Kesäkuu 2013

Hyvät Ystävät

Eduskunta käsittelee vielä viimeiset lakiesitykset sekä EU-selonteon ennen kesätaukoaan. Mittavat kunta- ja sote-uudistukset etenevät. Valiokunnat ovat saaneet lausuntonsa valmiiksi ja ensi viikolla eduskunta äänestää kuntarakennelaista, joka tulee voimaan heinäkuun alussa.

Perustuslakivaliokunta ei näe perustuslaillista estettä kuntarakenneuudistuksen jatkumiselle, mikäli kuntien tiedonsaannista ja riittävästä reagointiajasta huolehditaan. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämislain hyväksynnän jälkeen kunnilla on oltava riittävästi aikaa yhdistymisselvitysten ja yhdistymispäätösten tekemiseen. Nyt kunnissa on aika ryhtyä etsimään liitoskumppania ripeällä aikataululla – 40 % kunnista on jo aloittanut selvitystyön.

Hallituskin kiirehtii sote-järjestämislain valmistelua, johon kokoomus toivoo osoitettavan lisäresursseja. Laki on saatava eduskunnan käsittelyyn vielä tämän vuoden aikana. Näin varmistetaan uudistusten eteneminen sujuvasti, jotta palvelut ja kuntien taloudellinen kantokyky voidaan varmistaa myös tulevaisuudessa.

Sisältöä sote-uudistukseen

Sosiaali- ja terveyspalvelujen turvaamiseksi ja kehittämiseksi tehdään työtä myös eduskuntaryhmässämme. Yhdessä kollegani Sari Sarkomaan kanssa pohdimme sitä, miten perusterveydenhuoltoa ja terveyskeskuksia voidaan vahvistaa. Hallinnon sijasta keskitymme sisältöön ja hyviin toimintatapoihin. Kaikki ideat ja ajatukset ovat tervetulleita.

Työtä tehdään kesälläkin. Kuulemme asiantuntijoita ja rakennamme kokoomuslaista mallia terveyskeskusten ja peruspalvelujen laadun turvaamiseksi. Tärkeää on kuulla myös osaavaa henkilökuntaa ja varmistaa henkilökunnan saatavuus kuntien tuottamiin terveyspalveluihin. Tästä kuuluu myöhemmin lisää!

Metsää ja energiaa

Viime viikkoina on tehty maakunnan kannalta tärkeitä päätöksiä. Metsälain ja sähkömarkkinalain uudistukset ovat tärkeitä metsärikkaassa ja harvaanasutussa maakunnassa.

Hallitus sopi metsälain uudistamisesta, jolla parannetaan metsätalouden kannattavuutta, puun saatavuutta ja puunjalostusteollisuuden toimintaedellytyksiä. Yksityiskohtaista säätelyä vähennetään ja metsänomistajien valinnanvapautta ja vastuuta metsäomaisuutensa hoidossa lisätään. Voit lukea lisää valtioneuvoston sivuilta.

Eduskunta hyväksyi sähkö- ja kaasumarkkinoita koskevan lain, jolla halutaan edistää jakeluverkon toimitusvarmuutta myös häiriötilanteissa. Itä- ja Pohjois-Suomen kannalta merkittävää on, että investointivelvoitteisiin saatiin lievennystä ja jatkoaikaa harvaan asuttujen alueiden osalta. Toimitusvarmuuden tason nostamiseen liittyvät kustannukset voidaan jaksottaa pidemmälle aikavälille. On tärkeää, ettei toimitusvarmuuden parantaminen aiheuta äkillistä korotusta kuluttajahintoihin.

Vieraita Etelä-Savoon

Maakunnan kesä tarjoaa monipuolisia tapahtumia ja vaikutusvaltaisia vieraita. Ensi maanantaina Mäntyharjun markkinoiden Torikahvilassa voi tavata kansanedustaja Leena Harkimon ja pääministerin erityisavustaja Antti Häkkäsen klo 12-13.

Heinäkuun alussa järjestettävässä perinteisessä Päämaja-symposiumissa pohditaan eväitä työllisyyden ja talouskasvun lisäämiseksi. Paikalla on mm. elinkeinoministeri Jan Vapaavuori, joka on tavattavissa myös edellisenä päivänä 4.7. Mikkelin torilla klo 15-15.30. Itse olen paikalla 14.30 alkaen. Tervetuloa!

Kokoomuksen pitkäaikainen kansanedustaja Ben Zyskowicz on jo tuttu vieras maakunnassa. Tänäkin kesänä saamme Benin vieraaksemme heinäkuun lopulla.

Elokuussa puolestaan eduskuntaryhmämme kokoustaa Mikkelissä ja Lappeenrannassa. Listalla on jälleen keskustelua ajankohtaisista asioista ja valmistautumista syksyn eduskuntatyöhön sekä yleisötilaisuuksia. Niin Benin kuin eduskuntaryhmänkin vierailujen ohjelmiin voit tutustua niiden tarkennuttua kotisivuillani ja facebookissa.

Koirauutisia!

Perheemme saa ensi viikolla lisäystä, kun Australian-terrieri Ringo muuttaa luoksemme. Koiraton talo on Romeon poismenon jälkeen tuntunut tyhjältä. Odotamme innolla uutta perheenjäsentä luoksemme.

Hyvää juhannusta ja aurinkoista kesää toivottaen