Uudistus on maakunnan etu

Uudistus on maakunnan etu
 
Meneillään oleva maamme aluehallinnon uudistus on poikkeuksellisen mittava ja merkittävä hanke. Tähän saakka valtion hallintoa on kehitetty osittaisuudistusten kautta vaikka maailma ympärillä on kovasti vuosikymmenten aikana muuttunut. Siirtyminen alueilla vain kahteen valtion viranomaiseen entisen seitsemän sijaan yksinkertaistaa hallintoa ja tekee sen asiakaslähtöisemmäksi.
 
Hanketta on valmisteltu pitkään ja sen yhteydessä on järjestetty alueellisia seminaareja, sidosryhmäkuulemisia ja valmistelijoille on toimitettu satoja lausuntoja. Uudistuksen myötä lääninhallitukset lakkaavat ja valtion viranomaiset jaetaan tehtävien mukaan järkeviksi kokonaisuuksiksi. Mikkeliin perustetaan Itä-Suomen aluehallintoviraston pääpaikka sekä elinkeino-, osaaminen-,   kulttuuri- ja ympäristöasioiden vastuutoimipaikka. Muutoksella haetaan uudenlaista poikkihallinnollista, verkostomaista yhteistyötä ja samalla uudistetaan ikivanhoja rakenteita. Uudet toimintatavat ja lisääntyvä yhteistyö tuovat myös toivottua tehokkuutta valtionhallintoon.
 
Keskeinen tavoite uudistustyössä on vahvistaa maakunnan liittojen roolia. On tärkeää, että maakunnan oma ääni kuuluu entistä voimakkaammin, kun aluetta koskevia päätöksiä tehdään. Uudistuksessa laajennetaan maakunnan liittojen tehtäviä koskemaan myös mm. koulutustarpeiden ennakointia ja liikennejärjestelmän suunnittelua.
 
Maakuntajohtaja Matti Viialainen oli valiokunnassamme asiantuntijana kertomassa näkemyksiään aluehallintouudistuksesta. Hän, kuten lukuisat muut maakuntien edustajat, pitää välttämättömänä, että laki etenee eduskunnassa niin, että uudistus toteutetaan aikataulun mukaisesti vuoden 2010 alussa.
 
Pauliina Viitamies vaati kirjoituksessaan ( L-S 20.10) koko lakipaketin hylkäämistä. Tämä olisi vastuutonta maakuntien kehittämistyön kannalta. Viitamiehen mainitsemat epäkohdat perustuvat ristiriitaisiin lausuntoihin, joita muutoksia tehtäessä aina on. Niin suuria ongelmia ei eduskuntakäsittelyssä ole ilmennyt, että aihetta viivytyksiin olisi. Tämä vuosisadan suurin hallinnonuudistustyö jatkuu vielä pitkään. Nyt on tärkeää saada se eteenpäin. Tämä on maakuntammekin etu.
 
Lenita Toivakka
Kansanedustaja (kok)
Etelä-Savon maakuntavaltuuston puheenjohtaja