Kunnat panostamaan kouluterveydenhuoltoon

Kansanedustaja, Eduskunnan Lasten puolesta –ryhmän puheenjohtaja
Lenita Toivakka
Puhereferaatti
Kouluterveyskäräjät 25.9.2007Kunnat panostamaan kouluterveydenhuoltoon

Kansanedustaja, Eduskunnan Lasten puolesta –ryhmän puheenjohtaja Lenita Toivakka (kok.) on huolissaan kouluterveydenhuollon laatusuositusten toteutumisesta. "Oppilasmäärät ovat liian suuria sekä terveydenhoitajilla että lääkäreillä, jolloin kouluterveydenhuollon toteuttaminen ohjeiden ja suositusten mukaisesti ei onnistu", Kouluterveyskäräjillä eduskunnassa puhunut Toivakka totesi.

"Muun muassa apulaisoikeuskansleri on todennut, että koska suositukset eivät ole juridisesti sitovia, kouluterveydenhuolto ei vastaa sille asetettuja vaatimuksia. Erot kuntien välillä aiheuttavat sen, että oppilaat eivät ole yhdenvertaisessa asemassa kouluterveyspalvelujen saannissa", Toivakka huomautti.

Toivakka onkin tyytyväinen, että sosiaali- ja terveysministeriö on asettanut työryhmän, jonka tehtävänä on laatia asetusluonnos, jossa säädetään mm. oppilaan terveyden seuraamiseen ja edistämiseen kuuluvien neuvonnan ja tarkastusten sisällöstä ja määrästä.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ovat Toivakan mukaan olleet muutenkin myönteisesti nykyhallituksen agendalla. "Olen erittäin tyytyväinen, että yksi kolmesta hallitusohjelmaan kirjatusta politiikkaohjelmasta on nimenomaan lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin politiikkaohjelma. Sen tavoitteena on ehkäistä sekä vähentää pahoinvointia ja syrjäytymistä", Toivakka kertoi.

Toivakka nosti esille myös tuoreen kouluterveyskyselyn tulokset, joiden mukaan moni yläluokkalainen ja lukiolainen kärsii univajeesta. Kyselyn mukaan päivittäinen väsymys on yhteydessä huonoon ateriarytmiin, vähäiseen liikkumiseen, myöhään valvomiseen, alkoholin käyttöön ja tupakointiin. Mitä useampia epäedullisia terveystottumuksia nuorella on, sitä yleisempää myös on päivittäinen väsymys.

Toivakka peräänkuuluttikin vanhempien vastuuta nuorten riittävien yöunien, säännöllisen liikunnan ja aterioiden varmistamiseksi. "Vanhempien tehtävä on haastava. Tarvitaankin kodin ja koulun tehokkaampaa yhteistyötä yhteisten pelisääntöjen luomiseen. Yhteistyöhön velvoittaa myös ensi vuoden alussa voimaan tuleva uusi lastensuojelulaki", Toivakka sanoi.

 

 

Lisätietoja:
kansanedustaja Lenita Toivakka
050–512 2928