Sovussa tuleviin haasteisiin

Vieraskynä Juvan lehdessä 29.11.2007

Sovussa tuleviin haasteisiin


Monien mielissä on tänä syksynä ollut huoli joko omasta tai läheisten terveydestä työtaistelu-uhan alla. Samaan aikaan on toivottu, että arvokasta työtä tekevät hoitajat saisivat reilun palkankorotuksen. Nyt voimme olla tyytyväisiä ja helpottuneita, ettei potilasturvallisuus vaarannu ja sairaanhoitajien palkkoihin tulee kunnon korotukset.

Kunta-alalla on laajemminkin syytä iloon palkankorotusten tasosta. Palkkatasa-arvoa edistettiin aidosti tämän syksyn ratkaisuilla. Esimerkiksi opettajat, sosiaalityöntekijät ja kirjastonhoitajat saivat reilut palkankorotukset, joista sovittiin jo aiemmin syksyllä.

Naisvaltaisten koulutettujen ammattien palkkojen jälkeenjääneisyys on syntynyt vuosikymmenten aikana. Se on ollut suomalaisen yhteiskunnan pysyväisongelma. Nyt nähtiin, että siihen on mahdollista puuttua. Työtä ei saa jättää kesken, vaan ongelmakohtiin on jatkossakin tartuttava. Ratkaisu osoittaa, että kun yhteinen tahtotila löytyy, vaikeisiinkin haasteisiin vastaaminen on mahdollista. Kiista aiheutti paljon huolta, mutta lopputulos on, että palkkauksen tasa-arvoa edistettiin. Se on tärkeintä.

Sopimukseen sisältyy tuottavuuden kasvattaminen. Tätä toivoivat erityisesti sopijaosapuolet. Hallitus tukee tavoitetta ja esittää ensi vuodelle 18 miljoonan euron lisäystä, joilla edistetään kuntien tuloksellisuushankkeisiin liittyviä palkkausjärjestelmiä. Jos kunnat onnistuvat palvelurakenneuudistuksissaan, niistä koituva säästö esimerkiksi henkilöstömäärän kehityksessä tulee suoraan kunnille – tukemaan palkanmaksua ja turvaamaan palveluiden laatua.

Nyt tulee pohtia keinoja nostaa tuottavuutta. Esim. monia uuden teknologian ja töiden uudelleenjärjestelyn tarjoamia mahdollisuuksia tulee hyödyntää paremmin. On myös hyvä huomata, että esim. Sitran arvion mukaan sekä erikoissairaanhoidon että erityisesti terveyskeskusten tuottavuus on viime vuosina laskenut eikä suinkaan noussut.

Keskustelua terveydenhuoltojärjestelmän tehokkuuden lisäyksestä pitäisi käydä avoimesti ja rehellisesti. Terveydenhuollon tuottavuuden kohennus pitää nähdä tavoitteena, joka turvaa suomalaisille nykyistä paremman hoidon.

Meillä Etelä-Savossa on erityisenä huolenaiheena väestön ikääntyminen muuta Suomea nopeammin. Vaikka yhteistyötä kuntien kesken tehdäänkin, terveydenhoidon kustannukset kasvavat hurjaa vauhtia. Mikkelin seutu on mukana Sitran Maisema-hankkeessa, jolla pyritään tehostamaan perusterveydenhuollon toimintaa. Myös erikoissairaanhoidon nopea kustannusten kasvu lisää paineita toiminnan tehokkuuden lisäämiselle ja yhteistyön tiivistämiselle. Yhteistyötä ja yksituumaisuutta tarvitaan palvelujen turvaamiseksi. Yhteinen ja tulevaisuuteen rakentavasti suhtautuva ääni maakunnasta kuuluu valtakunnan päättäjienkin korviin voimakkaampana.

Lenita Toivakka
Kansanedustaja (kok), Mikkeli
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen
Hallintovaliokunnan jäsen