Osaaminen tärkeää Etelä-Savon kehitykselle

Mikkelin ammattikorkeakoulun valmistujaisjuhla 25.5.2007
kansanedustaja Lenita Toivakka


"Osaaminen tärkeää Etelä-Savon kehitykselle!"

Mikkelin ammattikorkeakoulun valmistujaisjuhlassa puhunut kansanedustaja Lenita Toivakka korosti osaamisen merkitystä Etelä-Savon tulevalle kehitykselle. "Maakuntamme tarvitsee osaajia. Tuleva kehityksemme on pitkälti kiinni alueemme osaamistasosta. Etelä-Savon on entistä paremmin pystyttävä houkuttelemaan monipuolista yritystoimintaa ja tätä kautta osaajia, myös huippuja alueellemme. Työvoiman kysynnän ja työpaikkojen tarjonnan olisi jatkossa kohdattava paremmin ja myös koulutustarjonnan on paremmin vastattava työelämän tarpeisiin.", Toivakka totesi. Toivakan mukaan ammattikorkeakouluissa tehtävä niin opetus- kuin tutkimustyö ovat tässä tärkeässä roolissa.

Toivakka korosti myös duaalimallin merkitystä suomalaisessa korkeakoulujärjestelmässä. Hänen mielestään on syytä muistaa, että ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toiminnan tavoitteet ovat selkeästi erilaiset.

Huolimatta lainsäädännöstä yliopistoilla ja ammattikorkeakouluilla ei ole käytännössä selkeää tehtävänjakoa opetuksessa ja tutkimuksessa. "Sekä yliopistojen että ammattikorkeakoulujen työnjakoa ja tehtäviä tulisi selkiyttää siten, että niiden tarjoama opetus on erilaista, valmentaen erilaisen korkean osaamisen hallintaan. Tämä on kirjattu myös uuden hallituksen ohjelmaan.", Toivakka sanoi.

Lenita Toivakka on tyytyväinen myös muihin uuden hallituksen koulutuspoliittisiin linjauksiin: "Osaaminen ja koulutus on huomioitu sekä hallitusohjelmassa että valtiontalouden kehyksissä aiempaa paremmin".

Lisätietoja:
kansanedustaja Lenita Toivakka
puh. 050 512 2928