Veropolitiikan täytyy vastata taloustilanteeseen

Länsi-Savo 22.11.2008 

Veropolitiikan täytyy vastata taloustilanteeseen
 
Epävakaa ja laskeva maailmantalous aiheuttaa huolta monissa suomalaisissa. Käynnissä on samanaikaisesti normaali hitaamman kasvun kausi sekä Yhdysvalloista alkanut luottokriisi. Suomen hallitus on kuitenkin varautunut talouskasvun hidastumiseen. Veronalennukset, inflaation alentuminen ja tulotason nousu tulevat kasvattamaan kansalaisten ostovoimaa jopa 4 prosenttia ensi vuonna.
 
Useiden arvioiden mukaan Suomi tulee selviämään kansainvälisestä taantumasta hyvin tai ainakin paremmin kuin monet muut maat. Tähän on syynä johdonmukainen talouspolitiikka: budjettikuri on pitänyt, valtionvelkaa on maksettu pois hyvinä aikoina ja julkinen talous on terveellä pohjalla. Apua on myös siitä, että suomalaiset pankit ovat lamavuosista viisastuneina välttäneet riskiluottoja ja ovat vakavaraisia. Vielä muutamia kuukausia sitten useat opposition edustajat vaativat valtavia menojen lisäyksiä kuka mihinkin. Nyt voimme olla onnellisia, että populismiin ei sorruttu ja rahat käytettiin vastuullisesti.
 
Valtion veropolitiikan täytyy olla kannustavaa. Liian korkea verotus johtaa nopeasti tilanteeseen, jossa kansalaiset kokevat, että verotus on ylikireää ja työnteon hyödyt valuvat suurelta osin valtiovallan yhteiseen kassaan. Silloin vapaa-ajan vietto alkaa houkutella työntekoa enemmän eivätkä yrittäminen ja kouluttautuminen kannata. Työpanoksen vähentyessä työtulot ja samalla valtion ja kuntien saamat verotuotot kutistuvat. Kireän marginaaliverotuksen takia ongelma koskee jo hyvin pienituloisia työntekijöitä ja pahenee suurempiin työtuloihin mentäessä. Hallituksen tuntuvat veronkevennykset kohdistetaan kaikille veronmaksajille, mutta työtulovähennyksen takia suurimman prosentuaalisen hyödyn korjaavat pieni- ja keskituloiset. Keskituloisella veronkevennyksen vaikutus vuositasolla on useita satoja euroja. Tämä pitää yllä kotimaista kysyntää ja Suomen talouskasvua. Myös pääoma- ja ansiotuloverojen välistä eroa pitää kaventaa, jotta työn tekeminen olisi entistä kannattavampaa. Näitä uudistuksia pohditaan parhaillaan valtionvarainministeri Kataisen asettamassa verotyöryhmässä.
 
Myös ruuan arvonlisäveron alennuksesta hyötyvät erityisesti pienituloiset. Eräät opposition edustajat ovat moittineet ruuan arvonlisäveron laskemista, koska väittävät, että kevennys ei tunnu kauppakassissa. Näin ei kuitenkaan ole käymässä. Veronkevennysten vaikutuksia hintoihin tullaan seuraamaan tarkkaan. On epätodennäköistä, että asiakkaat jatkavat ostosten tekoaan kaupassa, jossa veronkevennys ei tunnu halvempina hintoina. Tästä pitää huolen myös kaupan alan kilpailu.
 
Verotuksessa on löydettävä sopiva tasapaino riittävän verotuoton ja työntekoon kannustamisen välillä. Lisäksi on huomioitava muutokset maailmataloudessa. Tuntuvilla veronalennuksilla parannamme suomalaisten ostovoimaa ja työllisyyttä sekä lisäämme työnteon kannustavuutta ja kotimaista kysyntää. Tämä on vastuullista ja oikeudenmukaista talouspolitiikkaa.
 
Lenita Toivakka
Kansanedustaja (kok)
Mikkeli