Lisää voimavaroja omaishoitoon

Heinäveden lehti, Mikkelin Kaupunkilehti helmikuu 2006

Lisää voimavaroja omaishoitoon


Vastikään toteutettu omaishoidon tuen korotus on hyvästä tarkoituksesta huolimatta johtanut ongelmiin monissa kunnissa. Omaishoito on joutunut joustamaan kuntien heikon taloustilanteen vuoksi eikä tukea riitä kaikille tarvitseville. Monissa kunnissa omaishoidon tukeen varatut rahat loppuvat kesken vuotta.

Omaishoitajia on Suomessa kaikkiaan 300 000, joista vajaat 10 % saa kunnallista omaishoidon tukea. Mikkelissä tukea sai viime vuonna 212 omaishoitajaa. Omaishoitajien jaksamista on tuettava paremmin turvaamalla omaishoitajille laissa määritelty oikeus vapaapäivien viettoon. Vapaiden ajaksi tarvitaan joko korvaava hoitopaikka tai osaava sijainen. Paikkamäärät ovat kuitenkin rajalliset ja ammattitaitoisia sijaisia on vaikea saada.

Omaishoidon kriteerit on yhtenäistettävä, jotta omaishoitajat eri puolella Suomea ovat samassa asemassa. Valtion on osallistuttava enemmän tuen kustannuksiin esim. Kelan kautta. Omaishoitajien jaksamista on tuettava turvaamalla ammattitaitoisten sijaisten saatavuus. Korvauksen on oltava riittävän houkutteleva, ja työsuhteen on oltava työntekijälle oikeudenmukainen. Omaishoidon palvelusetelijärjestelmän kehittäminen on yksi keino helpottaa tilannetta.

Omaishoidon merkitys kasvaa väestön ikääntyessä. Omaishoito ei ole viranomaisten luoma järjestelmä vaan elämäntapa, jonka ihmiset valitsevat vapaaehtoisesti halutessaan huolehtia läheisestään hyvin. Omaishoitaja huolehtii läheisestään 24 tuntia vuorokaudessa ja seitsemänä päivänä viikossa, omaishoitajat turvaavat arvokkaalla työllään monille vanhuksille ja vammaisille mahdollisuuden elää ja vanheta kotonaan.

Suomen on tulevaisuudessa vaikea selviytyä hyvinvointivelvoitteistaan ilman panostusta omaishoidontuen kehittämiseen, joka on sekä inhimillinen että taloudellinen vaihtoehto. Samalla kalliiden laitospaikkojen tarve vähenee.

Omaishoito on yhteiskunnallinen voimavaramme ja arvokas osoitus siitä, että lähimmäisistä välitetään.

Lenita Toivakka
kansanedustajaehdokas (kok)
maakuntavaltuutettu, Mikkeli