Alueellistamista on jatkettava

 

Alueellistamista on jatkettava

Länsi-Savon pääkirjoituksessa (6.7)  pohdiskeltiin alueellistamisen onnistumista tällä hallituskaudella. Alueellistamisen tavoitteena on työpaikkojen aiempaa tasaisempi jakautuminen maan eri osiin. Julkisen sektorin työpaikkojen häviäminen maakunnista ja niiden keskittyminen etenkin pääkaupunkiseudulle on ollut voimakasta viime vuosikymmeninä.

Alueellistamisohjelman mukaan vuoteen 2015 mennessä pääkaupunkiseudun ulkopuolelle siirretään 4000 – 8000 työpaikkaa. Tällä hetkellä toteutuneita ja päätettyjä siirtoja on lähes 4500 työpaikkaa. Suunnitteilla on 700 uuden työpaikan siirto maakuntiin. Lukujen valossa hallituksen alueellistamistoimien arvostelu tuntuu kohtuuttomalta.

Kokoomus kannattaa järkeviä ja hyvin valmisteltuja alueellistamistoimia. On järkevää, että verorahoilla luotua työtä sijoitetaan muuallekin kuin väestöä jo muutoinkin houkuttelevaan ja asuntopulan vaivaamaan ruuhka-Suomeen. Monesti tilat löytyvät helpommin ja edullisemmin pääkaupunkiseudun ulkopuolelta. Myös osaajia löytyy helposti. Maakuntien oppilaitoksista valmistuu vuosittain valtavasti nuoria, jotka jäisivät töihin maakuntaan, jos töitä olisi.

Alueellistamista onkin määrätietoisesti jatkettava. Hyvin toteutettu ja alueen omiin vahvuuksiin pohjautuva alueellistamispäätös voi parhaimmillaan synnyttää myös valtakunnallista lisäarvoa. Jatkossa alueellistamispäätökset on valmisteltava huolellisesti. Huolellisemmin kuin Lääkelaitoksen siirto Kuopioon tehtiin ministeri Hyssälän toimesta. Jos prosessit jatkossakin ontuvat, syntyy epäluuloja ja turhaa vastakkainasettelua.

Etelä-Savo, erityisesti Mikkeli, on saanut alueellistamistoimien myötä satoja työpaikkoja. Jatkossakin, maakuntahallituksen linjausten mukaan, tavoittelemme niitä aktiivisesti lisää. Savonlinnalle on tärkeää saada mm. Museoviraston aluetoimipiste. Se tukisi erinomaisesti kaupungin vahvaa kulttuuri- ja matkailuimagoa. Mikkelin tavoitteena on realisoida työpaikkoina jo tehty linjaus arkistoinnin ja digitoinnin valtakunnallisen osaamis- ja palvelukeskuksen sijoittumisesta Mikkeliin.

Alueellistamispäätösten ohella maakunnissa kaivataan kannustimia aktiiviseen elinkeinopolitiikkaan ja yrittämiseen.  Maakunnan menestys ei voi nojautua valtionhallinnon työpaikkoihin. Kasvu ja hyvinvointi on luotava itse. Alueellistamistoimia on määrätietoisesti jatkettava, mutta tehokkaimmin työpaikkoja luodaan panostamalla elinkeinopolitiikkaan sekä kannustamalla ja innostamalla paikallista yritystoimintaa.

Lenita Toivakka

kansanedustaja Mikkeli

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapj

Etelä-Savon maakuntavaltuuston pj