Suomalaista matkailua edistettävä

Kansanedustaja Lenita Toivakka
Kannanotto
28.8.2007

Suomalaista matkailua edistettävä


Kansanedustaja Lenita Toivakka (kok.) pitää tärkeänä, että mahdollisuudet suomalaisen matkailun edistämiseen säilyvät. Matkailuala on nopeimmin kasvava elinkeino maailmassa. Toivakka muistuttaa, että matkailun taloudellinen merkitys on lisääntynyt selvästi viime vuosikymmenten aikana myös Suomessa. Esimerkiksi tammi-kesäkuussa 2007 yöpymiset rekisteröidyissä majoitusliikkeissä lisääntyivät vuoden takaisesta 5,8 %. Ulkomaalaisyöpymiset lisääntyivät peräti 10,9 %.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän kesäkokouksessa puheenvuoron käyttänyt Toivakka huomauttaa, että Suomen mahdollisuudet matkailun kehittämiseen ovat valtaisat. Matkailun kehittäminen on mahdollisuus luoda uutta yritystoimintaa eri puolelle Suomea, myös haja-asutusalueelle. ”Luontaiset edellytykset ovat jo olemassa; ainutlaatuinen ja puhdas luontomme, turvallinen ympäristö, kulttuuripalvelut.”, Toivakka luettelee. Palvelujen kehittämiseen tarvitaan ja kohteiden markkinointiin tarvitaan kuitenkin osaamista ja panostuksia.

Viime vuonna julkistetussa Suomen matkailustrategiassa panostetaan voimakkaasti Suomen matkailullisen maakuvan ja imagon tunnetuksi tekemiseen. Matkailustrategiassa edellytettiin elinkeinoelämältä sitoutumista. Toivakan mielestä sitoutumista tarvitaan myös valtiolta. ”Suomen matkailun kehittäminen ja markkinointi eivät onnistu ilman riittäviä resursseja.”, Toivakka toteaa.

Toivakan mielestä myös Savonlinnan matkailun osaamiskeskittymää on edelleen kehitettävä. Sen erityisenä painoalueena voisi olla Itä-Suomen ja Saimaan matkailualueen investointien ja markkinoinnin edistäminen.


Lisätietoja:
Lenita Toivakka
p. 050–512 2928