistu. Nuorten työllistämisen edistämiseen on tälle vuodelle varattu 30,5 miljoonaa euroa erillisenä lisämäärärahana.

Talven mittaan on käyty paljon keskustelua nuorten syrjäytymisestä. Arviot siitä, kuinka paljon nuoria on työelämän ja opintojen ulkopuolella, vaihtelevat. Tilastokeskuksen arvion mukaan heitä on teillä tietämättömillä ilman tutkintoa ja työpaikkaa yli 14 000. On arvioitu, että pysyvästi syrjäytyneestä nuoresta aiheutuu yhteiskunnalle noin miljoonan euron kustannukset ennen kuin kyseinen henkilö täyttää 60 vuotta. Taloudellisten kustannusten lisäksi tulevat vielä inhimilliset kustannukset. Työtä on tehtävä kovasti sen eteen, että nuoret löytävät paikkansa yhteiskunnassamme. Meillä ei ole jatkossa varaa päästää yhtäkään nuorta syrjäytymään.

Lenita Toivakka
Kansanedustaja (kok)
Etelä-Savo