Iso askel kohti hyvää hoivaa

ISO ASKEL KOHTI HYVÄÄ HOIVAA

Viime viikolla päästiin sopuun kuntauudistuksen etenemisestä sekä kauan odotetun sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistuksen päälinjoista. Uudistus on seissyt, koska kaikilla hallituspuolueilla ei ollut rohkeutta viedä hankalia, mutta välttämättömiä uudistuksia eteenpäin vaalien alla.  On hyvä, että vastuullisuus viimein voitti ja isänmaan etu on Jyrki Kataisen hallituksessa tärkeää myös muille. Demarit joutuivat myös luopumaan vaalien alla vaatimastaan "yksityistämiskirjauksesta".

Viime viikolla eduskunnan käsittelyyn saatiin viimein odotettu vanhuspalvelulaki.  Jo viime kaudella ministeri Risikko aloitti lain valmistelun ja hallitusneuvotteluissa ministerin kanssa puolustimme kiivaasti, että laki saa myös tarvittavan rahoituksen.

Esitys on iso askel oikeaan suuntaan. Lain tavoitteena on varmistaa, että kunnissa varaudutaan vanhusten hoivapalvelujen kysynnän kasvuun. Kunnissa tarvitaan monipuolista vanhushoivan osaamista ja siksi laitoshoidon henkilöstömitoituksia ei lakiin ole kirjattu. Vanhuspalvelujen henkilöstösuunnittelun on aina lähdettävä ikäihmisen hoidon tarpeesta, ei mekaanisesta mitoituksesta.

Kotipalvelut ovat ensisijaisia ja laitoshoitoa toteutetaan vain silloin kun se on lääketieteellisesti perusteltua. Vanhuus ei ole sairaus. Ikäihmisille on kehitettävä erilaisia turvallisen asumisen muotoja. Puolisoille taataan pitkäaikaishoidossa mahdollisuus yhdessä asumiseen. Rakkaus ja kiintymys eivät saa olla iästä kiinni. Kun ikäihmisen palvelujen tarvetta arvioidaan, on hänen omaa tahtoaan kuultava.

Laissa on valtavasti hyvää, mutta paljon jää kauniiksi ajatuksiksi ja kuntien vastuulle. Valitettavasti ennakoivat ja toimintakykyä ylläpitävät palvelut, joilla tuettaisiin ikäihmisten selviämistä kotona, ovat laissa vain yleisellä tasolla. Myös kuntoutuksen olisi näyttävä laissa vahvemmin, jotta esimerkiksi kaatumisen seurauksena lonkkaleikkauksesta toipuva vanhus varmasti saisi mahdollisuuden toipua eikä päätyisi laitoshoitoon.

Esitys jättääkin monia asioita kuntapäättäjien harkinnan varaan. Vaikka laki ei velvoita, vanhustenhoivan painopisteen on oltava ennaltaehkäisevissä ja kotiin vietävissä palveluissa, jotta itsenäinen kotona asuminen olisi mahdollista mahdollisimman pitkään.

Laki on hyvä alku vanhushoivan kehittämiselle ja on hienoa, että peruspalveluministeri Guzenina-Richardson pitkällisen epäröinnin jälkeen sai kelpo lain kasaan.