Syrjäytymistä ehkäistään yhteistyöllä

Kansanedustaja Lenita Toivakka
Lehdistötiedote
23.1.2008


Syrjäytymistä ehkäistään yhteistyöllä


Oppimisrajoitteisten nuorten ja aikuisten ammattiopintomahdollisuuksien infotilaisuudessa Savonlinnassa puhunut kansanedustaja Lenita Toivakka painotti erityisopetuksen merkitystä syrjäytymisen ehkäisyssä. Erityisopetuksen tukeminen ja vahvistaminen ovatkin sinivihreän hallituksen ohjelmassa. Resursseja on lisätty mm. perusopetuksen opetusryhmien pienentämiseen ja tuki- ja erityisopetuksen vahvistamiseen. "Laadukas perusopetus mahdollistaa pohjan myös jatko-opinnoille", Toivakka totesi.

Toivakka viittasi tuoreisiin tilastoihin, joiden mukaan vuonna 2006 peruskoulun jälkeen jatko-opintojen ulkopuolelle jääneiden osuus nousi edellisvuoden viidestä prosentista seitsemään prosenttiin. Opiskelu on parhaita tapoja ehkäistä syrjäytymistä. Toivakka totesikin, että syrjäytymisen ennaltaehkäisy on paitsi inhimillisesti niin myös yhteiskunnallisesti aina parempi vaihtoehto kuin jälkeenpäin tehtävät korjaukset. On arvioitu, että pysyvästi syrjäytyneestä nuoresta aiheutuu yhteiskunnalle noin miljoonan euron kustannukset ennen kuin kyseinen henkilö täyttää 60 vuotta.

Toivakka huomautti, että Valtiontalouden tarkastusvirasto on todennut, että syrjäytymisen ehkäisyssä tulisi pyrkiä toimivampaan yhteistyöhön. "Viranomaisten tulisi olla paremmin selvillä toistensa käytännöistä. Toimiva moniammatillinen yhteistyö edellyttää hyviä henkilösuhteita, yhteistä kieltä ja käsitteitä sekä vastuunjaon selkiyttämistä sekä tiedonkulkua. Yhteistyö moniammatillisissa verkostoissa ja työryhmissä jää usein pinnalliseksi tai liikaa yksittäisten henkilöiden varassa", Toivakka totesi.

Toivakka muistutti myös, että ammattiosaajista on kova kysyntä ja jokainen nuori tarvitaan jatkossa työelämään. Siksi tarvitaan erilaisia joustavia tapoja opiskella ammattiin, kuten työn tekemisen ja opiskelun yhdistelmiä, joista valmistutaan ammattiin. "On tärkeää, että henkilökohtaisia opintopolkuja ja oppimisympäristöjä kehitetään opiskelijan yksilöllisistä tarpeista lähtien", Toivakka sanoi.

 

Lisätietoja:
Lenita Toivakka
050-512 2928