Maakuntavaltuusto 11 2010

Hyvät maakuntavaltuutetut,  maakuntaliiton väki,

Suomi on juuri toipumassa lamasta. Vientimme on lähtenyt vetämään,  kasvuarvioita on tarkasteltu ylöspäin. Historiallisen suuri 8 % bkt:n syöksy ei johtanut massatyöttömyyteen. Hallituksen elvytystoimet olivat onnistuneita ja oikea-aikaisia. Tämän myöntävät useimmat asiantuntijat OECD:tä myöten.

Suomessa viennin tyrehdyttyä, kotimaista ostovoimaa ylläpitämällä pystyttiin säilyttämään työpaikkoja vaikeimman ajan yli. Yritykset kantoivat kiitettävästi vastuuta työpaikoista. Tällä hetkellä työttömyytemme on kovan talouskasvun vuoden 2006 tasolla.

Kaiken tämän seurauksena Suomen velka kuitenkin on rajusti kasvanut ( 85 mrd)

Nyt taivaalle on kertynyt synkkiä pilviä. Uusi lama uhkaa Eurooppaa ja Suomea ja myös eteläsavolaisten hyvinvointia.  Me Suomessa emme vpoi eristäytyä, laittaa silmiä kiinni  ja sulkea ongelmia ulkopuolellemme. Elämme globaalissa maailmassa ja vientivetoinen Suomi on hyvin altis maailmantalouden häiriöille.

Irlannin pankkisektorin kriisin leviäminen on kaikin mahdollisin keinoin pyrittävä estämään. Hallitus kuten muutkin euroalueen maat, sekä Iso-Britannia, Ruotsi, Tanska ja Norja ovat linjanneet, että lainan takaaminen Irlannille on perusteltua.

” Jos tuulisi toiseen suuntaan, ei tarvitsisi reagoida, mutta nyt tuulee suoraan ja kovaa kohti Suomea”

Tilannetta on arvioitava Suomen ja suomaisten näkökulmasta. Mikä on vaihtoehto, jos lainaa ei taata, mitä siitä seuraa? Todennäköisesti tulisi uusi syvä lama, suurtyöttömyyttä ja lisävelanottoa suomalaisille. Jos uusi lama tulisi, ei meillä eikä muilla Euroopan mailla olisi enää varaa elvyttää.  Suomen kaltaiselle vientivetoiselle maalle, se olisi katastrofi.

Tilanne on hyvin vakava ja epävarmuutta on paljon. Nyt käydään jatkuvaa taistelua ja eletään päivästä päivään. Mitä seuraavaksi, missä vaiheessa Portugali pyytää apua. Espanjaan eivät rahat enää riitä. Tästä syystä nyt on tehtävä kaikki kriisin torjumiseksi ja vaimentamiseksi. Kyse on Suomen selviämisestä, suomalaisten työpaikoista ja hyvinvoinnista.

Eilen valtiovarainministerit sopivat Irlannin rahoitustuen ehdoista, on selvää, että Irlannin ja irlantilaisten on itse kannettava tilanteesta jatkossa vastuuta.

Työ markkinoiden uudistamiseksi ja sääntelyn sekä valvonnan lisäämiseksi on aloitettu. Sitä on, kuten Suomi on vaatinut, kiirehdittävä. EU:n uusien pelisääntöjen luonnissa Suomi onkin vetänyt tiukinta linjaa.

Tämä kaikki osoittaa kristallinkirkkaasti sen , että julkisen talouden kestävyydestä on pidettävä huolta.  Nyt jos koskaan on tärkeää jatkaa Suomen jo aiemmin valitsemalla vastuullisen talouspolitiikan tiellä. Siitäkin huolimatta, että eduskuntavaalit ovat jo lähellä.

Suomessa on myös pidettävä huoli siitä, ettei alhainen korkotaso saa meitä tekemään samoja virheitä, mitä muualla on tehty. Asuntojen hintakehitys on välillä ollut huolestuttava. Jossain vaiheessa korot joka tapauksessa nousevat ja on pidettävä huoli, että lainankulut pystytään hoitamaan korkeammallakin korkotasolla.

 Hyvät maakuntavaltuutetut

 Etelä-Savon tulevaisuutta ratkotaan ja menestyksen eväät luodaan kevään hallitusohjelmaneuvotteluissa.

