Hätäkeskusten toiminta saatava vakiintumaan

Kansanedustaja Lenita Toivakka
Lehdistötiedote
9.4.2008Hätäkeskusten toiminta saatava vakiintumaan

Kansanedustaja Lenita Toivakka (kok) totesi eduskunnassa hätäkeskusuudistusselontekoa käsittelevässä keskustelussa, että lyhyessä ajassa toteutettu uudistus on vielä keskeneräinen ja hätäkeskustoimintaan liittyy monia ongelmia. On hyvä, että ongelmat on nyt tiedostettu ja niitä on ryhdytty ratkomaan. "Uudenlaisen toiminnan käynnistäminen on aina haasteellista. Johtamiseen ja taloushallintoon ei ole ennen vuotta 2007 kiinnitetty riittävää huomiota, vaikka ne ovat uuden toiminnan muutosjohtamisessa olennaisia seikkoja", Toivakka sanoi. Monet ongelmat ovat johtuneet myös tietojärjestelmän puutteista.

Toivakka totesi myös, että suuri osa ongelmista on melko Helsinki-keskeisiä. Pienet hätäkeskukset, hyvänä esimerkkinä Etelä-Savo, toimivatkin suuria paremmin.

Toivakka peräänkuulutti pitkäjänteisyyttä toiminnan kehittämiseen. Valtion tuottavuusohjelman henkilöstövähennystavoitteita ei tule kohdistaa hätäkeskuksiin. Toivakan mielestä myöskään hätäkeskusten määrän vähentäminen ei ole mahdollista ennen kuin toiminta on alkuperäisten tavoitteiden mukaista. "Toiminta on saatava vakiintumaan ennen kuin uusia muutoksia aluejakoon voidaan tehdä", Toivakka sanoi.

 

Lisätietoja:
Lenita Toivakka
050–512 2928