Hallitus toimii ja oppositio puhuu

Hallitus toimii ja oppositio puhuu

Työttömyyden kasvu huolettaa meitä kaikkia. Viime vuonna käynnistettiin lukuisia toimia työttömyyden torjumiseksi. Elvytyspaketit ovat realisoituneet mm. rakennusalalla, jossa työttömyys on jäänyt ennakoitua pienemmäksi. Tilanne on kuitenkin vaikea edelleen monilla vientiteollisuuden aloilla. Hallituksen toimin ei tyhjiä tilauskirjoja pystytä täyttämään.
 
Tulevaisuuden kannalta erityisesti nuorisotyöttömyys ja nuorten syrjäytyminen huolettavat. Nuorisotyöttömyys on korkealla siitäkin huolimatta, että hallitus on lisännyt ammatillisen koulutuksen aloituspaikkoja yhteensä 10 000:lla. Nuorten valmentavaan ja työvoimapoliittiseen koulutukseen, oppisopimuskoulutukseen, ammattistarttiin, työpajatoimintaan ja etsivään nuorisotyöhön on tullut merkittäviä lisäpanostuksia. Tällä hetkellä maakunnissa on käytössä niitä määrärahoja, joista hallitus teki päätökset elokuussa.
 
Meidän tulee kuitenkin onnistua paremmin nuorisotyöttömyyden hoidossa ja tästä syystä hallitus laatii lisäbudjetin, jossa kohdennetaan lisää rahaa nuoriso- sekä pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan. Paitsi rahaa niin nyt on syytä pohtia myös keinoja. Syrjäytymisvaarassa oleva nuori tarvitsee ohjausta ja työpajatoimintaa. Uusi nuorisolaki tulee tältä osin lisäämään nuoren tarvitsemaa varhaista tukea.
 
On kuitenkin muistettava, että vain pieni osa nuorista on syrjäytymisvaarassa. Siksi on löydettävä toimenpiteitä, joilla nuorta yksinkertaisesti autetaan löytämään työ- tai harjoittelupaikka. Kannustimia tulisi suunnata niille työnantajille ja yrityksille, joilla on tekemätöntä työtä. Monilla pienyrittäjillä voisi olla merkittävää työllistämispotentiaalia. Kynnys palkata vieras työntekijä on kuitenkin valtava. Olen tehnyt toimenpidealoitteen, että yksinyrittäjä voisi tämän taantuman aikana saada ylimääräistä tukea palkatessaan ensimmäisen vieraan työntekijän määräaikaiseen työsuhteeseen.
 
Tukea laajentamalla moni työtön nuori voisi löytää mielekästä tekemistä sekä saada arvokasta työkokemusta. Samalla yrittäjä saisi helpotusta arkeensa. Uusia keinoja on nyt otettava rohkeasti käyttöön. Tekemätöntä työtä on paljon.
 
Lenita Toivakka
Kansanedustaja (kok)
Mikkeli