Näistä haluan mainita muutaman keskeisen :

1. Valtionosuusjärjestelmään tarvitaan kokonaisuudistus, jotta voidaan taata opetuksen ja sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalvelut myös nopeasti ikääntyvillä seuduilla. Myös maantieteellisesti laajojen kuntien palvelut on uudistuksessa turvattava. Pelkillä kuntaliitoksilla ei näitä haasteita ratkota.

Valtionosuusjärjestelmän tulee myös kannustaa kuntia ennaltaehkäisevään työhön ja terveyden edistämiseen. Nyt päinvastoin järjestelemä kannustaa raskaisiin ja kalliisiin toimenpiteisiin, kuten lasten huostaanottoihin.

2. On tärkeää, että ostovoimaa ylläpidetään jatkossa, työn verotusta ei tästä syystä tule kiristää. Kuntien verotulopohjaan kohdentuvat verotulovähennykset on kompensoitava kunnille.

3. Yliopisto uudistuksen jälkeen on alkamassa ammattikorkeakoulujen rakenteellinen uudistustyö.

Erityisesti on huomioitava niiden ammattikorkeakoulujen asema, jotka sijaitsevat maakunnissa, joilla ei ole omaa yliopistoa. Niissä on jatkossa oltava valtakunnallisia tehtäviä ja kapea-alaiseen osaamiseen perustuvaa valtakunnallista koulutusvastuuta. Näistä esimerkkinä : metsäosaaminen, digitointi, luomu, matkailu

4. Maakunnan liikennehankkeet

tekeillä olevat ja jo aloitetut hankkeet on ensi hallituskaudella vietävä päätökseen. Näiden lisäksi hallituksen kakkoskorissa olevat hankkeet säilyttävät asemansa ja etenevät. Nyt on varmistettava, että VT 5 Mikkeli-Juva suunnittelu viedään nopeasti päätökseen, jotta kun tulevan kauden tiehankkeista päätetään, hankkeen toteutuminen ei ole suunnitteluvalmiudesta kiinni.

Ensi kaudella perustienpidon parannukset ovat tärkeät maakuntamme kanalta. Erityisen tärkeää tämä on kasvavan matkailun ja vapaa-ajanasumisen, mutta myös metsätaloutemme ja metsien hyödyntämisen kannalta. Kemera-rahoitusta on lisättävä, jotta maakunnassa voidaan ylläpitää alemman tason tieverkostoa aiempaa paremmin.

Ja vielä lopuksi ;

Viime viikolla julkistettiin Etelä-Savon kannalta iloinen ja positiivinen raportti. Ulkoministeriön Tehtävä Suomelle - raportti on kuin maakuntamme tilaustyönä tehty, kuten paikallislehtemme ennätti jo kirjoittamaan.

Luin itsekin raporttia eteläsavolaiset silmälasit päässä ja löysin lukuisia tehtäviä, jotka oli suunnattu juuri meille.

Järvet juotaviksi ja luomua pöytiin. Luomuinstituutti Mikkeliin, Hiljaisen Suomen Lomapaketteja,

( nyt Savonlinnan matkailuosaajat töihin!) Jokamiehen oikeudet kaupallistetaan, missä parhaat mustikkapaikat ,( Nyt Miset miettimään!)

Särjistä gourmet-herkkuja ja Cleantechiä luomaan. Raporttia lukiessa saa kyllä aivan uutta intoa tähän maakunnan kehittämistyöhön. Jos näihin ei tartuta, olemme joko laiskoja tai hölmöjä.

Saamme kiittää ulkoministeri Stubbia mainiosta tehtävänannosta ja valtuuskuntaa hyvästä työstä maakuntamme hyväksi.

Raportista puuttuu yksi tehtävä; se on tehtävä eteläsavolaisille maakuntavaltuutetuille. Esittäisin, että tehtävämme olisi varmistaa yksituumaisempi ääni ja aito yhteistyö yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi täällä maakunnassa. Mitä yhtenäisemmin puhumme, sitä paremmin äänemme kuuluu meille tärkeässä edunvalvontatyössä. 

Erityisen tärkeää tämä on nyt, kun niukkuutta maahan jaetaan. Tällöin usein itsekkyys lisääntyy. Yhtenäisenä olemme niukkuuden jaossa vahvempia.