Palveluseteli monipuolistaa palvelutarjontaa

Itä-Savo 1.5.2009 

Palveluseteli monipuolistaa palvelutarjontaa
 
Palveluseteli otettiin käyttöön kotipalveluiden osalta vuonna 2004. Kokeilu on sujunut hyvin ja jo hallitusohjelmassa sovittiin palvelusetelijärjestelmän laajentamisesta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Palveluseteliin ovat suhtautuneet positiivisesti niin asiakkaat, palveluntuottajat kuin kunnatkin.
 
Palvelusetelijärjestelmän tarkoituksena on julkisen terveydenhuollon tukeminen ja asiakkaiden valinnanvapauden lisääminen. Kunta tekee päätöksen palvelusetelijärjestelmän käyttöönotosta ja päättää missä palveluissa seteliä voi käyttää. Kunta myös hyväksyy palvelutarjoajat sekä määrittelee setelin arvon. Kunta ei edes teoriassa voi siirtyä käyttämään pelkästään palveluseteleitä. Asiakkaalla on aina oikeus siitä kieltäytyä ja kunnan on järjestettävä asiakkaalle palvelu muulla tavoin. Palvelusetelin ei myöskään tarvitse olla samansuuruinen kaikille kuntalaisille. Esimerkiksi vähävaraisille henkilöille voidaan myöntää korotettu palveluseteli. On kunnan vastuulla varmistaa, että palvelutaso säilyy hyvänä myös palvelusetelin käyttöönoton jälkeen. Yritysten tarjoamien palvelujen on vastattava tasoltaan kunnan tarjoamia.
 
Palvelusetelijärjestelmän käyttöönotto ei tarkoita julkisen palvelutuotannon heikentämistä. Päinvastoin, sillä sinivihreä hallitus on aiemmista poiketen käynnistänyt monia hankkeita perusterveydenhuollon kehittämiseksi. Toimiva terveyskeskus- toimenpideohjelma tähtää lääkäripulan helpottamiseen ja tehokkaampien työtapojen omaksumiseen. Kaste-ohjelmassa puolestaan etsitään konkreettisia ratkaisuja perusterveydenhuollon ongelmiin.
 
Palvelusetelin hyviin puoliin kuuluu lisääntyvä kustannustietoisuus. Monet kunnat joutuvatkin nykyistä tarkemmin laskemaan palveluidensa hinnat, jotta palveluseteli on mahdollista ottaa käyttöön. Palvelusetelin avulla asiakas voi saada entistä laadukkaampia ja monipuolisempia palveluja kustannustehokkaammin. Palvelusetelit myös luovat työtä, sillä hyvinvointiyrittäjyyteen aukeaa samalla uusia mahdollisuuksia.
 
Palvelusetelijärjestelmä on luotu, jotta kansalaisten oikeus valita itselleen sopiva palvelu ja sen tuottaja toteutuisi. Palvelusetelin käyttöönoton uskotaan myös lyhentävän hoitojonoja esimerkiksi suunterveydenhuollon puolella. Vastuu potilaan hoidosta on silti viimekädessä kunnalla.
 
Lenita Toivakka
Kansanedustaja (kok)
Sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen