Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

1. Rekisteriseloste
Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

2. Rekisterinpitäjän nimi ja osoite
Lenita Toivakka
00102 Eduskunta

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Elina Hölttä
elina.holtta@gmail.com

4. Tietojen käyttötarkoitus
Rekisteritietojen käyttötarkoitus on yhteydenpito rekisterin pitäjän ja Lenita-tiimiläisten välillä.

5. Tietojen lähde
Tämän rekisterin tietoja saadaan tämän sivuston kautta tai muulla tavoin liityttäessä Lenita-tiimiin.

6. Tietojen oikeellisuus
Tietojen oikeellisuutta ei tarkisteta. Rekisterin pitäjällä on kuitenkin mahdollisuus korjata virheellisiä tietoja niin pyydettäessä.

7. Rekisterin tietosisältö
Rekisteri sisältää seuraavat tiedot:

Etunimi
Sukunimi
Ammatti
Lähiosoite
Postinumero
Postitoimipaikka
Puhelin
Sähköpostiosoite

8. Tietojen luovutus
Lenita Toivakka/Lenita Toivakan kampanjatoimisto ei luovuta tietoja ulkopuoliselle taholle. Tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

9. Rekisterin suojaus
Kaikilla rekisteriä käsittelevillä henkilöillä on rekisterinpitäjän myöntämä henkilökohtainen käyttöoikeus. Rekisterin hallinta vaatii henkilökohtaisen käyttäjäntunnuksen ja salasanan.