Toivakka kysyy yrittäjien terveydenhuollosta

Kansanedustaja Lenita Toivakka
Lehdistötiedote
13.3.2008


Toivakka kysyy yrittäjien työterveyshuollosta

Kansanedustaja Lenita Toivakka (kok) tiedustelee jättämässään kirjallisessa kysymyksessä hallitukselta, miten yrittäjien työterveyshuollon käyttöä aiotaan parantaa ja aiotaanko maatalousyrittäjien etuja laajentaa myös muille yrittäjille. Toivakka huomauttaa, että yrittäjien keski-ikä on yli 45 vuotta, joten työ- ja toimintakykyä ylläpitävien toimien tarve yrittäjien kohdalla tulee lisääntymään lähivuosina.

Toivakka toteaa, että palkansaajista 92 % kuuluu työterveyshuollon piiriin, mutta yksinyrittäjistä ja ammatinharjoittajista vain 37 %. Sen sijaan maatalousyrittäjien työterveyshuollon kattavuus on 63 %. Kun terveyskeskus tekee maatalousyrittäjälle tilakäynnin, laatii ja tarkistaa toimintasuunnitelman sekä tekee maatalousyrittäjälle työolohaastattelun, sille korvataan näistä aiheutuneet kustannukset kokonaan valtion varoista siltä osin kuin kustannukset ylittävät Kelan korvaaman osuuden. Lisäksi maatalousyrittäjät, jotka kuuluvat työterveyshuoltoon saavat MYEL:n työajan tapaturmavakuutuksesta 20 %:n alennuksen.

Toivakan mielestä yksinyrittäjien ja mikroyrittäjien työpaikkakäynnit sekä työolohaastattelut tulisikin korvata valtion varoista, kuten maatalousyrittäjillä. Lisäksi yrittäjien työterveyshuoltotoimintaa tulisi tukea kannustavilla vakuutusmaksuilla maatalousyrittäjien tapaan.

Toivakka pitää tärkeänä, että yrittäjät saadaan konkreettisesti käyttämään työterveyshuoltopalveluita ja hyötymään niistä. "Siten voidaan tukea ikääntyvien yrittäjien työkykyä. Yhtä hyvin myös vasta aloittava nuori yrittäjä voi turvata työkykyään ja parantaa työympäristöään ennaltaehkäisevien palveluiden avulla. Mikäli työterveyshuoltoa ei ole, yrittäjät voivat pudota ennaltaehkäisevän turvaverkon ulkopuolelle ja hakeutua vasta selvien terveysongelmien ilmetessä sairaanhoidon piiriin", Toivakka toteaa kysymyksessään.

 

Lisätietoja:
Lenita Toivakka
050–512 2928