Hallitus uudistaa sosiaaliturvaa

Mielipidekirjoitus Länsi-Savossa 30.5.2007

Hallitus uudistaa sosiaaliturvaa


Kokoomuksen noustua hallitusvastuuseen perusturvaan on luvassa odotettuja parannuksia ja sosiaaliturvaan kokonaisuudistus, jonka tavoitteena on selkeyttää ja yksinkertaistaa järjestelmää. Järjestelmän selkiyttäminen parantaa tukien saajan asemaa. Uudistus myös lisää järjestelmän läpinäkyvyyttä.

Pala palalta kehitettyä sosiaaliturvajärjestelmää tarkastellaan uudistuksessa kokonaisuutena. Sosiaaliturvauudistuksessa puututaan erityisesti byrokratia- ja kannustinloukkuihin. Etenkin järjestelmän saumakohdissa on korjaamisen varaa. Uudistuksen yhteydessä palkan, tuloverotuksen, perusturvan ja työttömyysturvan sekä asiakasmaksujen yhteensopivuus varmistetaan kannustinloukkujen vähentämiseksi ja työmarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi.

Sosiaaliturvauudistuksen ydinkysymys on työnteon kannattavuus. Hallitusohjelmakirjaus onkin täysin Kokoomuksen linjan mukainen: työnteon on aina oltava kannattavaa. Työ on edelleen parasta sosiaaliturvaa ja paras keino ehkäistä syrjäytymistä. Työn tekemisen on oltava ensisijainen toimeentulon lähde. Töiden vastaanottamisen helpottaminen on järjestelmäuudistuksessa keskeisellä sijalla.

Riittävä perusturvan taso taataan kaikissa elämäntilanteissa ja uudistuksessa otetaankin huomioon ihmisten tarpeet erilaisissa elämänvaiheissa. Hyvinvointivaltiossa ei saa olla ihmisen mentävää aukkoa.

Uudistuksella tähdätään tulevaisuuteen. Sosiaaliturvan on oltava kestävällä pohjalla myös väestön ikääntyessä ja huoltosuhteen heikentyessä. Uudistuksen tavoitteena onkin kohdentaa yhteiskunnan sosiaalisia tukia ja palveluita huolenpitoa eniten tarvitseville. Uudistusta valmistelemaan asetetaan komitea, jossa myös työmarkkinajärjestöt ovat edustettuina. Komitea asetetaan vielä kesäkuun aikana.

Köyhyyden vähentäminen kuuluu uudistuksen keskeisiin tavoitteisiin. Pienituloisten asemaa helpotetaan myös heti toteutettavin budjettipäätöksin. Esimerkiksi lapsilisän yksinhuoltajakorotus nousee 10 eurolla ja kansaneläkkeeseen tehdään 20 euron tasokorotus ensi vuoden alussa. Kuntien kalleusluokituksen vielä poistuessa kansaneläke nousee suurella osalla jopa 40 euroa. Opintoraha nousee ensi vuonna 15 % ja opiskelijoiden tulorajoja korotetaan 30 %.

Sosiaaliturvauudistus toteutetaan vaiheittain ja maltillisesti. Kokoomus on sitoutunut pitkäjänteiseen työhön turvallisen muutoksen varmistamiseksi. Ketään ei jätetä yksin. Nyt käynnistettävä sosiaaliturvauudistus on luomassa aidosti välittävää ja kannustavaa yhteiskuntaa.


Lenita Toivakka
Kansanedustaja
Mikkeli