Terveyspalvelut paranevat uuden lain myötä

Terveyspalvelut paranevat uuden lain myötä

Uuden terveydenhuoltolain ansiosta monen ihmisen arkielämä helpottuu. Avioeroperheiden lapsilla on mahdollisuus saada terveydenhoitoa molempien vanhempien kotikunnissa. Haja-asutusalueella asuva ikäihminen voi käydä leikkauksessa lähellä lapsiaan. Nämä ovat vain yksittäisiä esimerkkejä terveydenhuoltolain tuomista hyödyistä.
 
Terveydenhuoltojärjestelmäämme kohdistuu voimakkaita kustannuspaineita väestön ikääntyessä ja palvelutarpeen lisääntyessä. Toimiva yhteistyö kuntien välillä luo kunnille vahvemmat hartiat terveyspalvelujen tuottamiseen ja kuntalaisten terveyden edistämiseen. Savonlinnan Sosteri on hyvä esimerkki siitä, mihin suuntaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa tulisi kehittää.
 
Julkinen terveydenhuoltomme on vielä 2010-luvulla kovin järjestelmäkeskeinen ja hoitoa tarvitsevia ihmisiä katsotaan lähinnä maksajan kautta. Uudessa terveydenhuoltolaissa tämä näkökulma on käännetty toisinpäin ja siinä lähdetään asiakaskeskeisyydestä. Hoitoa tarvitseva ihminen on se maksaja ja asiakas. Terveydenhuoltolaki on merkittävä osa sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudistusta.
 
Ministeri Paula Risikon ajaman kokonaisuudistuksen tarkoituksena on suomalaisten hyvinvoinnin edistäminen ja perusterveydenhuollon vahvistaminen. Yleisen hyvinvoinnin edistäminen ja terveyserojen kaventaminen ovat tehokkaimmat keinot palvelutarpeen vähentämiseksi tulevaisuudessa. Mitä enemmän panostamme terveyden edistämiseen ja varhaiseen tukeen, sitä paremmin ehkäisemme kustannusten kasvua tulevaisuudessa.
 
Kaikkea ihmisten tarvitsemia palveluja ei voida lähtökohtaisesti järjestää vain terveydenhuoltona tai sosiaalipalveluina. Ei ole yhteiskunnan kannalta tarkoituksenmukaista, että alkoholisoitunut koditon tulee kerran kuukaudessa käymään sairaalassa pesulla ja kuntoutuksessa. Sosiaalipuolen ja terveydenhuollon viranomaisten tulee tarkastella yhteistyössä hänen tarvitsemaansa palvelutarvetta kokonaisuutena. Terveydenhuoltolaissa korostetaan tätä terveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen eheyttä yhtenä kokonaisuutena.
 
Terveydenhuoltolaki on suuren uudistuksen ensimmäinen vaihe. Seuraavaksi säädetään järjestämisen rakenteista, valvonnasta ja kehittämisestä sekä rahoituksesta. Kokoomuksella olisi ollut valmiutta viedä uudistusta eteenpäin nykyistä nopeammin, koska kuntakentässä nyt odotetaan päätöstä. Toivottavasti tämä seuraava vaihe voidaan ottaa vielä tällä hallituskaudella, sillä muuten asia jää vaalien jälkeisten hallitusohjelmaneuvotteluiden ratkaistavaksi.
 
Lenita Toivakka (kok)
kansanedustaja, Etelä-Savo
sosiaali- ja terveysvaliokunta