Tarvitaanko kahta sairaanhoitopiiriä?

Kansanedustaja Lenita Toivakka
Kannanotto
4.10.2007

Tarvitaanko Etelä-Savossa kahta sairaanhoitopiiriä?

Kansanedustaja Lenita Toivakan (kok.) mielestä kunta-alan palkankorotukset ovat historiallisen suuret. Ne kaventavat tuloeroja ja parantavat ammattitaitoisen henkilökunnan saatavuutta. Korotusten taso on terveydenhuoltosektorilla yli 12 %. Esimerkiksi sairaanhoitajien keskimääräinen kokonaisansio nousisi 317 eurolla kuussa. "Se, että hallitus on ratkaisun tueksi antanut ylimääräisen valtionosuuden, on vaikuttanut korotusten suuruuteen", Toivakka huomauttaa. Hän kuitenkin lisää, että työtä vielä riittää. Palkkojen lisäksi jatkossa on kiinnitettävä huomiota myös työolosuhteiden parantamiseen.

Toivakka korostaa, että kunta- ja palvelurakenteen kehittäminen jatkuu ja sosiaali- ja terveyspalveluiden turvaaminen edellyttää rakenteellisia uudistuksia. Historiallisen korkean palkkaratkaisun vuoksi kunta- ja palvelurakenneuudistusta on vauhditettava. Palvelujen tuotantoprosesseja tulee tehostaa, hyödyntää palveluseteleitä sekä monipuolistaa tuotantotapoja yksityistä ja kolmatta sektoria hyödyntäen "Tähän työhön tarvitaan kaikkien poliittisten ryhmien sitoutumista", Toivakka muistuttaa.

Toivakan mielestä Etelä-Savossa erityisenä huolena on erikoissairaanhoidon kustannusten nopea nousu. Toivakka pohtii, tarvitaanko Etelä-Savossa todellakin kahta sairaanhoitopiiriä. Hän pitää tärkeänä, että vakavasti harkitaan yhteistyön tiivistämistä Etelä- ja Itä-Savon sairaanhoitopiirien kesken. Yhteistyötä tekemällä ja erikoistumalla saataisiin resurssit tehokkaampaan käyttöön ja kuntien sosiaali- ja terveysmenojen kasvua hillittyä. "Tämä olisi tärkeää niin palvelujen kuin riittävien henkilöresurssien turvaamiseksi", Toivakka toteaa.

Lisätietoja:
kansanedustaja Lenita Toivakka
050–512 2928