Isojen päätösten hallitus

Isojen päätösten hallitus

Nuorisotakuu, ikäihmisten hyvinvointia turvaava vanhuspalvelulaki, velkaantumisen taittaminen, uutta työtä ja kilpailukykyä luova yritysverouudistus, osatyökykyisten osallisuutta parantava uudistus – nämä ovat sarja Kataisen kirjavan hallituksen tekemiä vaikeita, mutta sitäkin tärkeämpiä ratkaisuja.

Suomi on tilanteessa, jossa tarvitaan isoja päätöksiä ja niitä on myös tehty. Hallituksen työtä on varjostanut kaiken aikaa epäonnistumisen odottava ilmapiiri. Tyylipisteitä ei todellakaan voi kaikista toimintatavoista antaa, mutta lopputulos ratkaisee. Oppositionkin kritiikki on sisällön sijaan keskittynyt ontuvaan askellukseen ja tyylivirheisiin. Ansaittua huomiota ei ole annettu tosiasialle, että Suomen ja hyvän tulevaisuuden kannalta on tehty todella merkittäviä ratkaisuja.

Yritysverouudistusta ei tehdä rikkaiden suosimiseksi vaan kilpailukykymme parantamiseksi. Jos mitään ei tehdä, työ Suomessa vähenee ja se olisi kohtalokasta viennistä elävälle maalle. Yrittäjyyttä ja työpaikkoja lisääviä päätöksiä tarvitaan, jotta kykenemme lunastamaan hyvinvointilupauksemme ja mahdollisimman moni pääsee mukaan työelämään.

Hallituksen tekemillä päätöksillä työ on yhä useamman suomalaisen saavutettavissa. Nuorten yhteiskuntatakuuta toteutetaan kunnissa moniammatillisessa yhteistyössä ja yhä useampi nuori löytää jatkossa oman työpolkunsa. Joustavampi tapa yhdistää työ ja perheen arki antaa useammalle pienen lapsen vanhemmalle mahdollisuuden olla sekä töissä että kotona. Osatyökykyisten ja vaikeammin työllistyvien mahdollisuuksia kuntoutukseen ja työntekoon parannetaan. Työn kannustinloukkuja puretaan edelleen keventämällä pienituloisten ansiotuloveroa.

On totta, että sote- ja kuntauudistuksen toteuttaminen on takkuillut. Sitä on yritetty tehdä jo 1960-luvulta lähtien onnistumatta. Nykymalli on kuitenkin tullut tiensä päähän ja rahat loppuvat. Kyse on palvelujen turvaamisesta. Haluamme, että terveyskeskus, kouluterveydenhuolto, neuvola ja vanhustenhoiva hoidetaan hyvin ja että palvelut säilyvät lähellä. Erikoissairaanhoidon apua tarvitaan kunnissa kipeästi perusterveydenhuollon vahvistamiseksi.

Tavoitteista kaikki, oppositiota myöten, ovat samaa mieltä. Toteutusta vaikeuttaa valtakunnan päätöksenteon ja kuntademokratian yhdistäminen. Näkökulma on toisilla laaja, toisilla suppea ja jopa ihan omaan napaan tuijottava. Muutos pelottaa ja tuo epävarmuutta. Uudistus perustuu kuntien kuulemiseen, ei pakkoon ja saneluun. Nyt uudistukset etenevät tiiviissä aikataulussa rintarinnan. Työryhmien selvitykset toimivat hyvänä pohjana poliittiselle päätöksenteolle niin eduskunnassa kuin kunnissakin.

Kataisen hallitus on isojen päätösten hallitus. Haasteisiin vastaaminen vaatii vastuunkantoa, rohkeutta ja määrätietoisia ratkaisuja myös jatkossa. Kiitoksenkin aika vielä tulee.