Eduskuntatyö on päässyt hyvään vauhtiin

Kolumni Sopusavossa 11.4.2007

Eduskuntatyö on päässyt hyvään vauhtiin!

Olen nyt muutaman viikon ajan tehnyt töitä uutena kansanedustajana. Takana on paljon erilaista perehdytyskoulutusta ja talon tavat alkavat vähitellen tulla tutuiksi. Mielenkiintoisinta on tietysti ollut seurata tulevan hallituksen muodostamista. Nyt on selvää, että Kokoomus osallistuu pääsiäisen jälkeen alkaviin hallitusneuvotteluihin yhdessä keskustan, RKP:n ja vihreiden kanssa.

Kokoomuksen eduskuntaryhmäkin jätti omat vastauksensa hallitustunnustelija Matti Vanhasen kysymyksiin. Olen heti alusta lähtien päässyt tuomaan kantani asioihin, vaikuttamaan ja ajamaan myös Etelä-Savolle tärkeitä asioita.

Työtä ja yrittäjyyttä

Kokoomus korosti vastauksissaan, että talouspolitiikan päätehtävä on talouskasvun, hyvän työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen. Vain tätä kautta voidaan turvata kaikkien hyvinvointipalvelujen rahoitus. Työllisyyden kohentaminen on myös paras tapa ehkäistä köyhyyttä ja syrjäytymistä. Sosiaaliturvaa, palvelumaksuja sekä verotusta on uudistettava siten, että työnteko on aina taloudellisesti kannattavaa. Tämä edellyttää kannustinloukkujen purkamista.

Kokoomuksen mielestä valtion menojen lisäämisessä on noudatettava malttia. Suotuisalla talouskasvulla ja hyvällä työllisyydellä aikaansaatua valtiontalouden liikkumavaraa on kuitenkin tärkeätä kohdistaa esimerkiksi eläkeläisten, opiskelijoiden ja lapsiperheiden toimeentulon kohentamiseen.

Veroratkaisuilla voidaan edistää työllisyyttä ja yrittäjyyttä sekä luoda talouteen työllisyyttä kohentavaa dynamiikkaa. Tärkeintä on tuloverotuksen maltillinen keventäminen. Eläkeläisten verotusta on muutettava siten, ettei se ole palkansaajien verotusta kireämpää. Lisäksi on mahdollista toteuttaa merkittäviä täsmätoimia esimerkiksi perintö-, lahja- ja osinkoverotuksessa suomalaisen yrittäjyyden ja omistajuuden tukemiseksi.

Terveyttä ja työhyvinvointia

Suomessa keskimääräinen elinikä on vuosikymmenten aikana noussut, mutta myönteisestä kehityksestä huolimatta maassamme on kasvavassa määrin terveysongelmia. Terveysongelmat heikentävät elämänlaatua, mutta aiheuttavat myös kustannuksia yhteiskunnalle. Merkittävä osa erilaisista ongelmista ja sairauksista on vältettävissä terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn keinoin.

Kokoomus onkin ehdottanut erityisen terveyden edistämisen ja työhyvinvoinnin politiikkaohjelman perustamista. Se antaa mahdollisuuden jatkaa Kansallisessa terveyshankkeessa tavoitteena ollutta, mutta vähäiselle painotukselle jäänyttä terveyden edistämisen ja ennaltaehkäisevän työn kehittämistä.

Huomiota on kiinnitettävä mm. lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, työikäisten työ- ja toimintakykyyn sekä työhyvinvointiin, ikääntyvien terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen sekä terveyden edistämisen ja ehkäisevän työn resursointiin.

Työhyvinvoinnin kannalta oleellista on kiinnittää huomiota pienten lasten vanhempien mahdollisuuksiin sovittaa työ- ja perhe-elämä paremmin yhteen. On ymmärrettävä lasten, nuorten ja perheitten hyvinvoinnin merkitys yhteiskunnallamme. Heidän hyvinvointiinsa on tärkeää panostaa; se on panostusta hyvään tulevaisuuteen.

Lenita Toivakka
kansanedustaja (kok.)
Mikkeli