Aikovatko hallituspuolueet unohtaa Etelä-Savon?

Mielipidekirjoitus Länsi-Savossa 3.8.2006

Aikovatko hallituspuolueet unohtaa Etelä-Savon?


Valtiovarainministerin viimeaikaiset linjaukset valtion budjettiriiheen kuulostavat siltä, että tulevat eduskuntavaalit vaikuttavat jo kovasti politiikan tekoon. Linjaukset on tehty pitkälti kasvukeskusten ja niiden suurien äänestäjäjoukkojen ehdoilla. Etelä- Savon ääni on kuulunut hyvin vaimeana.

Hallituksen aluepolitiikka ja mahdollisuuksien luominen muualle kuin kasvukeskuksiin ei ole ollut eikä näillä linjauksilla tule olemaan kovin uskottavaa. Yrittämisen ja työnteon mahdollisuuksia on luotava ja kehitettävä myös meidän alueellemme , jossa monilla kunnilla on jo nyt haastetta tuottaa peruspalveluja asukkailleen.

On hienoa, että Savonlinnan ohikulkutie saa viimein rahoituspäätöksen ja odotettu hanke siellä vihdoin toteutuu. Tämä ei kuitenkaan saa merkitä sitä, että koko Etelä-Savon näkökulmasta merkittävä liikennehanke Viitostien parannus pudotetaan pois. Viitostien merkitys Etelä-Savon kehitykselle ja tulevaisuudelle on erittäin suuri. On tärkeää, että Etelä-Savon elinkeinoelämä pääsee pääkaupunkiseudun kasvun imuun, ja Viitostien avulla sekä fyysistä että henkistä etäisyyttä voidaan lyhentää. Maakuntamme vetovoima kasvaa ja imagomme muun maan kehityksen jäljessä olevana maakuntana pääsee oikeasti kohentumaan.

Etelä-Savossa on paljon mahdollisuuksia matkailun ja vapaa-ajan asutuksen kasvattamiseen ja sitä kautta luotavien työpaikkojen lisäämiseen. Viitostien parannus on kuitenkin alueen kasvulle oleellisen tärkeää.

Nyt on puhallettava yhteen hiileen, pidettävä ääntä ja asiaa esillä, muuallakin kuin oman paikallislehtemme sivuilla. Tämä hanke ei saa kaatua poliittiseen peliin.

Etelä-Savon kannalta huolestuttavia ovat myös linjaukset, joilla korvataan kunnilta otettua pakkolainaa. Kunnille tarjotaan korotusta verotuloihin pienentämällä kunnallisverotuksessa tehtävää ansiotulovähennystä. Tämä muutos ei lisää tyypillisten eteläsavolaisten kuntien verotuloja, jotka ovat rakenteeltaan maatalousvaltaisia ja vanhusvoittoisia. Tästäkin uudistuksesta hyötyvät eniten kasvukeskukset.

Lenita Toivakka
Kaupunginvaltuutettu, Kokoomus, Mikkeli
Maakuntavaltuutettu
Mikkelin Seudun Elinkeinoyhtiön hallituksen puh.joht.