Toivakka: Viime laman virheitä ei saa toistaa!

 

Lehdistötiedote
Kansanedustaja Lenita Toivakka
Julkaisuvapaa 6.3. klo 12.00
 
 
Toivakka: Viime laman virheitä ei saa toistaa!
 
Kansanedustaja Lenita Toivakka (kok) osallistui tänään Helsingissä valtakunnallisten Sairaanhoitajapäivien paneeliin lasten ja nuorten hyvinvoinnin kehittämisestä. Puheenvuorossaan Toivakka korosti, ettei viime laman aikaista virhettä lasten ja nuorten peruspalveluissa säästämisestä ole varaa toistaa, vaikka kuntien taloustilanne onkin kiristymässä. "Nuorten pahoinvointi ja syrjäytyminen ovat kasvussa, ja jokainen syrjäytynyt maksaa yhteiskunnalle arviolta miljoona euroa. Tähän meillä ei ole varaa inhimillisesti eikä taloudellisesti", Toivakka sanoi. Stakesin tutkimuksen mukaan syrjäytymisvaarassa olevia nuoria on jo 65 000 ja määrä lisääntyy tuhannella vuosittain.
 
Hän korosti erityisesti matalan kynnyksen peruspalveluiden kehittämisen tärkeyttä. "Suomessa on vuosien ajan panostettu voimakkaasti häiriöpalvelujen kehittämiseen ja peruspalveluiden on annettu rapautua. Onneksi suunta on viimein kääntynyt ja matalan kynnyksen palveluiden merkitys tiedostettu", Toivakka sanoi. Hän muistutti myös ministeri Risikon johdolla valmisteltavasta neuvola- ja kouluterveydenhuoltoasetuksesta. Asetuksessa säädetään esimerkiksi määräaikaisista terveystarkastuksista, niiden sisällöstä sekä ohjataan arvioimaan myös oppilaan perheen hyvinvointia. "Koulu- ja opiskelijaterveydenhuoltoon panostamalla vahvistetaan ennaltaehkäisevää terveystyötä ja puuttutaan ongelmiin ajoissa ennen niiden kärjistymistä", Toivakka päätti.
 
Lisätietoja:
Lenita Toivakka
0505122928