Positiivinen ote siivitti vaalivoittoon

Juvan lehti 6.11.2008 

Positiivinen ote siivitti vaalivoittoon
 
Kunnallisvaalien voittajina voidaan pitää kokoomuksen ja perussuomalaisten ohella myös äänestysaktiivisuutta: äänioikeuttaan käytti 4,5 % enemmän kuntalaisia verrattuna edellisiin vaaleihin. Äänestysaktiivisuus Etelä-Savossa ylitti valtakunnallisen keskiarvon, mikä on hieno saavutus. Vihreät onnistuivat kasvattamaan ääniosuuttaan monissa Etelä-Savon kunnissa, mutta keskusta ja sosialidemokraatit kärsivät roiman tappion. Kokoomus nosti kannatustaan Etelä-Savossa 1,5 %, mikä noudatti valtakunnallista linjaa. Merkittävää kasvua kokoomuksen äänimäärään tuli mm. Mikkelissä ja Juvalla. Juvalla puolueen äänimäärän kasvun myötä valtuustopaikkojen määrä tuplaantui kahdesta neljään.
 
Poliittisesti kokeneita konkareita jäi sivuun ja nuoria valtuutettuja valittiin enemmän kuin viime kuntavaaleissa. On hienoa, että valtuustoihin saadaan vahvaa osaamista eri aloilta ja – ikäluokista. Yrittäjien, hoiva-alan osaajien ja nuorten aktiivinen mukaantulo on erityisen tärkeää ikääntyvässä Etelä-Savossa. Naisten osuus valituista valtuutetuista jäi valitettavasti alle odotusten vaikka hyvistä naisehdokkaista ei ollut pulaa. Naisten työpanos vastuullisissa tehtävissä lautakunnissa ja kunnanvaltuustoissa on erittäin tärkeää ja tulee toivottavasti lisääntymään tulevaisuudessa.
 
Demarien tappion syytä on pohdittu niin valtakunnallisella kuin Etelä-Savonkin tasolla. Torjuntavoiton toistelu ihmetyttää, kun tulos on puolueen heikoin kuntavaaleissa vuosikymmeniin. Tappion taustalla on monia syitä, mutta puolueen hajanaisuus ja uskonpuute omaan puoluejohtoon välittyivät äänestäjille. SDP ei ole kyennyt käymään arvokeskustelua puolueen linjasta, vaan on luottanut oppositiopolitiikan ja uuden puoluejohdon lisäävän kannatustaan. Vaalitulos osoittaa selvästi, että näin ei ole käynyt.
 
Kokoomus on voittanut kaikki käymänsä vaalit vuodesta 2004 lähtien. Tärkein syy siihen on itsetutkiskelussa: on syvällisesti pohdittu, mitkä arvot ovat tärkeitä 2000-luvun suomalaisille. Olemme kantaneet huolta lähimmäisistä ja vähäosaisista, mutta olemme samalla pitäneet huolta siitä, että jaettavaa riittää myös tulevaisuudessa. Kokoomuksen menestyksen resepti vaaleissa onkin ollut yksinkertainen, sillä se perustuu kansakunnan tulevaisuuden menestystekijöiden tunnistamiseen ja niihin panostamiseen. Samaan aikaan on tehty määrätietoista työtä epäoikeudenmukaisuuksien poistamiseksi. Tällaisia ovat esimerkiksi pienimpien äitiys-, isyys- ja vanhempainpäivärahojen reilu korottaminen ja opintotuen sekä eläkkeiden nostaminen. Kokoomuksen hyvän kuntavaalituloksen taustalla on myös nöyrä työnteko ja äänestäjien aito kuunteleminen. Yhä useammat ovat kokeneet, että heidän toiveensa välittyy parhaiten päätöksentekoon kokoomuslaisen edustajan kautta.
 
Valtuustojen kokoonpanojen selvittyä on aika keskittyä yhteistyöhön ja yhteiseen tekemiseen. Valtuustot aloittavat työnsä strategioiden ja suunnitelmien teolla, ja tähän työhön on syytä paneutua tosissaan. Yhteisten, selkeiden tavoitteiden löytäminen eri puolueiden kesken on tärkeintä kunnan tulevaisuuden kannalta. Vaalien jälkeen populistiset puheet ja tyhjät lupaukset on nieltävä, toiveiden tynnyriä kun ei monestakaan Etelä-Savon kunnasta löydy. Kuntatalouden ja ikääntyvän väestön tuomiin haasteisiin vastataan parhaiten vastuullisella ja toimivalla päätöksenteolla. Tarvitaan myös ennakkoluulottomia ratkaisuja ja halua muutokseen.
 
Lenita Toivakka (kok)
Kansanedustaja, kaupunginvaltuutettu
Mikkeli