Tuottavuutta lisäämällä palvelut paremmiksi

Kansanedustaja Lenita Toivakka
Lehdistötiedote
3.12.2007


Tuottavuutta lisäämällä palvelut paremmiksi


Eduskunnassa käydyssä keskustelussa valtionosuusuudistuksesta kansanedustaja Lenita Toivakka (kok.) korosti, että valtionosuudet kunnille vuonna kasvavat vuodesta 2007 vuoteen 2008 todella merkittävästi. "Kunnat saavat ensi vuonna kaikkiaan 770 miljoonaa euroa enemmän kuin tänä vuonna, siitäkin huolimatta, että valtionosuusprosentti alenee. Tuo summa sisältää mm. vihdoin ja viimein täydet indeksikorotukset", Toivakka totesi.

Toivakka muistutti myös, että kunta-alan palkkaratkaisu tuo kunnille vuositasolla 150 miljoonaa euroa lisää. Lisäksi kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon valtionosuutta lisätään vuonna 2008 yhteensä 18 miljoonalla eurolla, millä tuetaan kuntien tuloksellisuushankkeisiin liittyvien palkkausjärjestelmien edistämistä.

Toivakka on tyytyväinen, että tuloksellisuustavoitteen myötä työpaikoilla on pakko alkaa miettiä, miten työt jaetaan. Työntekijät voivat paremmin, kun jokainen saa tehdä koulutustaan ja osaamistaan vastaavaa työtä. Terveydenhuollon tehokkuus nousee ja se on niin työnantajan, henkilöstön kuin potilaankin etu.

Toivakan mielestä on erityisen tärkeää, ettei säästöjä yritetä saada vain leikkaamalla kaikesta, koska siten ei saada pysyvästi kustannusten kasvua alemmaksi. Etelä-Savon kunnissa 90 % kustannuksista syntyy sekä opetus- että sosiaali- ja terveyspuolella. Erityisesti niillä sektoreilla on välttämätöntä kohdistaa toimia tosissaan rakenteisiin, johtamisjärjestelmiin ja niiden yksinkertaistamiseen, työnjakoon ja yhteistyöhön. Sitä kautta rahaa säästyy kuntalaisten tarvitsemiin palveluihin. Toivakan mielestä on väärä tapa lähteä hakemaan säästöjä tekemällä voimakkaita leikkauksia esimerkiksi omaishoidon tukeen tai lakkauttamalla välttämättömiä toimintoja.

 

Lisätietoja:
kansanedustaja Lenita Toivakka
puh. 050 512 2928