Marraskuu 2010

Euroalueen kriisi
eduskunnan ykkösasia juuri nyt

Irlannin pankkikriisi ja pelko sen leviämisestä laajemmin Eurooppaan huolestuttaa meitä kaikkia. Hallitus on päättänyt lainatakuiden antamisesta Irlannille, yhtään euroa ei siis ole Suomesta lähdössä vaan kyseessä on lainan takaaminen.

Tilannetta on arvioitava vain ja ainoastaan Suomen ja suomalaisten työpaikkojen näkökulmasta.

Jos kieltäydymme takamasta lainaa, mikä on vaihtoehto. Monien mukaan hyppy tuntemattomaan - kriisin leviäminen, lama, suurtyöttömyys. Nyt puhutaan jo Portugalista, jonka tilanne on myös vaikea. Ennen kuin päätöksiä tehdään kuulemme suuren joukon talousasiantuntijoita eli keskenämme emme kansanedustajat täällä päätä mitään.

Tilanne on hyvin vakava. Tilanteen vakavuutta kuvaa sekin, että euroalueen ulkopuoliset maat Ruotsi, Tanska ja Iso-Britannia ovat ilmoittaneet lähtevänsä mukaan takaamaan lainaa.

Valtiontalouksien ja finanssimarkkinoiden sääntelyä ja valvontaa on valtavasti parannettava. Työtä on tehty Kreikan kriisin alkuajoista lähtein, mutta se on hidasta. Ensi vuoden alussa aloittaa uusi Euroopan laajuinen finanssivalvonta toimintansa.

Suomi on ollut kriisin aikana kokoaan suurempi vaikuttaja. Kokemuksiamme 90-luvun lamasta selviämisestä arvostetaan.

Ministeri Jyrki Katainen on vaatinut vakuuksia Irlannilta ja niitä selvitetään parhaillaan. Katainen on myös vaatinut, että Irlannin on sitouduttava lainaan liittyvässä talouden sopeutusohjelmassa niin voimakkaisiin toimiin, että maan talous saadaan kestävälle uralle. Tämä edellyttää maan verokäytäntöjen tarkastelua sekä merkittäviä leikkauksia.

Oheinen luonnehdinta kuvaa tilannettamme hyvin; Jos tuulisi toiseen suuntaan, en viitsisi sammuttaa. Mutta nyt tuulee suoraan ja kovaa kohti...

Verouudistuksen on kannustettava yrittäjiä

Hetemäen verotyöryhmä saa pian työnsä valmiiksi. Nykyinen eduskunta ei tule kuitenkaan ottamaan Hetemäen virkamiestyöryhmän tekemiin veroesityksiin jäljellä olevalla kaudellaan kantaa. Kokoomuksessa valmistellaan myös omaa näkemystä hyvinvointiyhteiskunnan pelastamisesta. Olen mukana tässä Kataisen vetämässä työssä.

Yleisesti ottaen voin kuitenkin sanoa, että verotuksen on edistettävä yrittäjyyttä, kasvua ja työntekoa. Kannustava verotus turvaa hyvinvointipalvelut luomalla niiden rahoituspohjan. Yrittäjien näkökulmasta verotuksen tulee olla yrittäjyyteen ja riskinottoon kannustava. Vain menestyvät yritykset voivat tarjota ihmisille työtä ja toimeentuloa.

Yrittäjien suunnalta minulle tullut viesti on, että nykyinen osinkoverojärjestelmä on toiminut hyvin. Taseita on voitu kasvattaa ja vahvat taseet ovat tässäkin vaikeassa taloustilanteessa olleet monen yrityksen pelastus.

Työttömyys vähentynyt Etelä-Savossa

Etelä-Savossa oli syyskuussa 7000 ihmistä vailla työtä. Nuorisotyöttömyys on kyllä vähentynyt, mutta edelleen 840 alle 25-vuotiasta oli vailla ansiotyötä. Työttömien määrä aleni vuodentakaisesta lähes 900:lla, mistä puolet selittyy henkilökohtaisesti lomautettujen määrän alenemisella.

Työttömyys on tällä hetkellä Suomessa voimakkaan talouskasvun vuoden 2006 tasolla. Tämä osoittaa hallituksen elvetystoimenpiteiden olleen oikein kohdennettuja ja ajoitettuja.

Toimin tällä viikolla puheenjohtajana Mikaelissa järjestetyssä Onx Duunii-seminaarissa, missä oli koolla toistasataa maakunnan nuorten kanssa toimivaa ihmisiä sekä tietenkin itse nuoria. Seminaarissa esiteltiin EU-rahoitteisia nuorten työllistämishankkeita; Venttiä, Verkkoa ja Pajalta Tutkintoon. Hankkeiden tavoitteena on tukea nuoria hankalien elämänvaiheiden yli ja auttaa heitä löytämään oma polku ja paikka yhteiskunnassa.

Päivän anti oli hyvä ja seminaariväki vaikutti tyytyväiseltä. Maakunnassa tehdään hyvää työtä, erilaisia toimenpiteitä on paljon ja osaamista valtavasti. Erityisen ilahduttavaa oli osaajien into ja halu parantaa nuorten hyvinvointia. EU-rahat ovat löytäneet hyvän kohteen.

Pirteää joulunodotusta!