Jätevesiasetuksen toteutus ontuu

Jätevesiasetuksen toteutus ontuu

Viime viikkoina on puhuttu paljon haja-asutusalueiden jätevesistä. Asetuksen perusajatus on hyvä, mutta toteutus ontuu. Nykyinen hallitus joutuu korjaamaan punamultahallituksen alulle paneman haja-asutusalueiden jätevesiasetuksen epäkohtia. Ympäristöministeriössä asiaan olisi voitu puuttua jo aikaisemmin, sillä asetus ennätti aiheuttaa turhaa päänvaivaa ja pani ihmiset ostamaan liian järeitä ja kalliita laitteistoja.
Jätevesiasetuksen tavoite, viemäriverkoston ulkopuolisen asutuksen päästöjen pienentäminen, on lähtökohdiltaan aivan oikea. Tavoitteena on suojella yhteistä lähiympäristöämme: huolehtia pohjavesistä, pienentää vesistöihin joutuvaa kuormitusta ja saada puhdasta talousvettä. Jokainen meistä ymmärtää puhtaan kaivoveden tai uimarannan arvon. Kuitenkiin noin miljoona suomalaista asuu viemäriverkostojen ulkopuolella.
Asetuksen toimeenpanossa tulee huolehtia siitä, että vaatimukset ovat yksittäisen kotitalouden kannalta kohtuullisia huomioiden kiinteistön todellinen ympäristökuormitus ja sijainti. Monella sisämaan kunnallisella jätevedenpuhdistamolla on löyhemmät typenpoistovaatimukset kuin haja-asutusalueen kotitalouksilla, minkä johdosta asetuksen toimeenpanossa tarvitaan joustavuutta.
Kokoomuksen mielestä jätevesiasetuksella saavutettavat ympäristöhyödyt ja siitä kansalaisille koituvat kustannukset tulee arvioida kunnolla. Tärkeintä asiassa on, ettei pesu- ja jätevesiä johdeta suoraan vesistöön ja että ne ehtivät riittävästi puhdistua ennen kulkeutumistaan vesistöön tai pohjaveteen. Kaikkien ei tarvitse miettiä 10 000 euron raskaita investointeja. Kevyempiä ratkaisuja löytyy ja muutaman sangollisen sisälle kannettua vettä voi kesämökillä imeyttää maahan aivan huoletta tulevaisuudessakin.
Lenita Toivakka (kok)
kansanedustaja, Etelä-Savo