Ostammeko pian opetusta "tavaratalosta"

Mielipidekirjoitus Länsi-Savossa 6.3.2006

Ostammeko pian opetusta ”tavaratalosta”?

Seudullinen yhteistyö lisääntyy alueellamme nopeasti. Palvelujen turvaaminen Mikkelin ympäristökunnissa on synnyttänyt monia yhteistyöhankkeita Mikkelin seudulla. Eräänä vaikutuksiltaan merkittävänä hankkeena voidaan pitää nyt virkamiestyönä suunnitteilla olevaa Mikkelin seudun opetuspalvelukeskus-hanketta. Selvitystyöhön ovat alustavasti lähteneet mukaan Mikkelin seudun liiton yhdeksän kuntaa (Haukivuori, Hirvensalmi, Juva, Kangasniemi, Mikkeli, Mäntyharju, Pertunmaa, Puumala ja Ristiina ).

Hankkeen taustalla on alueen väestökehitys; lasten ja nuorten määrä alueellamme vähenee tulevaisuudessa valtakunnan trendien mukaisesti. Huoli opetuspalvelujen turvaamisesta ja niiden laadukkuudesta tulevaisuudessa on aiheellinen seudun eri kunnissa. Tarvetta opetustoimintojen tehostamiseen ja kustannusten alentamiseen on kaikkialla.

Seudullinen opetuspalvelukeskushanke kehittyneimmilleen toteutettuna tarkoittaa, näkemykseni mukaan seuraavaa: opetuspalvelukeskus ryhtyy myymään seudun kunnille opetuspalveluja , sisältäen kaiken opetuksen, erityispalvelut, tukipalvelut sekä opetuksen kehittämisen . Käytännössä tämän hankkeen toteutuessa, mikkeliläiset ostavat opetustunnit, erityisopetuspalvelut, koulukuraattoripalvelut , kuljetukset ja paljon muuta, tarpeidensa ja resurssiensa mukaan tästä ”opetuksen tavaratalosta ”. Opettajien uusi työnantaja olisi seudullinen opetuspalvelukeskus.

Hankkeen toteutumisen myötä kunnat luovuttavat suurimman osan päätäntävallastaan opetusasioissa seudulliselle lautakunnalle, joka toimii opetuspalvelukeskusta valvovana luottamushenkilöorganisaationa. Yllättäen tähän seudulliseen lautakuntaan ovat virkamiehet kaavailleet tasaedustusta seudun kunnista. Eli Mikkeli saa äänensä yhtä voimakkaasti kuuluviin kuin jokainen mukaan lähtevä pieni kunta. Käytännössä tämä tarkoittaa päätöksenteon siirtymistä seudun virkamiehille opetusasioissa ja demokratian häviämistä. Hankkeen maksajana Mikkeli on varmaankin kuten seutuyhteistyössä yleensäkin asukaslukunsa mukaisesti.

Hanketta esiteltiin lyhyesti Mikkelin opetuslautakunnalle maaliskuussa 2005. Opetuslautakunnan näkemys asiasta oli jo silloin epäilevä, emmekä halunneet Mikkelin sitoutuvan hankkeeseen ennen kuin esim. hankkeen kustannukset ja sen tuomat säästöt on selvitetty. Tämän jälkeen hanketta ei ole opetuslautakunnalle esitelty. Hanke on edennyt virkamiestyönä määrätietoisesti eteenpäin, organisaatiokaavioita ja tarkkoja aikataulutuksia myöten. Ensimmäistäkään pyytämäämme selvitystä hankkeen kustannuksista ja erityisesti sen lupaamista säästöistä emme ole saaneet, vaikkakin lähtökohtana hankkeen synnylle ovat olleet juuri toimintojen tehostaminen ja säästöt.

Helmikuun lopussa Kokoomuksen valtuustoryhmä järjesti Mikkelin kaupunginvaltuutetuille aiheesta informaatio- ja keskustelutilaisuuden. Tilaisuus oli hyvin tarpeellinen ja läsnä olleiden reaktiot seudullista opetuspalvelukeskus-hanketta kohtaan olivat hyvin samantyyppiset. Monet valtuutetut olivat tyrmistyneitä ja suhtautuivat hankkeen toteutumiseen kielteisesti. Yhtään positiivista kannatuspuheenvuoroa ei hanke valtuutetuilta saanut.

Seudullisten yhteistyöhankkeiden määrä ja niiden toteuttamisvauhti alkaa Mikkelin seudulla olla jo melko kova. Olisiko nyt aika keskittyä seuraamaan jo olemassa olevien erilaisten seutuyhteistyökuvioiden toimintaa, menestymistä ja vaikutuksia alueella ?

Opetus on lakisääteinen keskeinen peruspalvelu, jota ei pidä ulkoistaa. Päätäntävallan perusopetukseen liittyen on säilyttävä kunnalla. Meidän on saatava itse päättää jatkossakin minkälaisia opetuspalveluja mikkeliläiset lapset ja perheet kunnassa saavat. En mitenkään voi hyväksyä sitä, että Mikkeli menettää päätösvaltaa itseään koskevassa tärkeässä asiassa ja samalla toimii hankeen maksumiehenä.

Edelleen Mikkeli voi seudun isäntäkuntaperiaatteella myydä opetuspalveluja muille seudun kunnille. Pienissä kunnissa ei kaikkia erityispalveluja ole tulevaisuudessa välttämättä järkevää tuottaa. Esimerkkinä voisivat olla vaikka opetuksen psykososiaaliset palvelut. Palvelujen myynti määräytyy silloin luonnollisesti kysynnän ja tarjonnan mukaan: on oltava tarvetta ja on oltava resursseja niitä myydä.

Meitä päätöksentekijöitä on välillä moitittu, ettei meissä ole aina riittävästi ronttia panna vastaan. Tämän asian tullessa päätettäväksi kesän korvilla, toivon sitä löytyvän.

Lenita Toivakka
Opetuslautakunnan varapuh.joht
Kaupunginvaltuutettu
Kokoomus