Perusopetuksen tuntijako uudistetaan

 

Perusopetuksen tuntijako uudistetaan
 
Vuosien ajan suomalaisnuoret ovat pärjänneet kansainvälisissä vertailuissa erinomaisesti mm. oppimistuloksien suhteen. Myös maamme opettajat ovat erittäin päteviä ja korkeasti koulutettuja. Kouluviihtyvyys sitä vastoin on Suomessa erittäin alhainen. Tutkimusten mukaan voidaan puhua suorastaan kouluviihtymättömyydestä, joskin on muistettava, etteivät koulukohtaiset erot pääse vertailussa esille.
 
Kouluviihtyvyys koostuu monista osatekijöistä, mutta yksi keino viihtyvyyden parantamiseksi on koulupäivän "keventäminen" vähemmän tietopainotteiseksi. Käsityöaineet ja musiikin tunnit opettavat monia tärkeitä taitoja elämää varten. Oppilaiden itse suunnittelemat käsityöt tai taideprojektit kehittävät motoriikkaa, keskittymiskykyä ja luovuutta. Erityisesti ne oppilaat, jotka kokevat tietoaineet haastaviksi saavat tärkeitä osaamisen elämyksiä näillä tunneilla. Liikunnalla on aivan erityinen merkitys, se antaa voimia jaksamiseen ja lisää lasten niin henkistä kuin fyysistäkin hyvinvointia. Kouluissa pitäisikin suosia ulkoleikkejä sisäliikuntatuntien sijaan.
 
Taito- ja taideaineet ovat liikunnan ohella tärkeitä, koska ne edistävät tiedollisten aineiden oppimista, opettavat kaikille kansalaisille tärkeitä taitoja sekä tuovat reippautta ja riemua koulupäivään. Kulttuurilla on myös terveydellisiä vaikutuksia, hyvinvointia ylläpitävänä ja sosiaalisia ongelmia ja sairauksia ehkäisevänä sekä luovuutta kehittävänä tekijänä. Erityisesti ne lapset, jotka kokevat tietoaineet haastaviksi, saavat tärkeitä oppimisen elämyksiä ja onnistumisia taito- ja taideaineiden tunneilla. Lasten itsetunto kehittyy ja mieli säilyy vireänä heidän päästessään toteuttamaan itseään myös taiteen tai käsillä tekemisen keinoin. Nykyisellään aineiden opetus päättyy aivan liian varhain, sillä jo yläkoulussa kädentaitojaan pääsee harjoittamaan vain vähän.
 
Hallitusohjelmaan onkin kirjattu päätös lisätä näiden aineiden opetusta ja toimeen on myös ryhdytty. Opetusministeri Virkkunen on asettanut työryhmän laatimaan ehdotuksen perusopetuksen tuntijaon uudistamiseksi. Valtioneuvoston päätettäväksi asia tulee alkuvuodesta 2011. Taito- ja taideaineiden sekä liikunnan harrastusmahdollisuuksia jo ennen uudistusta on kasvatettu käynnistämällä uudelleen koulujen iltapäiväkerhotoiminta.
 
Ihmisen hyvinvointi ja vastaavasti henkinen pahoinvointi lapsena heijastuu myöhemmin aikuiselämään. Tämän vuoksi on tärkeää, että me päättäjät ja vanhemmat teemme kaiken voitavamme sen eteen, että lapsillamme ja nuorillamme on kouluissaan hyvä ja turvallinen oppimis- ja kasvamisympäristö.
 
Lenita Toivakka
Kansanedustaja (kok)
Mikkeli