Kansallisen kulttuuriliiton

Kansanedustaja Lenita Toivakka
Lehdistötiedote
20.8.2008

Kansallisen Kulttuuriliiton puheenjohtaja vaatii kuntia säilyttämään kulttuurimäärärahansa

 

Kansallisen Kulttuuriliiton puheenjohtaja, kansanedustaja Lenita Toivakka (kok) on ilahtunut opetusministeriön ja valtionvarainministeriön päätöksestä esittää taiteen ja kulttuurin määrärahoihin 45,8 miljoonaa euron lisäystä ensi vuoden talousarvioon. Lisäksi valtionosuuksiin on odotettavissa 16 miljoonan euron lisäys teattereiden, museoiden ja orkestereiden tukemiseksi. "Valtiovallan osoittama tuki kulttuurille taloudellisen satsauksen muodossa on erittäin tervetullut ja tärkeä, koska se on osoitus kulttuurin arvostuksesta ja merkityksestä koko yhteiskunnalle", Toivakka sanoi.

Kansallinen Kulttuuriliitto on Toivakan mukaan huolissaan siitä, kuinka käy teattereiden, museoiden ja orkestereiden budjeteille valtionosuuksien lisääntyessä. "Kuntien on nyt kannettava vastuunsa ja käytettävä kasvaneet valtionosuudet täysimääräisesti kulttuuripalvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen", Toivakka linjasi. Hän on huolissaan, koska jo nyt on nähtävissä, että talousvaikeuksissa painivat kunnat vähentävät omia kulttuurimäärärahojaan valtionosuuksien kasvaessa. Tähän ei kuitenkaan pidä sortua, koska panostamalla kulttuuriin vaikutetaan ihmisten arkeen ja kehitetään suomalaista kilpailukykyä. "Kulttuuri ylläpitää hyvinvointia, ehkäisee sosiaalisia ongelmia ja sairauksia sekä muodostaa perustan suomalaiselle luovuudelle", Toivakka sanoi. Esimerkiksi kirjastojen merkitys yhteiskunnan tasa-arvon kannalta korostuu tietoyhteiskunnan vaatimusten myötä, niiden tarjotessa ilmaiseksi tietoa ja elämyksiä kaikille kiinnostuneille. Kulttuurin merkitystä elinkeinona ja elinkeinoelämälle ei ole myöskään syytä unohtaa, hän muistutti.

Lisätietoja:

Lenita Toivakka
050 51 22 928