Norppien suojelu aloitettava

Puumala 17-2009 

Norppien suojelu on välttämätöntä
 
Saimaannorppien ympärillä on viime viikkoina kuohunut ja mielipiteitä on esitetty suojelun puolesta ja vastaan. On selvää, että norppa herättää voimakkaita tunteita. Sen arvo Etelä-Savolle on kuitenkin kiistaton eikä todellisia syitä suojelun lykkäämiseksi ole.
 
Suomi on sitoutunut kansallisin ja kansainvälisin sopimuksin ryhtymään toimiin uhanalaisten lajien suojelemiseksi. Norppakanta oli alimmillaan 1980-luvulla, jolloin norppia oli vain 150–190. Samalla tehtiin päätös tehokkaamman suojelun käynnistämisestä, mm. solmimalla vapaaehtoisia verkkokalastusrajoituksia vesiosakuntien kesken. Vuoteen 2006 mennessä kanta olikin noussut jo 280 yksilöön. Tällä hetkellä tilanne on jälleen muuttunut huolestuttavaksi norpan kannalta, sillä määrä on kääntynyt laskuun.
 
Verkkokalastus ei ole ainoa norppien määrään vaikuttava tekijä. Esimerkiksi ilmaston lämpeneminen, ympäristömyrkyt, vähälumiset talvet ja veden pinnan vaihtelut surmaavat kuutteja. Leutoina talvina norpat eivät pysty tekemään synnytyspesiä tai ne tuhoutuvat ennenaikaisesti. Tutkijoiden mukaan norppakanta voitaisiin silti pelastaa. Verkkojen vaihtaminen katiskoihin muutamaksi kuukaudeksi vuodessa pelastaisi kuuttien henkiä ja auttaisi uhanalaisen saimaannorpan pelastamisessa. Toivottavasti vapaaehtoisuuden viesti tavoittaa kalastajat. Sopimuksia on jonkin verran jo tehty, mutta ei vielä riittävästi. Ministeri Anttila on valmis kieltämään verkkokalastuksen pesimäalueilla tarvittaessa nopealla aikataululla, mikäli vapaaehtoiset rajoitukset eivät riitä norppakannan pelastamiseksi.
 
Saimaannorpan kuoleminen sukupuuttoon olisi valtava isku niin luonnon monimuotoisuuden kuin alueen matkailuelinkeinonkin kannalta. Norpat houkuttelevat alueelle mökkiläisiä ja turisteja, samalla vahvistaen mielikuvaa puhtaasta ja ainutlaatuisesta luonnosta. Saimaannorpan tulevaisuus on kirjaimellisesti meidän eteläsavolaisten ja alueella lomailevien käsissä. Luontomatkailumme perustuu juuri ainutlaatuiseen ja rikkaaseen luontoomme. Norppa on osa luontoa ja matkailuihmeitämme! Omalla toiminnallamme vaikutamme siihen, onko myös tulevilla sukupolvilla mahdollisuus matkustaa Saimaalle norppia tapaamaan.Toimenpiteitä norpan pelastamiseksi tarvitaan juuri nyt.
 
Lenita Toivakka
Kansanedustaja (kok)
Mikkeli