Kokoomuksen eduskuntaryhmän tervehdys Kokoomusnaisten edustajakokouksessa

Lenita Toivakka
Kokoomusnaisten edustajakokous
17.10.2009
 
Kokoomuksen eduskuntaryhmän tervehdys
 
Arvoisa puheenjohtaja ja ministeri, hyvät kokousedustajat ja järjestöaktiivit, arvoisat naiset,
 
 
Kokoomuksen eduskuntaryhmä onnittelee ilolla ja ylpeydellä 90-vuotiasta Kokoomusnaisten liittoa. Kokoomusnaisten historia on pitkä ja menestyksekäs ja naiset ovat olleet aktiivisesti rakentamassa kokoomusyhteisöä sen alusta alkaen. Nyt onkin syytä juhlaan, varsinkin kun kokoomus on viime vuosina menestynyt paremmin kuin vuosikymmeniin. Kokoomus on jo vuoden ajan ollut kannatukseltaan maan suurin puolue. Suuri osa menestyksestämme on naisten ansiota. Olemme tehneet sinnikkäästi järjestötyötä ja poliittista vaikuttamista ja se on ollut erittäin tuloksekasta.  Hallituksessa Kokoomus on toiminut aktiivisesti ja saavuttanut merkittävän osan vaalitavoitteistaan. Myös naisten asema politiikan huipulla on vahvistunut ja nytkin neljä Kokoomusnaista pitää hallussaan ministerinsalkkuja.
 
Kokoomus kantaa hallituksessa vastuuta suomalaisista. Yksi viime vaalien pääteemoista, toivon tuominen ihmisten arkeen, on sisällytetty hallituspolitiikkaamme. Taantumassa hallitusvastuun kantaminen ei ole kuitenkaan yksinkertaista, koska haastava taloustilanne vaatii myös vaikeita ratkaisuja. Vastuullinen markkinatalous on ratkaisu hyvinvointiyhteiskuntamme turvaamiseen myös taantuman aikana. Talouden taantuma onkin vaikuttanut loppuvaalikauteen merkittävästi. Julkiselle sektorille syntyvää alijäämääei tulla kattamaan leikkauksin tai veronkiristyksin, vaan tässä vaiheessa se katetaan valtion velalla. Tämä ratkaisu on tehty siksi, ettei valtio omalla toiminnallaan syventäisi suhdannekuoppaa. Suhdanteen kääntymisestä on onneksi jo merkkejä, mutta julkiselle taloudelle helpotusta joudutaan vielä odottamaan useamman vuoden ajan. Työttömyys nousee vielä ainakin ensi vuoden alkuun asti, ylittäen 300 000 työttömän työnhakijan määrän. Nyt on huolehdittava, että suhdanteen muuttuessa työttömyys saadaan nopeasti purettua.
 
Kuntatalouden alijäämäisyys on yksi taantuman kipeimmistä haasteista. Kunnille on luvattu lisärahaa ensi vuodelle 760 miljoonaa euroa. Tämä ei yksin riitä vaan kunnilta tarvitaan merkittäviä taloutta tasapainottavia vastuullisia ratkaisuja. Kunnissa suuri ongelma liittyy menokehitykseen, joka on ollut todella voimakasta (7%-luokkaa). On välttämätöntä pelastaa hyvinvointiyhteiskuntamme konkurssilta! Pelkkä menojen jäädyttäminen ja muut tasapainottavat toimenpiteet eivät kuitenkaan riitä, vaan tarvitsemme pitkän aikavälin ratkaisuja: pidemmät työurat, paremman tuottavuuden ja myös veronkorotuksia ympäristö- ja kulutusveroihin. Työurien pidentäminen ja tuottavuuden kasvattaminen ovat kiireellisimpinä listalla, mutta muut asiat tulevat ajankohtaisiksi kasvun alettua ja ensi vaalikaudella.
 
Meidän on mietittävä mistä löydämme uuden talouskasvun siemenet. Siksi meidän on paneuduttava kilpailutekijöiden parantamiseen, kuten työn ja energian hinnan alentamiseen ja osaamisen kehittämiseen. Vienti on Suomen taloudelle edelleen tärkeää, koska suomalaista hyvinvoinnin tasoa ei ylläpidetä toisillemme työtä tekemällä. Taantuman haittojen lieventämisen lisäksi hallituspolitiikassa onkin paneuduttu myös tulevan kasvun edellytysten luomiseen.
 
Hyvät kokoomusnaiset,
 
Kokoomuksen hallituspolitiikan kantavana ajatuksena on ollut työn arvostaminen. Kaikki työ on arvokasta ja hyvin tehdystä työstä tulee maksaa reilu palkka. Siksi kokoomus on uudistanut verotuksen painopistettä kulutus- ja ympäristöverotuksen suuntaan, jotta työn verotusta voitaisiin keventää tai ainakin pitää samalla tasolla. Työnteon tulee aina olla kannattavaa. Toisaalta olemme tehneet historiallisen suuret tulonsiirrot kaikkein heikoimmassa asemassa oleville. Tällä vaalikaudella on tehty merkittäviä parannuksia sosiaaliturvan alimmille ryhmille kuten lapsilisän yksinhuoltajalisä, opintotuen korotus, kansaneläkkeen tasokorotukset, takuueläke, jne. Kokoomus ja nykyinen hallitus on kantanut sosiaalista vastuuta enemmän kuin yksikään sosialidemokraattien hallitus 1990-luvun laman jälkeen.
 
Tänä syksynä suuria kysymyksiä eduskunnassa ovat taloustilanteen ja erityisesti työttömyyden kehittyminen ja hallituksen elvytys- ja työllisyystoimet. Talousarvio vuodelle 2010 on luotu taantuman ehdoilla. Tämän lisäksi eduskunnassa puhuttavat energiapäätösten valmistelu ja mahdollinen lisäydinvoima, tulevaisuusselonteko ilmasto- ja energiapolitiikasta, aselain uudistus, vaalirahakohu ja vaalirahoitukseen luotavat uudet säännöt. On tärkeää luoda avoin ja läpinäkyvä lainsäädäntö, joka mahdollistaa edelleen vaalirahoituksen hankkimisen, mutta palauttaa äänestäjien luottamuksen poliittiseen järjestelmään.
 
Tulevien eduskuntavaalien asetelma on kutkuttava. Hallitusvastuuta kantava kokoomus lähtee tavoittelemaan pääministeripuolueen asemaa hyvin sujuneen hallituskauden jälkeen. Suurimmat kilpakumppanit kompuroivat. Tavoite 2011 on saavutettavissa vain nöyrällä ja ahkeralla työllä. Naisilla on tulevissa vaaleissa jälleenaivan ratkaiseva merkitys. Meidän naisten tulee puhua kokoomuksen tavoitteista ihmisläheisesti ja konkreettisesti
 
Haluan vielä omasta ja kokoomuksen eduskuntaryhmän puolesta toivottaa Kokoomusnaisille iloista juhlaa ja antoisaa kokousta. Toivomme, että kokoomusnaiset jatkavat ansiokasta työtään kokoomuksen ja suomalaisen yhteiskunnan hyväksi myös tulevaisuudessa.