Kokoomus ja palkkatasa-arvo

Kirjoitus Länsi-Savossa 8.10.2007

Kokoomus palkkatasa-arvon puolesta

Länsi-Savo väitti pääkirjoituksessaan, että ”kokoomus petti naisäänestäjät”. Väite on pöyristyttävä ja virheellinen. Pääkirjoitus väittää muun muassa, ettei Kokoomuksella ole ollut keinoja vaikuttaa palkkatasa-arvoon ja ettei vaaliohjelmamme tavoitteet toteudu: koulutettujen, kuntasektorin, naisvaltaisten reilut palkankorotukset jotka ovat keskimääräistä palkankorotustasoa korkeammat.

Kokoomus lupasi vaaliohjelmassaan tehdä työtä sellaisen palkkaratkaisun hyväksi, jossa kunnalliset, koulutetut, naisvaltaiset alat saavat keskimääräisiä palkankorotuksia reilummat korotukset. Keinoksi vaikuttaa palkkoihin, esitimme kohdennetun valtionavun, jonka maksamisen ehtona on palkkaratkaisun kohdentaminen edellä mainitun tavoitteen mukaisesti. Tavoite kirjattiin selkeästi vaaliohjelmaamme.

Tavoite kirjattiin myös hallitusohjelmaan ja rahoitukseen varauduttiin budjettikehyksissä. Kun kuntatyönantaja suunnitteli esityksiään, kerroimme minkälaisella summalla voimme osallistua tasa-arvoerään, jos kohdennus menee hallitusohjelman mukaisesti. Maksamme myös ensimmäistä kertaa täysimääräisenä valtionapujen indeksikorotukset kuntien palkkasumman kasvuun. Kuntatyönantaja otti nämä kaikki asiat huomioon tehdessään tarjoustaan.

Mikä oli lopputulos? Kovassa kasvussa olevien vientialojen palkankorotukset ovat yleensä liittokierrosten kärkeä. Nyt ne olivat enimmillään yhdeksän prosentin paikkeilla. Kunnallisella alalla palkankorotustaso nousi, hallitusohjelman mukaisesti porrastettuna naisvaltaisille, koulutetuille aloille, jopa neljä prosenttiyksikköä korkeammalle tasolle. Hoitoalalle tarjottu 12,7 % korotus on koko liittokierroksen korkein, myös kunta-alan sisällä. Jos neljä prosenttia korkeammat, lähes puolitoistakertaiset prosenttikorotukset, kuin miesvaltaisilla teollisuusaloilla ei ole vaaliohjelmamme mukainen ”keskimääräistä korkeampi korotus”, niin mikä?

Toinen pääkirjoituksen käyttämä vaaliohjelmamme siteeraus oli, että ”palkkoja on nostettava reilusti”. Tehdyn sopimustarjouksen perusteella keskimääräisen sairaanhoitajan kuukausipalkka nousisi tilastokeskuksen palkkatietojen mukaan 317 euroa. Jos se ei ole pääkirjoitustoimittajan mielestä reilu korotus kuukausipalkkaan, niin mikä on?

Ennen vaaleja tyrmäsimme useaan kertaan puheet jopa 20 % palkankorotuksista aivan mahdottomina. Iltalehden kyselyyn 500 euron palkankorotuksista vastasimme, että tavoite on oikea, mutta sellaista korotusta ei voi saavuttaa yhdessä palkkaratkaisussa. Pitäydyimme puheissamme omissa tavoitteissamme tarkasti, ja niistä olemme myös pitäneet kiinni. Koskaan ennen ei yksikään hallitus ole erillisellä 150 miljoonan euron kohdennetulla valtionosuudella pyrkinyt ja onnistunut edistämään palkkaratkaisun tasa-arvoa kohdentamalla ratkaisua koulutetuille naisvaltaisille aloille. Yhteensä hallitus tukee kuntien palkkaratkaisua jo ensi vuonna yli 400 miljoonalla eurolla.

Jos olisimme toimineet sillä tavalla, kuin aina ennen, olisi kunta-alalla todennäköisesti päädytty reilusti alle kymmenen prosentin tasaisiin korotuksiin kaikille. En väitä, että tämä kaikki olisi Kokoomuksen ansiota. Ansio kuuluu erityisesti koulutetulle naisille kunnissa, jotka ovat asiaa pitäneet esillä. Uskallan kuitenkin väittää, että ilman aloitettamme ja ilman hallituksen päätöksiä, puhuttaisiin nyt ylipäänsä paljon pienemmistä summista.

Ymmärrämme silti hyvin, että tarjous on koettu myös pettymyksenä. Suurimmat yliviritetyt puheet tosin alkoivat vasta vaalien jälkeen Iltalehden ja järjestöjen aloittaessa kampanjointinsa. Kevään ja kesän mentyä toiveet olivat kaikonneet kauas pois realismista. Tehyllä on täysi oikeus pyrkiä vielä parempaan ratkaisuun, vaikka lähes koko muu kuntakenttä onkin sopimuksen tehnyt. Hoitajien palkkaus on ollut niin epäsuhdassa työn vaativuuteen verrattuna, ettei sitä kerralla voida korjata. He haluavat loppuun saakka katsoa olisiko heidän asemaansa vielä mahdollista tehdä parannuksia.

Jyrki Katainen, Kokoomuksen puheenjohtaja
Olli Nepponen, Kokoomuksen kansanedustaja
Lenita Toivakka, Kokoomuksen kansanedustaja