Hallitus tiedostaa omaishoidon haasteen

Hallitus tiedostaa omaishoidon haasteet


Omaishoitajien jaksaminen on noussut keskustelunaiheeksi Mikkelin seudulla kuluneen kesän aikana. Mikkelissä ja Ristiinassa alle 65-vuotiaiden omaishoitoon varatut rahat ovat loppuneet jo alkuvuodesta. Myös monissa muissa kunnissa uusien omaishoitajien on vaikea saada myönteisiä päätöksiä omaishoidon tuen piiriin pääsystä. Omaishoito onkin yksi niistä sektoreista, joihin kuntien säästötoimet helposti kohdistuvat. Toisaalta Mikkelin seudullakin on kuntia(Hirvensalmi, Puumala, Pertunmaa), jotka ovat päättäneet panostaa omaishoitoon.

Ongelmana onkin omaishoidon vaihteleva asema eri kunnissa maassamme. Tällä hetkellä omaishoitajan ja hoidettavan hyvinvointi ja elämänlaatu riippuu täysin asuinkunnasta. Tärkeää olisikin luoda yhtenäiset asuinkunnasta riippumattomat kriteerit omaishoitoon.

Alkaneella hallituskaudella omaishoidon ongelmat on erittäin hyvin tiedostettu. Hallitusohjelmaan on kirjattu, että hallitus tulee selvittämään mahdollisuudet siirtää omaishoidon tuen maksaminen Kansaneläkelaitokselle. Tuen siirto kunnilta Kelalle loisi yhtenäisen maksujärjestelmän omaishoitoon kaikkialla Suomessa riippumatta asuinkunnasta. Selvitystyö tulee etenemään todennäköisesti jo tulevana syksynä. Lisäksi tullaan parantamaan mahdollisuuksia lakisääteisten vapaapäivien pitoon sekä helpottamaan omaishoitajien sijaisavun saantia. Työn ja omaishoidon yhteensovittamista tullaan kehittämään erillisen hoitovapaajärjestelmän selvityksen myötä.

Kaiken kaikkiaan kunnille maksettavien sosiaali- ja terveyshuollon laskennalliset valtionosuudet tulevat tällä hallituskaudella kasvamaan 612 miljoonaa euroa. Lisäyksestä osa tullaan käyttämään juuri omaishoidon kattavuuden parantamiseen.

Palvelusetelijärjestelmän laajentuminen lisää mahdollisuuksia myös omaishoitoon. Eduskunta tulleekin syksyllä hyväksymään palvelusetelijärjestelmän ulottamisen kotisairaanhoitoon. Tämä päätettiin keväällä yksimielisesti sosiaali- ja terveysvaliokunnan kokouksessa. Lisäksi hallitus tulee selvittämään palvelusetelijärjestelmän käyttötarkoitusten laajentamista. Palvelusetelijärjestelmä mahdollistaa uudenlaisia tapoja tuottaa palveluja julkisen, kolmannen ja yksityisen sektorin kesken. Tämä lisää omaishoitoonkin valinnan mahdollisuuksia sekä auttaa tukemaan omaishoitajien jaksamista. Sosiaalidemokraatit ovat ideologisista syistä palvelusetelijärjestelmän laajentamista tähän asti vastustaneet, mutta nyt järjestelmä päässee viimein kehittymään.

Omaishoidon merkitys väestön ikääntyessä tulee edelleen kasvamaan. Yhteiskuntamme onkin vaikea selviytyä hyvinvointivelvoitteistaan ilman panostuksia omaishoidon kehittämiseen, joka on sekä inhimillinen että taloudellinen vaihtoehto. Vaihtoehtona omaishoidolle ovat kalliit laitospaikat. Omaishoito on yhteiskunnallinen voimavaramme ja arvokas osoitus siitä, että lähimmäisistä välitetään.


Lenita Toivakka
Kansanedustaja, Kokoomus
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen