Töitä taiteilijoille - taidetta yrityksille

Lehdistötiedote
Kansanedustaja Lenita Toivakka
Julkaisuvapaa 2.10.2008 klo 12


Toivakka: Töitä taiteilijoille - taidetta yrityksille

Kansanedustaja, Kansallisen Kulttuuriliiton puheenjohtaja Lenita Toivakka (kok) tukee lakialoitetta, jossa esitetään kuvataidekaupan ensiostoista yrityksille verovähennysoikeutta. Lakialoitteella halutaan edistää suomalaisten kuvataiteilijoiden toimeentuloa sekä työskentelyedellytyksiä. "Uskon, että aloitteella on laaja taiteilijoiden tuki", Toivakka sanoi. Taiteilijat ja galleriat ovat kaivanneet tätä uudistusta pitkään, sillä nykyinen verokohtelu asettaa kuvataiteilijat muita heikompaan asemaan. "Yritys voi hankkia tiloihinsa huonekaluja ja sisustus-desingia ja vähentää ne verotuksessa, mutta ei kuvataidetta", Toivakka perusteli. Lakialoite vahvistaa myös tärkeää työtä tekevien taidegallerioiden toimintaedellytyksiä taiteen myyntipaikkoina ja vahvistaa koko alaa.

 Toivakan mukaan keskustelun herättäminen taide-elinkeinojen toiminnan vahvistamisesta ja sitä kautta taiteilijoiden toimeentulon parantamisesta on paikallaan. Kuvataiteilijoiden tulotaso on Suomessa erittäin alhainen, joten tähän tilanteeseen tarvitaan muutos. "Taiteilijoille on luotava mahdollisuudet työskennellä alalla, johon he ovat kouluttautuneet. Tämä lakialoite on mainio keino sen edistämiseen", Toivakka sanoi.

Kansanedustaja Sanna Perkiön (kok) tekemään lakialoitteeseen liittyy myös esitys, jonka yksityiset henkilöt tai yritykset saisivat verovähennysoikeuden museoille lahjoitettavasta nykykuvataiteesta. "Nykykuvataiteen lahjoitusvähennyksillä tuetaan kokoelmien ja museoinnin rahoitusta", Toivakka sanoi. Tämä helpottaa tilannetta monissa taidemuseoissa, joiden hankintamäärärahat ovat pienet.

Lisätietoja:
Lenita Toivakka
050 5122928