Turvaverkot on pidettävä pystyssä

Kansanedustaja Lenita Toivakka (kok)
11.9.2009
 
Työttömyys on yhteinen huolemme, mutta sen parantamiseen ei valitettavasti ole taikakonsteja. Tässä taloustilanteessa tarvitaan useita kohdennettuja toimia samanaikaisesti, jotta kasvavaa työttömyyttä saadaan lievennettyä.  Elvytystoimia on tehty jo pitkään ja niillä on kyetty säilyttämään sekä luomaan tuhansia työpaikkoja. Työllisyyttä vahvistavia päätöksiä, kuten lisäpanostuksia julkisiin investointeihin ja rakentamiseen, on luvassa edelleen.
 
Samanaikaisesti elvytystoimien kanssa meidän on huolehdittava niistä, jotka joutuvat kohtaamaan työttömyyden. Nuorten ja vastavalmistuneiden aseman parantaminen vaatii nyt erityistä huomiota ja nopeita toimenpiteitä.  Nuorisotyöttömyyden lieventämiseksi lisärahoitusta kohdistetaan ammatillisen peruskoulutuksen lisäämiseen sekä moniin nuoria työllistäviin toimiin, kuten oppisopimuskoulutukseen, työpajatoimintaan ja ammattistarttiin. Merkittäviä lisäpanostuksia on tulossa myös etsivään nuorisotyöhön. On tärkeää estää nuorten syrjäytyminen kannustamalla kouluttautumaan ja työllistymään tämän väliaikaisen taantuman ajan.
 
Vaikka nuorten pitkäaikaistyöttömyyden ja syrjäytymisen ehkäisy on kokoomuksen selkeä painopiste, ei pidempään työttömänä olleita saa unohtaa.  Myös työttömäksi joutuvan aikuisen osaamisen kehittämiseen panostetaan. Koulutusta sekä oppilaitoksissa sekä oppisopimuskoulutusta lisätään merkittävästi. Taantuman jälkeen monet työpaikat syntyvät uusille aloille ja tämän vuoksi mahdollisuus kouluttautua uuteen ammattiin on monelle tärkeää.
 
Meillä on myös suuri joukko pitkäaikaistyöttömiä, joiden paluu työmarkkinoille ei ole onnistunut. Merkittävä apu tämän joukon aktivoimiseksi ja auttamiseksi on kuntouttavan työtoiminnan laajentaminen ja näiden määrärahojen tuplaaminen. Myös työkyvyttömyyseläkkeellä olevien työhön paluuta edistetään monin tavoin. Ja päinvastoin kun oppositio yrittää väittää (LS 8.9), ei kustannuksia pitkäaikaistyöttömyydestä olla kohdentamassa kunnille jatkossakaan. On kaikkien etu, jos pitkään työttömänä ollut löytää polun takaisin työelämään ja työyhteisön luomaan turvaverkkoon.
 
Vaikka työttömyyden patoamiseksi tehdään todella paljon, ei työttömyyden kasvua voida pysäyttää kokonaan ennen kuin taloustilanne on taas vakaa. Siksi on tärkeää, että työllisyyttä hoidetaan oikea-aikaisesti. Liian myöhäiset toimet eivät tehoa ja pelkät summittaiset määrärahojen lisäykset eivät riitä. Jatkossa meidän onkin edelleen kehitettävä TE-toimistojen palveluvalikoimaa ja vahvistettava niiden resursseja kasvavan tarpeen mukaisesti. On äärettömän tärkeätä saada ohjausta ja neuvontaa työttömyyden kohdatessa. Myös työttömyysturvan käsittelyajoille on saatava enimmäisaika. Odotteluajat ovat inhimillisesti kestämättömiä ja aiheuttavat paineita kuntien sosiaalitoimeen.
 
Hallitus on rakentanut laajaa toimenpidekokonaisuutta, jolla työttömyyttä hoidetaan ja turvaverkot pidetään kasassa. Valtio ottaa tässä vaikeassa taloudellisessa tilanteessa velkaa ja kantaa sosiaalista vastuuta. Työttömyyden torjuntatoimet 90-luvulla eivät kaikilta osin olleet onnistuneita, siksi nyt haetaankin ihmisen kannalta parempaa lopputulosta.